2.0.7.0 - 10.5.2012

Seřazování závodníků pro nástup na činku v rámci váhy a stavu pokusu

  • nahlášené pokusy -> nahlášená váha
  • pokusy k nahlášení (předchozí pokus neplatný) -> váha z posledního pokus (pravděpodobně bude opakovaty)
  • pokusy k nahlášení (předchozí pokus platný) -> nejbližší vyšší váha dle posledního pokusu na základě pravidel

Další změny

  • IPF/IPC - zjištění věku jako dosaženého věku v rámci kalendářního roku soutěže
  • GPC/WPC/WUAP - podpora věku dle přesného data narození vzhledem k datu soutěže
  • podpora zobrazení časomíry pro odpočet větší než 59 minut
  • stojany jsou uvedeny i v gridu evidence, ve výchozím stavu jsou sloupce schované
  • oprava otevření souboru evidence ze starší verze s použitým věkovým koeficientem
  • možnost ručně změnit divizi závodníka např. junior nebo masters soutěžící za open