2.0.9.4 - 14.9.2012

 • oprava zjištění pořadí pro prognózou umístění v disciplíně v obrazovce souvisejícího průběžného pořadí v kategoriích
 • na obrazovce aktuálního závodníka je při stavu přestávka zobrazena i časomíra (pokud je povolena)
 • podpora rozdělení hodnocení týmů i podle vybavení EQ/RAW
 • vlajky zemí ve všech výstupních obrazovkách (země musí být ve tvaru IOC mezinárodního označení)
 • úprava jazykových překladů pro sestavování názvu váhové kategorie
 • přidání sloupce “část dne” do seznamu kategorií v nastavení soutěže a jeho automatické zobrazení u vícedenních soutěží
 • doplnění filtru na večerní část soutěže v návrháři diplomů
 • možnost soubor s výsledky “Uložit jako ...”
 • upozornění na konflikt otevřeného souboru a umístění pro zveřejnění lokální kopie (automatické zálohy), aby se zamezilo nechtěnému přepsání
 • v návrháři a tisku diplomů se nyní zobrazují i závodníci bez úspěšného dokončení soutěže
 • v tiskové sestavě diplomu je možné u proměnné uvést formát (formátovací řetězec je shodný s tvary používanými v .NET např. N4 pro číslo na 4 desetinná místa)
 • v editačním formuláři kategorie je místo číselného pole na zadání váhy rozbalovací seznam, ve kterém jsou nabídnuty aktuální váhové kategorie dle nastavených pravidel, výběr váhových kategorií se obnoví při změně pohlaví a divize (věkové kategorie)
 • doplnění informace o vypočtené váhové kategorii v kartě závodníka