Historie změn v programu PowerLIVE!

Soupis změn v jednotlivých vydaných verzích programu PowerLIVE! a úprav v rozhraní pro živé přenosy ze soutěží. Každou vydanou verzi je možné si stáhnout (všechny vydávané verze jsou archivovány).

v3.0.0 - plánovaná
 • přepracována struktura hodnocení (libovolné množství hodnocení ať už v kategoriích, družstvech, na kila, na body nebo i různé kombinace)
 • v ovládacím panelu vyhlášování výsledků je umožněno určit zobrazované pořadí od-do
v2.14.0 (rev 4) DEV - ve vývoji
 • přidána podpora pro alternativní způsob načtení obrázků (vlajek) v obrazovkách a tiskových sestavách pro případy, kdy běžný způsob ve vloženém prohlížeči selže
 • pro účely zobrazení rekordu přidáno odvození váhové kategorie závodníka ze soutěžní kategorie, pokud závodník nemá uvedenou tělesnou hmotnost
 • přidána podpora stavu soutěže Zrušena, chová se obdobně jako Ukončena, rozdíl je ve významu
 • přidána podpora disciplín na opakování i pro družstva (dosud jen jednotlivci)
 • plná podpora disciplín na opakování v obrazovkách a tiskových sestavách s výsledky dle kategorií, dle družstev a v dalším hodnocení
v2.14.0 (rev 3) DEV - 21.11.2018 | vývojová verze k testování | stáhnout program
 • ve formuláři Automatické generování a přiřazení kategorií doplněny obecné skupiny věkových kategorií a také zpřesněno jejich předvyplnění dle soutěže
 • základní podpora evidence startovného tj. na úrovni datového souboru lze funkci povolit a poté evidovat předepsanou/zaplacenou částku na kartě závodníka
 • v Evidenci soutěže se při seskupení např. dle oddílu sečte suma startovného a kolik je třeba ještě zaplatit
 • ve formuláři Hromadná změna údajů přidána možnost změny startovného a zda zaplaceno
 • přidána podpora pro časomíru s vysokou přesností (nutná podpora ze strany OS), úroveň přesnosti minimálně 0,001s
 • přidána podpora pro režimy časomíry odpočet (výchozí) a stopky a tyto režimy podpořeny i v mobilní signalizaci
 • seskupování výběru soutěžní kategorie dle případného zařazení do samostatné soutěže
 • zachování oddílu, klubu a země dle družstva v případě vyřazení závodníka z družstva obdobně jako je tomu při odstranění družstva
 • korekce slučování družstev v případě volby "neimportovat výkony"
 • přidána podpora samostatných soutěží ve formuláři Generování startovních čísel
 • přenos výkonu z konečného stavu disciplíny do pokusu pokud má disciplína definován právě 1 a nejsou evidována opakování ani body za techniku
 • přidána varianta ovládacího panelu časomíry pro řízení běžeckých závodů s přehledem závodníků na trati a v cíli
 • pro disciplíny na čas se ve výsledcích dle kategorií a v dalším hodnocení dle kategorií zobrazuje v tiskových sestavách sloupec Ztráta
 • přidána podpora pro DNS (Do Not Start) a DNF (Do Not Finish) jako stavu disciplíny a rovněž je možné tyto stavy na kartě závodníka určovat
 • v režimu minimálních údajů se pod výsledky nezobrazují a netisknou rozhodčí a činovníci ani záznamy v zápisu
 • korekce vkládání rekordů v kartě závodníka v soutěžích RAW a EQ dohromady tj. oprava vyhodnocení použitého vybavení
 • korekce vložení překladů pro ovládací prvek gridu pro slovenskou (sk-SK) lokalizaci
v2.14.0 (rev 2) DEV - 2.11.2018
 • v Nastavení soutěže přejmenovány Váhové kategorie na Soutěžní kategorie (zakráceně pak Kategorie)
 • v Nastavení soutěže v seznamu soutěžních kategorií jsou ve výchozím stavu zobrazeny jen sloupce, které obsahují nějaký údaj
 • korekce pozice prvků a textů ve formuláři Karta rekordu v Evidenci rekordů pro slovenskou (sk-SK) a anglickou (en-US) lokalizaci
 • korekce vyhodnocení pravidel dle data soutěže (problém při definovaných pravidlech s pouze jednou historickou změnou)
 • korekce vkládání nového rekordu dle "šablony" předchozího rekordu v Evidenci rekordů (již se záznam nepřepisuje)
 • při zadávání nového rekordu v Evidenci rekordů se automaticky filtrují dostupné kategorie dle údajů závodníka a předvybere se nejvhodnějí
 • při zadávání nového rekordu v Evidenci rekordů a výběru kategorie nebo disciplíny se automaticky nastaví navýšená hodnota dle aktuálního rekordu
 • při zadávání nového soutěžícího v Evidenci soutěže se automaticky předvolí nejvhodnější kategorie dle zadávaných údajů
 • korekce filtrování seznamů v Evidenci rekordů (docházelo k chybám při seskupování záznamů při vkládání nových rekordů)
 • doplněna volitelná možnost zobrazení rekordů včetně historie přímo v Evidenci rekordů
v2.14.0 (rev 1) DEV - 26.10.2018
 • rozšíření a zpřesnění slučování závodníků na základě jejich údajů s podporou překlepů, neúplných jmén, špatných ročníků apod.
