2.11.4 (rev 3) - 23.2.2015

 • podpora značení rekordů při převodu výsledků z Goodliftu resp. IPF a EPF
 • evidence rekordů (načtení souboru s rekordy, zobrazení evidence a rekordů na soutěži, filtrování, zobrazování relevantních rekordů dle průběhu)
 • v zápisu ze soutěže po skupinách doplněny sloupce pro dodatkový rekordní pokus a pro první a druhou změnu v poslední disciplíně (platí jen pro silový trojboj)
 • do výsledků dle kategorií s úplnými údaji tj. včetně pokusů je přidán sloupec s pořadím i pro jednotlivé disciplíny
 • v obrazovce pořadí nástupu závodníků je v případě posledního pokusu podpořeno převzetí aktuálního pokusu z tabule časomíry tj. aby se zobrazilo rozhodnutí rozhodčích (dosud to hned mizelo)
 • korekce obarvení prognózy výkonu v obrazovce pořadí nástupu závodníků
 • přepracování časomíry a zavedení synchronizovaného časovače (na všech stanicích je tak dostupný čas ze serveru)
 • podpora nastavení hlídání časového limitu na nahlášení pokusu a automatické nastavení váhy v případě vypršení
 • zobrazení odpočtu pro nahlášení pokusu v obrazovce pořadí nástupu závodníků a také v seznamech v ovládacích panelech časomíry a aktuálního závodníka
 • v ovládacím panelu časomíry se dle druhu soutěže a jejího průběhu předvyberou přehrávané zvukové signály a další nastavení
 • zaručení shodného seřazení nástupu závodníků i bez používání startovních čísel, vše samozřejmě za dodržení všech pravidel pro nástup
 • podpora 30kg kotoučů včetně možnosti určení limitu od jaké váhy na čince je používat
 • podpora upravených věkových a váhových kategorií pro ČSV platných od 1.1.2015
 • podpora výchozího zaokrouhlování koeficientů a bodů dle zvolených pravidel (např. Sinclair se zaokrouhluje jedním způsobem v IWF a jiným v ČSV)
 • po připojení síťového klienta k serveru se přenesou nejen data stavu soutěže, ale i stav časomíry
 • podpora časového limitu (u vzpírání 3s) na změnu rozhodnutí rozhodčích po shodě dvou z nich
 • zobrazení odpočtu časového limitu na změnu (současně zbývající čas k zobrazení rozhodnutí) na tabuli časomíry a také v ovládacím panelu
 • rozšířeno generování startovních čísel, možnost celé soutěže, po skupinách, přepsat existující apod.
 • pokud je stávající pokus již nějak rozhodnut (alespoň dva zmáčkli) pak se nakladačům hned ukáže další ať se nečeká na třetího rozhodčího