Raspberry Pi 2

Poznámka

Návod je platný k 9/2016.

Zápisky z instalace programu PowerLIVE! na Raspberry Pi 2. Co vše bylo třeba doinstalovat a dořešit, aby PowerLIVE! mohl běžet na linuxovém systému Debian Jessie.

MONO runtime

Poznámka

Open source .NET Framework pro Linux

V oficiálních repozitářích distribuce je k dispozici pouze MONO verze 3.2.8, k běhu programu je však vyžadována verze >= 4.2, je tedy nutné provést instalaci balíku mono-complete z repozitářů projektu MONO.:

sudo apt-key adv --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv-keys 3FA7E0328081BFF6A14DA29AA6A19B38D3D831EF
echo "deb http://download.mono-project.com/repo/debian wheezy main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/mono-xamarin.list
sudo apt-get update
sudo apt-get install mono-complete

Zdroj: http://www.mono-project.com/docs/getting-started/install/linux/

Máte nainstalovanou starou verzi?

Nedaří-li se Vám zaktualizovat balík, který již máte v systému nainstalovaný, spusťte tento příkaz:

sudo apt remove --purge --auto-remove mono-complete

a poté se řiďte postupem výše.

GTK 2, Webkit

Jádro prohlížeče Webkit slouží k zobrazování obrazovek v programu a nemělo by být potřeba nic doinstalovávat. Pro správnou funkci a bezproblémový chod časomíry, blikání rekordů a správné zobrazení textů doporučuji nainstalovat následující:

 1. Podpora JavaScriptu v prohlížeči Webkit:

  sudo apt-get install openjdk-8-jre
  
 2. Fonty (Microsoft):

  sudo apt-get install ttf-mscorefonts-installer
  

Detekce monitorů

Program PowerLIVE! využívá k detekci připojených monitorů a jejich rozlišení programu XRandR <https://www.x.org/wiki/Projects/XRandR/>. Pokud však není dostupný (rozšíření RandR), např. kvůli rozšíření Xinerama pro více monitorů, pak se použije čtení přímo z X Serveru prostřednictvím GDK Display a Screen.

XRandR

Doporučená verze: >= 1.5 (podpora --listactivemonitors)

Upozornění

 • na Debian Jessie je dostupná pouze verze 1.4
 • vyšší verze je k dispozici v testing větvi Debian Stretch

EDID

Pomocí níže uvedených příkazů je možné zjistit informace o monitoru připojeného přes HDMI:

tvservice -d edid.dat
edidparser edid.dat

Doladění

Zakázání vypínání monitoru

Upravte konfigurační soubor /etc/kbd/config a doplňte:

BLANK_TIME = 0
BLANK_DPMS = on
POWERDOWN_TIME = 0

Poté spusťte:

sudo /etc/init.d/kbd restart

I tak se může stát, že se monitor dostane do BLANK režimu, proto je nutné ještě upravit konfigurační soubor X Serveru /etc/X11/xorg.conf:

Section "Monitor"
 Option "DPMS" "false"

Section "ServerLayout"
 Option "StandbyTime" "0"
 Option "SuspendTime" "0"
 Option "OffTime" "0"
 Option "BlankTime" "0"

Zakázání vypínání WiFi adaptéru

Máte-li problém s odpojováním klienta od hlavní evidence, je možné, že při nečinnosti se uspí WiFi adaptér a tím se spojení ukončí:

Připojení ke skryté WiFi síti

Ve výchozím stavu se RPi automaticky připojí jen k WiFi síti, která vysílá tzv. SSID a máte k ní uložené přístupové údaje. Pokud však chcete WiFi síť schovat, aby se na ní např. na soutěži nepokoušeli všichni připojit a tak router přetížili a zpomalili, pak stačí drobná úprava v /etc/wpa_suppliant/wpa_suppliant.conf, kde k dané síti doplníte scan_ssid=1.

Ping dle názvu z Windows

Je potřeba doinstalovat balík samba (klient sítě MS Windows). Vě výchozím stavu po instalaci není povoleno žádné sdílení a pro správnou funkci postačuje a je důležité, aby běžel daemon nmbd (NetBIOS):

sudo apt-get install samba

Upravte konfigurační soubor /etc/samba/smb.conf (volitelné):

WORKGROUP = POWERLIFTER   # název domácí skupiny

A poté spusťte:

sudo /etc/init.d/samba restart

Přístup k souborům z Windows

Postupujte dle předchozího návodu Ping dle názvu z Windows a poté proveďte následující 2 kroky:

 1. Udělte přístup uživateli pi jako síťovému uživateli:

  sudo smbpasswd -a pi
  
 2. Na konec konfiguračního souboru /etc/samba/smb.conf přidejte:

  [PowerLIVE]
    path=/home/pi/Desktop/PowerLIVE
    browseable=Yes
    writeable=Yes
    only guest=no
    create mask=0644
    directory mask=0755
    public=no
  

A poté spusťte:

sudo /etc/init.d/samba restart

Nyní jsou soubory přístupné pod těmito síťovými cestami:

\\<název počítače>\pi      # domovský adresář
\\<název počítače>\PowerLIVE  # adresář programu

Plné rozlišení monitoru

Ve výchozím nastavení se u Raspberry Pi na monitoru vytváří černé okraje a u běžných PC monitorů je nutné vypnout Overscan, který toto zapřičiňuje:

 • v GUI: Menu -> Volby -> Raspberry Pi Configuration

 • nebo v konzoli: sudo raspi-config

 • nebo úpravou konfiguračního souboru /boot/config:

  disable_overscan=1
  

Po úpravě nastavení je potřeba provést restart: reboot

Sdílená vzdálená plocha přes VNC

K připojení na aktivní plochu zařízení je potřeba nainstalovat balík x11vnc:

sudo apt-get install x11vnc
x11vnc -storepasswd

Poté jej jednorázově spustíte:

x11vnc -forever -usepw -display :0 -ultrafilexfer

Automatické spouštění po startu systému provedete vytvořením souboru ~/.config/autostart/x11vnc.desktop:

[Desktop Entry]
Encoding=UTF-8
Type=Application
Name=X11VNC
Comment=
Exec=x11vnc -forever -usepw -display :0 -ultrafilexfer
StartupNotify=false
Terminal=false
Hidden=false