2.0.9.2 - 24.8.2012

  • úprava výpočtu absolutního pořadí pro závodníky, kteří nemají uvedenou tělesnou váhu, pořadí se sestaví dle zvednuté váhy
  • oprava chyby v obrazovce souvisejícího průběžného pořadí v kategoriích
  • korekce přepočítávání stavu závodníka v případech kdy již má zadány pokusy a soutěž ještě nedokončil
  • hodnocení týmů: korekce sčítání údajů dle týmů a zemí dle nastavené úrovně soutěže a mezinárodní účasti
  • hodnocení týmů: podpora počtu započítávaných závodníků dle pravidel různých federací
  • hodnocení týmů: podpora bodového hodnocení za umístění závodníka dle pravidel různých federací
  • hodnocení týmů: podpora systémů určování pořadí dle pravidel různých federací