 • oprava slučování družstev resp. jejich dohledávání mezi dvěma datovými soubory
 • podpora dohledání primárního hodnocení importovaného družstva pro přenos bodů z předchozího kola
 • roztažení formuláře pro generování soutěžních kategorií za účelem zvětšení prostoru pro výběr věkových kategorií
 • podpora pravidel bez určených váhových kategorií tj. zohlednění této varianty v chování programu
 • přidána úvodní podpora pro atletiku a pravidla IAAF a ČASu (věkové kategorie)
 • ve formuláři Soutěžní kategorie schování výběru váhové kategorie a/nebo vybavení pokud se zvolenými pravidly a/nebo soutěží nesouvisí
 • ve formuláři Karta závodníka schování zadání tělesné hmotnosti, výšky a/nebo stojanů pokud se zvolenými pravidly a/nebo soutěží nesouvisí
 • zobrazování ročníku, tělesné hmotnosti a startovního čísla v tiskových sestavách startovních listin, rozdělení do skupin a výsledků jen pokud jsou údaje známy
 • podpora jednotek, časových disciplín a žádného vzorce ve formuláři Kalkulačka výkonu a umístění
 • podpora vyhodnocení nejlepšího výkonu v disciplíně na čas v případě více pokusů (rychlejší lepší)
 • korekce pozice prvků a textů ve formuláři Hromadná změna údajů závodníka pro slovenskou (sk-SK) a anglickou (en-US) lokalizaci
v2.14.0 (rev 0) DEV - 16.10.2018
 • podpora slučování datových souborů soutěží RAW a EQ evidovaných samostatně s příznakem vybavení definovaným na celé soutěži
 • korekce pozice ovládacích prvků v dialogu pro otevření datového souboru ve slovenské (sk-SK) lokalizaci
 • korekce zobrazování soutěžících mimo pořadí (zanesena chyba při přidání podpory doplňkové/informační jednotky)
 • v hlavní evidenci ve stavu soutěže je možné na volbu v menu řadit zobrazované seznamy (výsledky apod.) dle prognózy
 • podpora soutěží i jednotlivých hodnocení bez vzorců, které sloužící pro přepočet výkonu na body
 • korekce filtru možných soutěžních kategorií v kartě závodníka pro případ, kdy jsou soutěžní kategorie definovány pro skupinu věkové kategorie (např. žactvo místo starší žactvo apod.)
