2.10.5 - 22.2.2014

 • zvukové znamení při vypršení času
 • zvukové znamení pro prvních a posledních 30 sekund (jen pro vzpírání)
 • v ovládacím panelu aktuálního závodníka a časomíry je umožněna příma editace váhy v seznamu nástupu závodníků (jen při spuštění verze s úplnou evidencí tj. PowerLIVE!.exe)
 • v ovládacím panelu aktuálního závodníka a časomíry je seznam nástupu závodníků ve výchozím stavu odfiltrován pro aktuální skupinu a disciplínu (filtr je možné měnit)
 • podpora různých DPI pro ovládací GUI, je zachováno shodné zobrazení (velikosti, přizpůsobení fontů atd.) napříč různými DPI
 • zobrazování aktuálního stavu tlačítek rozhodčích napříč všemi síťovými klienty resp. otevřenými ovládacími panely časomíry TCP/IP klientů
 • u družstva je možné určit zda jej nezapočítávat do pořadí (mimo soutěž), jsou situace kdy družstvo má regulérní počet závodníků, ale není zahrnuto do soutěže
 • do seznamu družstev v nastavení soutěže doplněny sloupce členění a příznak mimo soutěž
 • přidán dialog pro hromadnou změnu družstev a je přístupný z evidence a ze seznamu družstev v nastavení soutěže
 • úprava filtru pro absolutní pořadí v případě, že je nastaveno nezahrnovat závodníky mimo soutěž a závodník je zařazen do družstva, které je označeno mimo soutěž
 • v ovládacím panelu časomíry doplněna volba zda automaticky simulovat tlačítka rozhodčích podle stavu pokusu platný/neplatný
 • v ovládacím panelu časomíry doplněny volby pro přehrávání zvuků podle situací a stavů
 • v ovládacím panelu časomíry umožněno nastavení automatického označení pokusu platný/neplatný dle rozhodnutí rozhodčích
 • v ovládacím panelu časomíry umožněn automatický reset tlačítek rozhodčích po uplynutí 4 sekund od jejich rozhodnutí
 • v ovládacím panelu časomíry umožněno automatické nastavování času pro nástup závodníka (zatím řešen jen nástup po sobě samém)
 • podpora výkonnostních tříd ČSST pro benčpres RAW platných od 1.1.2013
 • podpora výkonnostních tříd ČSST pro trojboj a benčpres v RAW i EQUIP platných od 1.1.2014
 • úprava zobrazování prognózy v obrazovce “pořadí nástupu závodníků” v případě, že soutěž má jen jednu disciplínu
 • podpora členění družstev v obrazovce startovní listiny
 • možnost hromadné změny soutěžní divize závodníka, která se uvádí v jeho kartě za účelem startu např. juniora v mužské kategorii
 • přepracování GUI formuláře nastavení soutěže a přidání podpory pro federaci, pořadatele a možnost dalšího rozšíření (např. časový pořad, rozhodčí atd.)
 • úprava menu soutěže a zrychlení uživatelského přístupu k ovládacím panelům závodníka, časomíry a vyhlašování
 • podpora pořadatele v tiskových sestavách zápisu ze soutěže pro svazy
 • komprese přenášených dat mezi síťovými klienty a serverem, dle testů úspora až 60% přenášeného objemu dat
 • podpora komprimovaného formátu výsledkového souboru v otevření a uložení souboru a také ve zveřejňování výsledků
 • podpora rozhodnutí jednotlivých rozhodčích (barvy karet) ke každému pokusu
 • startovní číslo již není v soutěžní den vyžadováno, pouze se při uložení zobrazí upozornění
 • úprava zobrazování stavu tlačítek rozhodčích v obrazovkách aktuálního závodníka
 • podpora tlačítek rozhodčích pro trojboj (včetně barev) a současně s ovládáním časomíry a resetu tlačítek (hardware Luděk Kalenský)
 • základní definice časového pořadu soutěže a možnost vložit obvyklý časový pořad pro 1 den a den na dvě části z šablony
 • základní evidence rozhodčích a dalších činovníků s možností určení jejich funkce v různých částech soutěže