2.11.5 (rev 4) - 18.5.2015

 • úprava šablony časového pořadu pro jednodenní soutěž ve vzpírání
 • korekce předvyplňování datumů u nového i existujícího záznamu v časovém pořadu
 • podpora připojení k TCP/IP serveru prostřednictvím parametru příkazové řádky obdobně jako je tomu u místního souboru
 • korekce formátování hodnot v gridu evidence, v případě vložení nového závodníka přes síťového klienta docházelo k chybě
 • formulář správy serveru a klientů v síti LAN (prohledání sítě, sledování stavu klientských PC, základní funkčnost)
 • korekce nastavování vybraného záznamu v comboboxech pokud má více záznamů stejný název pro zobrazení (problém byl např. u družstev)
 • přepracování absolutního pořadí jako dalšího hodnocení, tím se stalo volitelné a mnohem flexibilnější v nastavení
 • podpora automaticky generovaného názvu kategorie dle parametrů tj. sestaví se vždy dle aktuálního jazyka a pravidel
 • při generování kategorií se sestavování názvu nastaví na automaticky generovaný (jen v případě, že není zvolen konkrétní jazyk)
 • v importním filtru Goodlift podpořeny datumy narození, podpora jen roku narození je zachována
 • podpora divizí (věkových kategorií) jako např. Ženy W0 tj. Masters 0 (30-34 let) v ČSV
 • u osoby (činovníka) je možné přiřadit funkci Tajemník (Secretary)
 • oprava filtru dle věku do v dalším hodnocení
 • ve zveřejňování výsledků doplněna zvláštní podpora pro zamčený soubor na vzdáleném ftp serveru (soubor se opětovně nahraje s upraveným názvem doplněným o počítadlo pokusů)
 • rozšíření zobrazení v comboboxu s časovým pořadem o popis každé položky (pokud je uveden) a také seskupení dle dne, do kterého událost(i) patří u vícedenních soutěží
 • korekce a opravy v adaptivním zatřizování prvků v seznamech včetně podpory reakce na změnu v nepřímo souvisejících prvcích
 • drobná optimalizace přenášení údajů mezi TCP/IP klienty
 • vylepšení kontroly zařazení v kategorii a případnému předbídnutí na vytvoření nové kategorie v kartě závodníka
 • v obrazovce souvisejícího průběžného pořadí se zobrazují i kategorie, které jsou již ukončeny, avšak souvisí s probíhající skupinou, rovněž podpořeno seřazení kategorií dle zvyklostí s upřednostněním aktuální
 • u dalšího hodnocení je možné určit zda se má zobrazovat v obrazovce pořadí nástupu závodníků a s tím i související zkratka pro sloupec
 • v obrazovkách a sestavách pro další hodnocení je možné zobrazit i jednotlivé pokusy
 • ve správci obrazovek a ve formuláři pro tisk a export rozšířena volba pro zahrnutí údajů na výchozí, základní a úplné údaje
 • výchozí režim zahrnutí údajů automaticky vyhodnotí konkrétní režim, který se použije na základě parametrů např. disciplíny a členění hodnocení