 • dokončena úvodní podpora disciplín a hodnocení na čas jak v ovládání a nastavení programu, tak v hodnoceních a obrazovkách
 • možnost zadat vlastní název a zkratku pro Total pokud obsahuje "vlastní" disciplínu
 • možnost zadat popis dalšího hodnocení, který se následně zobrazuje v tiskových sestavách
 • korekce pozice prvků ve formuláři Zveřejnění výsledků pro slovenskou (sk-SK) a anglickou (en-US) lokalizaci
v2.13.2 (rev 10) - 12.9.2018 | aktuální stabilní verze | stáhnout program
 • korekce výpočtu výkonnostních tříd (zanesena chyba při přidání podpory jednotek hmotnosti)
v2.13.2 (rev 9) - 1.9.2018
 • korekce pozice prvků ve formuláři Karta závodníka pro slovenskou lokalizaci (oznámil Mário Šedivý)
 • korekce pozice prvků ve formuláři Nastavení soutěže -> Další hodnocení pro slovenskou lokalizaci
 • upravena definice ČSV pravidel a přidána podpora nových váhových kategorií platných od 1.1.2019 (žactvo zatím nezměněno)
 • přidána podpora doplňkové jednotky hmotnosti v obrazovce Pořadí nástupu závodníků
 • přidána podpora doplňkové jednotky hmotnosti v obrazovce Výsledky dle kategorií
 • přidána podpora doplňkové jednotky hmotnosti v obrazovce Další hodnocení (jen pro jednotlivce v kategoriích)
 • přidána možnost přepínat režim zobrazovaných údajů přímo ve Stavu soutěže v evidenci, není tak třeba vždy otevírat Správce obrazovek pro zobrazení všech pokusů apod.
 • podpora vzorce Peidi Score (https://peidiwu.com/a-better-wilks-formula/)
 • podpora vzorce Allometric Scaling (https://www.strongerbyscience.com/whos-the-most-impressive-powerlifter/)
 • podpora vzorce Siff (https://www.benchpresschampion.com/FORMULES/SIFF.htm)
 • podpora vzorce NASA (http://nasa-sports.com/coefficient-system/)
v2.13.2 (rev 8) RC - 24.8.2018
 • při generování soutěžních kategorií dle pravidel se zobrazí upozornění jen pokud již existují nějaké definované kategorie
 • možnost odstranit vybrané (označené) pokusy přes rozbalovací tlačítko úpravy pokusu v hlavní evidenci
 • oprava označování (vykreslování značky) rekordů k pokusům a disciplínám v buňkách v hlavní evidenci
 • podpora načítání datumů z xml datových souborů ve formátu s uvedenou časovou zónou
 • rozšíření nabídky věkových kategorií o jejich nadřazené skupiny (např. Žactvo, Masters apod.) při zakládání soutěžní kategorie nebo při jejich hromadné změně
 • vyvolání synchronizace času se serverem ihned po připojení síťového klienta, aby než se tak stane, nedocházelo k zobrazování nesmyslného odpočítávání času nebo "čas vypršel"
 • korekce přenášení informací mezi hlavním serverem evidence, jeho klienty a mobilní signalizací (zanesena chyba při podpoře časomíry v mobilní signalizaci)
v2.13.2 (rev 7) RC - 12.8.2018
 • v seznamu rekordů dosažených na soutěži a v evidenci rekordů doplněn sloupec "Země"
 • úprava rozvržení ovládacích prvků pro zadání druhé tělesné hmotnosti v kartě závodníka, tak aby bylo možné zobrazit i info o váhové kategorii
 • podpora zadávání tělesné výšky v kartě závodníka pro SZV u mladšího žactva
 • automatické zobrazení sloupce "Tělesná výška" pro soutěže mladšího žactva v SZV
 • přidána vlajka Barbadosu (BAR)
 • přejmenování federace SAKFST na SAFKST (Slovenská asociácia fitnes, kulturistiky a silového trojboja) a úprava loga
 • výkonnostní limity pro nominaci na M-SR a reprezentaci dle pravidel SAFKST platných od 1.1.2018
 • výkonnostní limity pro nominaci na M-ČR dle pravidel ČSV platných od 1.1.2015 a aktualizované od 1.1.2017
 • zobrazení zkratek úrovní rekordů u rekordních pokusů v evidenci soutěže a také v ovládacích panelech s pořadím nástupu
 • podpora zpárování existujících a doplnění chybějících vzorců ve slučování výsledkových souborů
