2.0.9.8 - 17.12.2012

 • zvýšená rychlost úvodní inicializace obrazovek a reportů
 • zmenšena velikost generovaného obsahu obrazovek a reportů (komprimace css a html)
 • v nastavení programu je nyní možné vybrat jazyky maďarština a ruština
 • lokalizace GUI a obrazovek do maďarštiny (Erik Csókás)
 • oprava počítání a zobrazování pořadí v případě obsažených závodníků se stavem “diskvalifikován” nebo “doping” a prošli celou soutěží (mají vypočítán total)
 • doplněna lokalizace úrovní soutěže, stavů a pohlaví závodnka
 • přidána úroveň “Propagační soutěž”
 • optimalizace načtení xml souboru ze starších verzí, kde se dopočítávají nové hodnoty
 • podpora automatického přenačítání (doplňování) z externího zdroje
 • v kartě družstva doplněno zadání výkonu z předchozího kola i pro jednotlivé disciplíny
 • možnost importu družstev příp. i jejich členů z jiného výsledkového souboru
 • oprava zobrazování výsledků družstev za všechna kola na obrazovce s výsledky, jednalo se o aktuální pořadí a o podporu věkového zvýhodnění
 • oprava zobrazování souvisejícího průběžného pořadí pro družstva za všechna kola, jednalo se o zobrazované pořadí
 • hromadná změna závodníků: přidány reset startovního čísla a tělesné váhy
 • sjednocení oddílů, klubů a týmů a je nyní možné v rámci jedné soutěže rozlišit registrovaný oddíl a klub od neregistrovaného týmu, města apod.
 • určení registrovaného oddílu a klubu doplněno do karty závodníka a do hromadné změny údajů
 • drobná oprava přiřazení vyhodnoceného pořadí družstev za všechna kola (pořadí v seznamu však bylo správně)
 • lokalizace ovládacího panelu aktuálního závodníka do sk-SK a en-US
 • lokalizace ovládacího panelu pro vyhlášování výsledků do sk-SK a en-US
 • lokalizace obrazovky vyhlašování výsledků do sk-SK a en-US
 • lokalizace obrazovky pro nakladače do sk-SK a en-US
 • doplněna lokalizace výběru vzorce pro přepočet na body v nastavení soutěže
 • podpora Sinclairova koeficientu pro olympijské období 2005-2008 a 2009-2012
 • podpora věkového zvýhodnění Malone/Meltzer pro Masters (30-90 let)
 • oprava členění absolutního pořadí pokud jsou požadováni dorostenci, ale junioři se již vyhodnocují s open