7. Poznámky k vydání

2.13.2 (DEV) - ve vývoji

Co je nového

 • Rozšíření mobilní signalizace o technické hodnocení žáků (viz SZV)
 • Rozšíření mobilní signalizace o monitorování stavu baterie a zamčení obrazovky
 • Podpora řízení soutěží s diciplínami na opakování včetně podpory signalizace

Připravujeme

 • Hlubší podporu jednotek (kg, libry, cm, dcm, m, ...)
 • Propojení na seznam zemí a předběžně také s registrem federací, oddílů a závodníků

Provedené úpravy

revize 0 (DEV, 6.3.2018)

 • v seznamu rekordů dosažených na soutěži a v evidenci rekordů doplněn sloupec Země
 • úprava rozvržení ovládacích prvků pro zadání druhé tělesné hmotnosti v kartě závodníka, tak aby bylo možné zobrazit i info o váhové kategorii
 • podpora zadávání tělesné výšky v kartě závodníka pro SZV u mladšího žactva
 • automatické zobrazení sloupce Tělesná výška pro soutěže mladšího žactva v SZV
 • přidána vlajka Barbadosu (BAR)

revize 1 (DEV, 8.3.2018)

 • přejmenování federace SAKFST na SAFKST (Slovenská asociácia fitnes, kulturistiky a silového trojboja) a úprava loga
 • výkonnostní limity pro nominaci na M-SR a reprezentaci dle pravidel SAFKST platných od 1.1.2018
 • výkonnostní limity pro nominaci na M-ČR dle pravidel ČSV platných od 1.1.2015 a aktualizované od 1.1.2017
 • zobrazení zkratek úrovní rekordů u rekordních pokusů v evidenci soutěže a také v ovládacích panelech s pořadím nástupu

revize 2 (DEV, 21.3.2018)

 • podpora zpárování existujících a doplnění chybějících vzorců ve slučování výsledkových souborů
 • podpora dalších hodnocení družstev ve slučování výsledkových souborů
 • podpora zobrazení historie běhu časomíry a provedených změn ke každému soutěžícímu a jednotlivým pokusům
 • možnost změny rozhodnutí rozhodčích kliknutím na barvy v Ovládací panel časomíry nebo také na pokusu v kartě závodníka
 • úprava vyhodnocení souvisejícího primárního hodnocení pro zobrazení v obrazovce Související průběžné pořadí
 • do obrazovek a tiskových sestav přidána možnost pro zahrnutí jen minimálních (podstatných) údajů
 • v obrazovce Rozdělení do skupin podpořen režim minimálních údajů (nezobrazuje se sloupec stav, základní pokusy ani omluvení soutěžící)
 • v obrazovce Výsledky dle družstev podpořen režim minimálních údajů (zobrazuje se pouze seznam družstev bez soutěžících)
 • v obrazovce Další hodnocení podpořen režim minimálních údajů pro družstva (zobrazuje se pouze seznam družstev bez soutěžících)
 • licence z hlavní evidence se nyní automaticky přenášejí na připojené síťové klienty a jsou platné jen po dobu tohoto připojení

revize 3 (DEV, 5.4.2018)

 • podpora změny názvu připojeného mobilního zařízení v mobilní (TCP/IP) signalizaci rozhodčích
 • přidání podpory WRPF/WEPF pravidel (http://wrpf.pro/en/pravila/)
 • aktualizace WPF/EPC pravidel a názvosloví věkových kategorií (https://www.epcpowerlifting.com/regel/, http://www.wpfpowerlifting.com/rules.htm)
 • v obrazovce Výsledky dle kategorií podpořen režim minimálních údajů (zobrazuje se pouze konečný výkon v zadané disciplíně)
 • v obrazovce Další hodnocení podpořen režim minimálních údajů pro kategorie (zobrazuje se pouze konečný výkon v zadané disciplíně)
 • korekce chování při úpravách a odstraňování dosaženého výkonu v kartě závodníka a detailnější nastavení kdy jsou tyto úpravy povoleny a kdy nikoliv
 • korekce exportu evidence do Excelu, tak aby respektoval omezení na maximum sloupců a správně přebíral viditelnost sloupce v evidenci
 • korekce chování rozbalovacích seznamů pro časový pořad a disciplíny, zvláště když nejsou definována žádná data
 • úprava a rozšíření podpory disciplín (zapisovatelné doplňující info, korekce seřazování, možnost více shodných definic totalů, názvosloví)
 • zpřehlednění pokusů a disciplín v kartě závodníka (zvláště v případech, kdy je definováno více stejných disciplín pod různými totaly)
 • opravena detekce odpojení síťového klienta v mobilní (TCP/IP) signalizaci rozhodčích
 • podpora bodů za techniku v mobilní (TCP/IP) signalizaci rozhodčích včetně možnosti nastavení zda je používat nebo ne
 • podpora signalizace technických bodů v obrazovkách Časomíra, Aktuální závodník a Pořadí nástupu na činku

