2.11.0 (rev 6) - 25.6.2014

 • podpora dynamické definice disciplín včetně možnosti na opakování a dílčích sub-totalů (např. čtyřboj a dvojboj) a související přepracování jádra a obrazovek
 • definice (změna struktury) dynamických disciplín je možná pomocí drag&drop (přetahování myší)
 • ve filtru “jen aktuální skupina” pro seznam závodníků v ovládacích panelech podpořen den soutěže a část dne
 • úvodní podpora pro disciplíny na počet opakování a disciplíny s jiným než výchozím počtem pokusů popř. jiným nastavením chování a započítávání
 • doplnění GUI pro nastavení disciplíny s možností přepisu počtu pokusů a dalšího souvisejícího chování
 • definice (změna struktury) časového pořadu je možná také pomocí drag&drop (přetahování myší)
 • podpora bonifikace pro juniory dle pravidel ČSV (zvýhodnění pro juniory startující v lize mužů)
 • úprava obrazovky souvisejícího průběžného pořadí a rozlišení plného (včetně pokusů) a výchozího režimu zobrazení (stavy disciplín)
 • doplněny koeficienty do obrazovek souvisejícího průběžného pořadí a pořadí nástupu závodníků
 • v obrazovce výsledků družstev se vždy zobrazují body bez věkového zvýhodnění
 • v obrazovce výsledků kategorií podpořeno formátování dle nastavené přesnosti přepočtených bodů
 • v obrazovce výsledků kategorií podpořen plný režim tj. do zobrazení se zahrnou i jednotlivé pokusy všech disciplín
 • korekce chování obrazovky dalšího hodnocení v případě, že hodnocení již neexistuje (bylo odstraněno)
 • zobrazení časomíry na obrazovce aktuálního závodníka v případě stavu “vyhlášení” pokud není dosud zvoleno hodnocení k zobrazení
 • v obrazovkách výsledků dle kategorií i dle družstev je zobrazení rekordů rozděleno na nahlášené, dosažené a neplatné
 • v obrazovkách s výsledky dle kategorií a u družstev se v zápatí při stavu vyhlášení nebo ukončeno zobrazí seznam činovníků soutěže
 • ve výpočtech změněn datový typ double na decimal za účelem maximální přesnosti, semtam docházelo k rozdílu v posledním desetinném místě
 • v tlačítkách pro rozhodčí podpořen start/stop/reset na pinu 1 i pro zapojení od Mirka Štefaníka
 • volitelný časový interval v sekundách pro automatický reset tlačítek rozhodčích
 • zpětná kompatibilita vlastností (hodnot) v návrháři diplomů po zavedení dynamické definice disciplín
 • formátování vah, bodů a koeficientů v gridu evidence dle nastavení pro výpočet
 • v obrazovce souvisejícího průběžného pořadí doplněna podpora oddělení zobrazení podle členění u družstev
 • barvy kotoučů v obrazovce “Pomocník pro nakladače” se nyní řídí dle pravidel
 • doplnění vyhodnocení pořadí v kategorii pokud se soutěží postupným systémem (vzpírání) tj. podpora čísla pokusu, předchozích pokusů atd.
 • v pravidlech IWF doplněno započítávání bodů pro týmy dle umístění závodníka platné od 1.1.2013
 • doplnění číselného označení skupiny v definici časového pořadu a automatické přebírání tohoto čísla z psaného textu v názvu události
 • menu nastavení soutěže je nyní rozbalovací a umožňuje samostatně otevřít časový pořad a rozhodčí a činovníky
 • převedení datumů, častí dní a skupin na časový pořad a tím umožnění další funkcionality např. rozdělení kategorie i do více samostatných tzv. session
 • podpořen výpočet bodů dle umístění družstva pro Ligu Masters ve vzpírání
 • podpořena ČSV pravidla (modifikovaná pravidla IWF se specifikami pro ČSV např. body pro hodnocení oddílů)