 • podpora dalších hodnocení družstev ve slučování výsledkových souborů
 • podpora zobrazení historie běhu časomíry a provedených změn ke každému soutěžícímu a jednotlivým pokusům
 • možnost změny rozhodnutí rozhodčích kliknutím na barvy v ovládacím panelu časomíry nebo také na pokusu v kartě závodníka
 • úprava vyhodnocení souvisejícího primárního hodnocení pro zobrazení v obrazovce souvisejícího průběžného pořadí
 • do obrazovek a tiskových sestav přidána možnost pro zahrnutí jen minimálních (podstatných) údajů
 • v obrazovce Rozdělení do skupin podpořen režim minimálních údajů (nezobrazuje se sloupec stav, základní pokusy ani omluvení soutěžící)
 • v obrazovce Výsledky dle družstev podpořen režim minimálních údajů (zobrazuje se pouze seznam družstev bez soutěžících)
 • v obrazovce Další hodnocení podpořen režim minimálních údajů pro družstva (zobrazuje se pouze seznam družstev bez soutěžících)
 • licence z hlavní evidence se nyní automaticky přenášejí na připojené síťové klienty a jsou platné jen po dobu tohoto připojení
 • podpora změny názvu připojeného mobilního zařízení v TCP/IP signalizaci rozhodčích
 • podpora změny názvu připojeného mobilního zařízení v TCP/IP signalizaci rozhodčích
 • přidání podpory WRPF/WEPF pravidel (http://wrpf.pro/en/pravila/)
 • aktualizace WPF/EPC pravidel a názvosloví věkových kategorií (https://www.epcpowerlifting.com/regel/, http://www.wpfpowerlifting.com/rules.htm)
 • v obrazovce Výsledky dle kategorií podpořen režim minimálních údajů (zobrazuje se pouze konečný výkon v zadané disciplíně)
 • v obrazovce Další hodnocení podpořen režim minimálních údajů pro kategorie (zobrazuje se pouze konečný výkon v zadané disciplíně)
 • korekce chování při úpravách a odstraňování dosaženého výkonu v kartě závodníka a detailnější nastavení kdy jsou tyto úpravy povoleny a kdy nikoliv
 • korekce exportu evidence do Excelu, tak aby respektoval omezení na maximum sloupců a správně přebíral viditelnost sloupce v evidenci
 • korekce chování rozbalovacích seznamů pro časový pořad a disciplíny, zvláště když nejsou definována žádná data
 • úprava a rozšíření podpory disciplín (zapisovatelné doplňující info, korekce seřazování, možnost více shodných definic totalů, názvosloví)
 • zpřehlednění pokusů a disciplín v kartě závodníka (zvláště v případech, kdy je definováno více stejných disciplín pod různými totaly)
 • opravena detekce odpojení síťového klienta v mobilní (TCP/IP) signalizaci rozhodčích
 • podpora bodů za techniku v mobilní (TCP/IP) signalizaci rozhodčích včetně možnosti nastavení zda je používat nebo ne
 • podpora signalizace technických bodů v obrazovkách Časomíra, Aktuální závodník a Pořadí nástupu na činku
 • v záznamech do zápisu je soutěžící uveden včetně odkazu na jeho kartu obdobně jako je tomu ve výsledcích nebo seznamu rekordů
 • úprava formátování váhy na čince (odstranění přebytečných desetinných míst) v obrazovkách Aktuální závodník a Pořadí nástupu na činku
 • v obrazovce Aktuální závodník podpořen režim minimálních údajů (zobrazuje se pouze info o závodníkovi a jeho stavu v disciplínách)
 • optimalizace obnovení údajů v náhledu diplomu při hromadných změnách souvisejících údajů
 • optimalizace udržování spojení a detekce odpojení v mobilní (TCP/IP) signalizaci za účelem delší výdrže baterie
 • oprava obrazovky Aktuální závodník (dlouho hledaná specifická chyba NullReferenceException při použití primárních hodnocení)
 • oprava načtení modifikovaných (přepsaných) pravidel pro danou soutěž z datového souboru
 • oprava zobrazování bodů vůči více různým vzorcům v obrazovce Pořadí nástupu na činku
 • doplnění chybějící definice pro vyhodnocování pořadí v kategoriích do tzv. vlastních (výchozích) pravidel