revize 4 (DEV, 24.4.2018)

 • v záznamech do zápisu je soutěžící uveden včetně odkazu na jeho kartu obdobně jako je tomu ve výsledcích nebo seznamu rekordů
 • úprava formátování váhy na čince (odstranění přebytečných desetinných míst) v obrazovkách Aktuální závodník a Pořadí nástupu na činku
 • v obrazovce Aktuální závodník podpořen režim minimálních údajů (zobrazuje se pouze info o závodníkovi a jeho stavu v disciplínách)
 • optimalizace obnovení údajů v náhledu diplomu při hromadných změnách souvisejících údajů
 • optimalizace udržování spojení a detekce odpojení v mobilní (TCP/IP) signalizaci za účelem delší výdrže baterie
 • oprava obrazovky Aktuální závodník (dlouho hledaná specifická chyba NullReferenceException při použití primárních hodnocení)
 • oprava načtení modifikovaných (přepsaných) pravidel pro danou soutěž z datového souboru
 • oprava zobrazování bodů vůči více různým vzorcům v obrazovce Pořadí nástupu na činku
 • doplnění chybějící definice pro vyhodnocování pořadí v kategoriích do tzv. vlastních (výchozích) pravidel
 • oprava zobrazování bodů vůči více různým vzorcům v obrazovce Karta závodníka (používá se jen na webu)
 • přidána podpora % z tělesné hmotnosti pro váhu na čince u disciplín na opakování
 • přidána podpora pro ruční řízení soutěže pro disciplíny na opakování v Ovládací panel časomíry
 • přidána podpora pro řízení soutěže pro disciplíny na opakování pomocí hardwarové i mobilní signalizace
 • přidána podpora pro zobrazení signalizace počtu opakování v obrazovkách Časomíra, Aktuální závodník a Pořadí nástupu na činku
 • korekce vyhodnocení výchozího jazyka pro grafické a běhové prostředí dle nastavení uživatele a operačního systému a doplnění podpory MUI

revize 5 (DEV, 18.6.2018)

 • přidáno grafické rozhraní pro přepis věkových kategorií v rozšířené úpravě pravidel (dosud možné jen přepisem xml definice)
 • při startu programu popř. při zobrazení obrazovky v jiném jazyce se vynutí načtení knihoven s překlady pro související jazyk
 • doplněn překlad programu PowerREPL (replikace master/slave mezi dvěma různými evidencemi) do sk-SK a en-US
 • korekce vkládání záznamů k zápisu do obrazovek s výsledky (zanesena chyba při doplnění podpory vložení odkazu na kartu závodníka)
 • v obrazovce Startovní listina podpořen režim minimálních údajů (zobrazují se pouze obsazené kategorie a družstva, bez omluvených soutěžících)
 • úpravy a rozšíření importního filtru pro výsledky ve formátu systému Goodlift tj. federace IPF
 • korekce chování příznaku ne mimo pořadí v nastavení dalších hodnocení (mimo pořadí se špatně vyhodnocovalo pro vyhlašovaná další hodnocení)
 • optimalizace slučování výsledkových souborů na úrovní xml dat (využívají importní filtry) i již načtené evidence (pro uživatele)
 • doplnění plné podpory dohledávání při slučování výsledkových souborů na úrovní xml dat (využívají importní filtry)
 • podpora monitorování stavu baterie a zda je obrazovka odemčena/zamčena v mobilní (TCP/IP) signalizaci rozhodčích
 • ve formuláři Tisk a export přidána kontrola instalovaných tiskáren v systému při pokusu o tisk nebo jeho nastavení

revize 6 (ve vývoji)

