2.10.4 - 3.11.2013

 • oprava barevného rozlišení a šipky u zobrazování prognózy bodů v soutěži družstev ve vzpírání
 • rozšíření filtru v dalším hodnocení o věk od/do a lokalizace nastavení filtru do EN a SK
 • doplnění tiskové sestavy ČSST pro zápis ze soutěže družstev
 • doplněna podpora pro žákovský čtyřboj (vzpírání + trojskok + hod medicinbalem)
 • úprava načítání družstev z xml souboru a následného přepočtu pro jednotlivé disciplíny
 • možnost členění družstev tj. družstva se seskupí dle zadaného názvu členění a v rámci těchto skupin se vyhodnotí pořadí
 • u družstev doplněno předvyplňování názvu oddílu dle již existujích a totéž platí pro názvy členění
 • u družstev se do výkonu za všechna kola započítává aktuální výkon jen tehdy pokud se družstvo započítává v pořadí (souvisí s minimálním počtem závodníků)
 • formátování přepočetných bodů a koeficientů dle nastavené přesnosti ve všech výstupních obrazovkách
 • rozšíření nastavení zaokrouhlování koeficientu a přepočtených bodů o určení způsobu (matematicky, nahoru, dolů) např. v ČSV se používá dolů (ořez = trunc)
 • korekce zatřizování prvků souborů při jejich změně (byl problém při přeřazování již zařazeného prvku na konec seznamu)
 • v obrazovce výsledků družstev je možné při exportu a tisku výsledků zapnout vložení i všech jednotlivých pokusů závodníků
 • ve výsledcích jsou podpoření závodníci tzv. mimo soutěž, jedná se o závodníky, kteří nejsou zařazení ani v kategorii ani v družstvu
 • podpora tlačítek rozhodčích přes viruální sériový port, samotné zařízení je zapojeno přes USB (hardware a spolupráce Ing. Miroslav Štefaník)
 • samostatná obrazovka s časomírou, kde se zobrazuje pokus, váha a čas a v případě propojení s tlačítky rozhodčích i jejich rozhodnutí
 • ovládací panel časomíry a tlačítek rozhodčích (obdoba ovládacího panelu aktuálního závodníka) s podporou přehrání zvukového znamení pro odložit
 • v absolutním pořadí je možné vypnout rozlišování dle pohlaví (vhodné např. pro soutěže žáků ve vzpírání)
 • v absolutním pořadí je možné nastavit zda zahrnovat (hodnotit) závodníky mimo soutěž
 • umožnění soutěží družstev i pro jinou úroveň soutěže než je národní liga a extraliga, především byla nutnost podpořit pohárovou soutěž, stále však není umožněno mít družstva i kategorie v jedné soutěži
 • u závodníka je umožněno uvést jiný oddíl než jaký je uveden u družstva, do kterého je zařazen
 • v obrazovce absolutního pořadí se u závodníka již nezobrzuje družstvo, ale jeho oddíl, klub popř. team nebo země
 • v obrazovce výsledků družstev podpořeno odfiltrování podle obsažených závodníků, družstvo se zahrne vždy celé pokud alespoň jeden závodník odpovídá filtru
 • ve správě obrazovek doplněno tlačítko pro opětovné načtení seznamu právě připojených monitorů
 • ve správě obrazovek doplněna volba nastavení obsažených údajů (výchozí, úplné), co vše se zahrne zálěži na podpoře v obrazovce (zatím je úplná podpora jen v obrazovce výsledků družstev)
 • doplnění a korekce lokalizace ve formuláři správy obrazovek
 • úprava funkce časomíry, aby při stisku start pokračoval odpočet času, pokud již na časomíře uběhl nějaký čas
 • v obrazovce pořadí nástupu závodníků doplněny sloupce s dosaženým totalem v kg i bodech a zrušeny sloupce pro další váhu, místo nich se pokus označuje přimo v uvedených pokusech disciplíny
 • korekce předpočítání základních údajů závodníka při otevření (načítání) souboru s výsledky
 • v ovládacím panelu závodníka i v panelu časomíry je možné odfiltrovat seznam pokusů v pořadí nástupu dle aktuální skupiny a aktuální disciplíny, zároveň se zobrazuje zbývající počet pokusů se zohledněním filtru a nastavení soutěže
 • korekce obnovení (refreshe) obrazovky pomocníka pro nakladače po změně nastavení kotoučů
 • rozšíření obrazovky “pořadí nástupu závodníků” v režimu úplných údajů o seznam závodníků, kteří v dané skupině již dokončili disciplínu