2.10.0 - 14.3.2013

Poznámka

změna číslování verzí programu na major.minor(.revision)

 • náhrada guidu pro identifikaci prvku výsledkového souboru za vlastní funkci na generování ID (vychází z guidu, ale je mnohem kratší, 5-7 znaků)
 • oddělení databázových identifikátorů do samostatného namespace v xml souboru
 • úprava inicializace nové soutěže při spuštění programu tak, aby se vzal v úvahu nastavený jazyk
 • úprava formátu obsahu souboru, aby bylo možné zajistit více zařazení závodníka
 • v zadávání váhy k pokusu podpořena možnost ”?”, který pokus uvede do stavu k nahlášení
 • v zadávání váhy k pokusu (kladné číslo) a při stavu pokusu vynechaný a soutěž právě probíhá se daný pokus uvede do stavu nahlášený
 • podpora další rychlé úpravy pokusu z toolbaru evidence (nahlásit pokus, opakovat pokus, vynechat pokus)
 • do kontextového menu v gridu evidence doplněny položky na vyvolání úpravy vybraného závodníka, kategorie a družstva
 • v návrhu a tisku diplomů je umožněno filtrovat i dle skupiny a je možné seskupovat závodníky stejně jako v evidenci
 • v návrhu a tisku diplomů byly v seznamu soutěžících doplněny sloupce s dalšími údaji jako výkon, kategorie, divize, absolutní pořadí atd.
 • poznámka v kartě závodníka byla přesunuta do samostatné záložky
 • podpora vkládání rekordů k výkonům závodníka s možností určení úrovně (národní, světový, ...) a popřípadě i věkové kategorie pokud se např. dorostenci podří překonat juniorský rekord, ostatní údaje jsou doplněny automaticky
 • zobrazování zkratky dosaženého popř. možného rekordu u jednotlivých výkonů závodníka ve všech obrazovkách
 • výpis všech dosažených rekordů a pokusů o rekord na obrazovce s výsledky
 • pokud je soutěž v jiném stavu než naplánovaná, pak se z obrazovek vynechají závodníci jejichž stav je nominován nebo omluven
 • pokud je soutěž v jiném stavu než naplánovaná, pak se z výpočtu hodnocení týmů vynechají oddíly a týmy, které mají pouze nominováné a omluvené závodníky
 • v sestavách pro ČSST podpořeno více úrovní zahrnutí údajů ze soutěže včetně možnosti prázdné sestavy
 • v sestavách pro ČSST podpořeno ukládání a obnova posledního použitého nastavení
 • přidáno tlačítko v ovládacím panelu pro vyhlášení výsledků na zrušení zobrazení aktuálně nastavených údajů
 • zobrazování blikající informace o pokusu o rekord na obrazovce s aktuálním závodníkem (detailně)
 • v obrazovce pro nakladače upraveno (zvětšeno) písmo pro stojan a pro váhu činky
 • opraveno otevírání obrazovky pro nakladače pro zvolenou konkrétní velikost okna
 • v sestavách pro ČSST podpořen filtr dle skupiny, dne a jeho části
 • v sestavách pro ČSST podpořen zápis ze soutěže dle kategorií a také dle skupin
 • v sestavách pro ČSST podpořeny karty pro hlasatele pro soutěže v trojboji
 • v sestavách pro ČSST se vždy vynechají závodníci jejichž stav je nominován nebo omluven tj. jsou vypsání jen závodníci co se opravdu účastní soutěže
 • v evidenci doplněno formátování hodnoty při seskupení dle pohlaví, divize a stavu závodníka
 • v evidenci doplněn filtr “jen přihlášení závodnici”, který v případě zapnutí skryje jen nominované a omluvené závodníky, tento filtr je automaticky zapnutý (použitý) i v návrhu a tisku diplomů
 • v obrazovce “rozdělení do skupin” se při stavu “naplánovaná” zobrazí sloupec se stavem závodníka
 • v sestavách pro ČSST se startovní číslo (pokud je uvedeno) zahrne do tisku již při volbě “jen soutěžící”
 • zápis ze soutěže dle skupin pro ČSST se ve výpisu seznamu závodníků seskupuje dle kategorií
 • oprava načítání příznaku “vybavení” u soutěžní kategorie po optimalizaci ukládání souboru
 • oprava zjištění předchozího pokusu u rozdělených soutěží na více dní popř. dopoledne/odpoledne, kdy jsou pro všechny části použity stejná čísla skupin
 • v nastavení soutěže je možné vypnout výkonnostní třídy (nebudou se počítat ani zobrazovat)
 • při jiném stavu soutěže než naplánovaná se ve výsledcích nezobrazují družstva a kategorie, které mají pouze nominované a omluvené závodníky
 • oprava inicializace náhledu diplomu v případě, že byla nastavena neexistující tiskárna a nyní je již vybrána správně
 • oprava vykreslování (tisku) okrajů jednotlivých prvků tiskové sestavy diplomu tj. již je podpořena velikost okraje 0 (nula)
 • úprava vkládání a zobrazování rekordů pokud se soutěží jen v jedné disciplíně
 • v kartě závodníka je na existujícím rekordu umožněno měnit zvednutou váhu jen na rekordu pro total (trojboj)
 • ukládání kódu pro živé vysílání do xml souboru a možnost jeho zadání ve zveřejnění výsledků
 • v adresáři pro ftp a v lokálním adresáři ve zveřejnění výsledků je možné zadat kód pomocí {LiveCode} a bude automaticky doplněn