2.13.1 (rev 7) - 23.2.2018

Co je nového

 • Vylepšení a opravy v podpoře a vyhodnování pravidel různých federací
 • Softwarová tlačítka rozhodčích přes TCP/IP síť (Wifi, ...) s podporou zařízení běžících na Windows, Linuxu i Androidu
 • Výkonnostní skupiny A, B, C atd. pro váhové kategorie (vzpírání)
 • Podpora dětských os ve vzpírání (5kg, Baby Barbell)
 • Zapisovatelná evidence rekordů s podporou různých federací (pravidel) a také historií vývoje zapsaných rekordů
 • Překlad obrazovek do němčiny (de-DE) [překladatel: Barbora Mandátová]

Provedené úpravy

revize 0 (DEV, 5.11.2017)

 • korekce nastavení vypočteného pořadí závodníků v dalších hodnoceních pro případné dílčí disciplíny dle aktuálně nastavené pro dané hodnocení
 • korekce zahrnutí rekordních pokusů závodníků do obrazovek s výsledky a souvisejících se zobrazovaným hodnocením
 • podpora započítání nejlepšího výsledku v disciplíně v hodnotě nejbližšího nižšího násobku 2,5kg resp. 1kg na základě použitých pravidel (používá se u GPA, GPC, IPC, IPO, WPC a nepoužívá se u IPF, IWF, WPF, WUAP a pravděpodobně ani u IRP)
 • úprava chování seznamu dalších hodnocení, družstev a kategorií v nastavení soutěže (klávesa F2 slouží k úpravě hodnoty buňky obdobně jako v hlavní evidenci a Enter pak otevře kartu vybraného hodnocení, družstva nebo kategorie)

revize 1 (DEV, 6.11.2017)

 • v exportech a tisku sestav pro svazy přidána FPF (Finnish Powerlifting Federation)

revize 2 (DEV, 13.11.2017)

 • TCP/IP server (port 9125) pro tlačítka rozhodčích s podporou automatického přidělování funkcí při připojení (lze přenastavit)
 • konfigurační formulář s přehledem připojených zařízení rozhodčích a jejich stavu (úvodní verze se základní funkčností)
 • TCP/IP klient pro tlačítka rozhodčích (signalizační zařízení) je podporováno pro Windows, Linux i Android a v silovém trojboji jsou podpořeny i barevné karty

revize 3 (DEV, 17.11.2017)

 • přidána podpora pro konfiguraci barevných karet v signalizaci rozhodčích přes síť, ve výchozím stavu jsou barevné karty zobrazeny jen pro silový trojboj a pravidla IPF, lze to však ručním přenastavením změnit
 • podpora pro konfiguraci barevných karet zanesena i do aplikací pro signalizaci rozhodčích na systému Windows, Linux i Android
 • rozšíření podpory barevných karet rozhodčích v obrazovkách, ovládacích panelech a také ve scoreboardu tj. při neplatném pokusu se vždy zobrazí červená a barevná karta je pak v menším provedení ve spodním rohu
 • v signalizaci rozhodčích pro Android je podpořeno spuštění slabé vibrace při stisku tlačítka a úspěšném odeslání rozhodnutí
 • v signalizaci rozhodčích pro Android upraveno prohledávání sítě s ohledem na limity a vlastnosti OS, tak aby aplikace nebyla systém “samovolně” ukončena
 • korekce předvyplňování údajů soutěže při více licencích zaregistrovaných v programu tj. hodnota se již převezme z licence, kde je definováno omezení

revize 4 (DEV, 7.12.2017)

