2.0.9.6 - 7.10.2012

Zjednodušení souboru s výsledky

  • průměrně ušetřeno cca 1/3 celkové velikosti)
  • odstranění nepotřebných/historických parametrů weightUnit a success
  • do souboru se neukládají výchozí hodnoty
  • načítání je plně zpětně kompatibilní tj. podporuje i již neukládané parametry

Další změny

  • podpora vypnutí započítávání věkového koeficientu u závodníka, který na vlastní žádost závodí v nižší/vyšší věkové kategorii
  • podpora přejmenování kategorií v hromadné změně údajů
  • přidány další vlajky zemí