2.10.3 - 30.9.2013

 • v obrazovce absolutního pořadí podpořeno zobrazení dle věkové kategorie, pohlaví a/nebo vybavení
 • v obrazovce rozdělení do skupin podpořeno zobrazení dle disciplíny, věkové kategorie, pohlaví a/nebo vybavení
 • optimalizace seřazování seznamů tj. znovu se neseřazuje vše, ale provede se jen zatřídění pokud došlo pouze k přidání/změně/odstranění jedné položky
 • při změně v údajích docházelo v evidenci soutěže k opětovnému rozbalení seskupení, nyní je stav zabaleno/rozbaleno zachován, totéž platí i pro gridy (tabulky, seznamy) jinde v programu
 • v nastavení soutěže podpořen výběr typu soutěže silový trojboj a vzpírání, dle něj se dále řídí výběr pravidel, disciplín a další nastavení
 • oprava zjištění tabulek výkonnostních tříd pokud není známa země závodníka ani dle místa konání
 • v přidávání a úpravě dalšího hodnocení podpořen výběr disciplíny dle aktuálního nastavení soutěže
 • ve správě obrazovek upraveno otevírání vůči vybrané disciplíně, místo podmenu je použito combo s výběrem disciplíny
 • dynamicky generované menu dle nastavených disciplín pro výsledky a absolutní pořadí v záložce stavu soutěže
 • doplněny úrovně soutěže “Světové hry” a “Olympijské hry”
 • doplněna úroveň rekordu “Olympijský”
 • oprava přepočtu předchozího družstva při přeřazení závodníka do jiného družstva
 • podpora různých disciplín dle druhu soutěže v gridu evidence soutěže (dynamická definice sloupců týkajících se disciplín)
 • podpora různých disciplín dle druhu soutěže v ovládacím panelu pro vyhlašování výsledků
 • rozšíření pravidel o definici váhy osy vůči pohlaví, používá se ve vzpírání
 • podpora barevné značky na ose v obrazovce “pomocník pro nakladače” pro rozlišení osy dle pohlaví
 • oprava zjištění minimálního násobku váhy dle pravidel a definice kotoučů
 • úprava věkových kategorií a definic názvů a zkratek v IWF resp. ČSV pravidlech a podrobnější podpora v definici
 • podpora automatického navýšení váhy následného pokusu dle nastavení kotoučů (výchozí nastavení pro trojboj = ne, vzpírání = ano o 1kg)
 • podpora přepočtu bodů jen pomocí mužského koeficientu (používáno ve vzpírání)
 • nastavení a podpora počtu závodníků započítávaných do výsledků družstva
 • podpora bodů za umístění družstev a řazení dle těchto bodů u výsledků za všechna kola (používáno ve vzpírání)
 • zobrazení bodů za umístění a jejich prognózy v obrazovce s výsledky a souvisejícího průběžného pořadí (jen pro vzpírání)
 • podpora nastavení bodů za umístění dosažených za předchozí kola v kartě družstva
 • podpora importu bodů za umístění dosažených za předchozí kola v importu družstev a korekce importu v případě, že předcházelo více kol
 • rozšíření koeficientů a přepočtu bodů o nastavitelnou přesnost zaokrouhlování, výchozí přesnost je definována vzorcem
 • v obrazovce “pořadí nástupu soutěžících” podpořen filtr dle disciplíny, skupiny a soutěžního dne a jeho části
 • v obrazovce “výsledky dle kategorií” rozšířena podpora filtru o pohlaví, věkovou kategorii a použité vybavení