 • korekce vyhledání již existující definované soutěžní kategorie nejlépe odpovídající údajům závodníka, nyní je tak podpořeno i vyhledání kategorie, která přesně nedpovídá váhové kategorii závodníka např. závodník do 56kg a definované kategorie do 50kg a do 62kg, vyhledá se do 62kg
 • podpora převodu jednotek pro atletické disciplíny (cm, dcm, m) v hromadné změně údajů soutěžících
 • úprava nastavení pravidel IWF vůči zaokrouhlování Sinclair koeficientu (6 míst, matematicky) a přepočtených bodů (4 místa, matematicky)
 • podpora výkonnostních skupin váhových kategorií (A, B, C, ...) v kartě závodníka a v souvisejících obrazovkách s výsledky jednotlivců

revize 5 (RC, 10.1.2018)

 • v sestavě rozdělení do skupin se nyní místo prognózy (total, přepočet bodů, výkonnostní třída) zobrazují základy v disciplínách a tomu odpovídající total
 • interní podpora neoficiálních rekordů od národní úrovně a výše
 • korekce vyhodnocení sady pravidel k zadanému datu soutěže (netýká se aktuálních pravidel, pouze historického zpracovávání a zobrazování výsledků)
 • přidána pravidla FPF (Finská federace silového trojboje pod IPF) s podporou jejich specifických věkových kategorií

revize 6 (RC, 25.1.2018)

 • podpora úpravy tělesné hmotnosti přičtením/odečtením hodnoty u vzorce pro rozdíl váhy (viz Challenge “210”)
 • korekce výpočtu bodů u nenásobících vzorců a neúspěchu v jedné z disciplín při povoleném započítávání do celkového totalu
 • do sestavy startovní listiny podle kategorií doplněny informace o skupině a počtech závodníků dle jejich stavu
 • do sestavy rozdělení do skupin doplněny informace o počtech závodníků dle jejich stavu
 • ve formuláři zveřejňování výsledků přidána podpora vyhledání FTP podadresáře dle kódu živého vysílání, pokud je na konci uvedeného adresáře * (hvězdička)
 • podpora nastavení váhy dětské osy, limitu použití a zda je umožněno ji použít i staršími závodníky (jen vzpírání)
 • podpora vyhodnocení dětské osy a úprava zachování se vůči limitům použití i pro těžší osy v obrazovce pro nakladače
 • do formuláře “O programu” doplněn odkaz na “Podmínky užití (terms of use)”
 • do formuláře “O programu” doplněn odkaz na “Zásady ochrany soukromí (privacy policy)”

revize 7 (VYDÁNO, 23.2.2018)

 • odfiltrování soutěžních kategorií v kartě závodníka i dle věku a tělesné hmotnosti, dosud se filtrovaly jen dle pohlaví
 • podpora otevření souboru s evidencí rekordů na základě argumentu v příkazové řádce (v průzkumníku je tak možné zvolit Otevřít v programu ...)
 • zapisovatelná evidence rekordů s podporou různých federací (pravidel) a také historií vývoje zapsaných rekordů
 • vyhledávání a vkládání nových rekordů dle soutěžních výsledků v evidenci rekordů
 • přidána podpora napárování časového pořadu (jen skupiny) při slučování výsledkových souborů
 • přidána podpora pro vyhodnocení pořadí závodníků se shodným výkonem dle skupin (časového pořadu)
 • upraveno nastavení pravidel IWF, ČSV a SZV s platností od 1.1.2018 v souvislosti s vyhodnocováním pořadí při shodném výkonu
 • přidána podpora variant disciplín do importů družstev a do slučování výsledků
 • přidán překlad obrazovek do němčiny (de-DE) [překladatel: Barbora Mandátová]
 • přidána možnost zvolení jazyka pro tisk a export sestav (výchozí dle globálního nastavení programu)
 • přidána možnost zvolení jazyka pro náhled a tisk diplomu (výchozí dle globálního nastavení programu)
 • přidána možnost posunu existujících startovních čísel o zadaný počet v hromadné změně údajů závodníků
 • podpora vkládání rekordů v RAW i EQUIP kategorii současně k jednomu závodníkovi (např. viz ČSST)