 • oprava zobrazování bodů vůči více různým vzorcům v obrazovce Karta závodníka (používá se jen na webu)
 • přidána podpora % z tělesné hmotnosti pro váhu na čince u disciplín na opakování
 • přidána podpora pro ruční řízení soutěže pro disciplíny na opakování v Ovládací panel časomíry
 • přidána podpora pro řízení soutěže pro disciplíny na opakování pomocí hardwarové i mobilní signalizace
 • přidána podpora pro zobrazení signalizace počtu opakování v obrazovkách Časomíra, Aktuální závodník a Pořadí nástupu na činku
 • korekce vyhodnocení výchozího jazyka pro grafické a běhové prostředí dle nastavení uživatele a operačního systému a doplnění podpory MUI
 • přidáno grafické rozhraní pro přepis věkových kategorií v rozšířené úpravě pravidel (dosud možné jen přepisem xml definice)
 • při startu programu popř. při zobrazení obrazovky v jiném jazyce se vynutí načtení knihoven s překlady pro související jazyk
 • doplněn překlad programu PowerREPL (replikace master/slave mezi dvěma různými evidencemi) do sk-SK a en-US
 • korekce vkládání záznamů k zápisu do obrazovek s výsledky (zanesena chyba při doplnění podpory vložení odkazu na kartu závodníka)
 • v obrazovce Startovní listina podpořen režim minimálních údajů (zobrazují se pouze obsazené kategorie a družstva, bez omluvených soutěžících)
 • úpravy a rozšíření importního filtru pro výsledky ve formátu systému Goodlift tj. federace IPF
 • korekce chování příznaku ne mimo pořadí v nastavení dalších hodnocení (mimo pořadí se špatně vyhodnocovalo pro vyhlašovaná další hodnocení)
 • optimalizace slučování výsledkových souborů na úrovní xml dat (využívají importní filtry) i již načtené evidence (pro uživatele)
 • doplnění plné podpory dohledávání při slučování výsledkových souborů na úrovní xml dat (využívají importní filtry)
 • podpora monitorování stavu baterie a zda je obrazovka odemčena/zamčena v mobilní (TCP/IP) signalizaci rozhodčích
 • ve formuláři Tisk a export přidána kontrola instalovaných tiskáren v systému při pokusu o tisk nebo jeho nastavení
 • audio znamení pro prvních a posledních 30 sekund a pro čas vypršel se nepřehrává, pokud je stav soutěže Vyhlášení
 • podpora všech funkcí časomíry a funkce časoměřiče v mobilní (TCP/IP) signalizaci rozhodčích
 • korekce slučování datových souborů s disciplínami s různě definovanou strukturou na obou stranách
 • úprava převodu vzorců definovaných u kategorií v datových souborech před verzí 2.12.3.1, tak aby zbytečně nevznikly duplicitní definice
 • doplnění zobrazení dalších informací k časovému pořadu pro část dne v tiskové sestavě Propozice
 • korekce podpory věkové kategorie Masters 0 v členění dalších hodnocení
 • upravena definice IWF pravidel a přidána podpora nových váhových kategorií platných od 1.11.2018
 • možnost vylosovat startovní čísla jen pro soutěžící ve vybraných skupinách
 • korekce započítávání bonifikace pro násobící vzorce na přepočet výkonu na body a také v případě nastavení modifikace koeficientu
 • podpora vzorce Poměr váhy (výkon / tělesná hmotnost), je použit např. v Uspěj Tour 2018
 • podpora jednotek hmotnosti (kg, lb) a vzdálenosti (cm, dcm, m, ...)
 • ve formuláři Hromadná změna údajů rozšířen převod jednotek o váhové disciplíny a také přidána možnost převést tělesnou váhu
 • ve formuláři Hromadná změna údajů přidána možnost převodu (kopií, přesunem) výkonů z jedné disciplíny do jiné
 • ve formuláři Karta závodníka se do výběru kategorií vždy zahrne existující přiřazená kategorie (i když neodpovídá údajům)
 • ve formuláři Soutěžní kategorie a v Hromadná změna kategorií je nabídka věkových kategorií zohledněna dle pohlaví (např. Masters 0 v ČSV jen pro ženy)

Zobrazit změny v programu i pro starší verze.


Nepřihlášený uživatel