2.11.6 (rev 6) - 29.6.2015

WUAP pravidla

 • korekce věkové kategorie Submasters a zkráceného značení všech věkových kategorií
 • upřednostnění vyšší tělěsné hmotnosti v pořadí závodníků před startovním číslem
 • doplnění 45kg kotouče a přednastaven limit použití od 250kg

Obrazovka pro nakladače a rozšíření definice používaných os, uzávěrů a kotoučů

 • zpřehlednění obrazovky
 • zobrazení váhy osy a případně i v barvě dle pravidel jako např. ve vzpírání modře mužská a žlutě ženská
 • úprava formátování kg tj. desetinná část se zobrazuje jen pokud je obsažena
 • pro vzpírání podpora žakovských os (10kg) a jejich použití dle nastavitelného limitu do 35kg u žáků resp. 30kg u žaček
 • automaticky se zvolí žákovská osa, pokud na ní závodník v dané disciplíně začínal

Další změny

 • v rozbalovacím menu (comboboxu) s družstvy se v případě členění provede seskupení a zobrazí se (zvýšilo přehlednost, kde je kdo zařazen)
 • v evidenci se u seskupení dle družstev zobrazuje i členění a pokud jsou dostupné, tak i body za umístění (např. v ČSV) v tomto i předchozím kole
 • oprava načítání věkových kategorií určených jen pro rekordy (bug po doplnění podpory pro W0 v ČSV)
 • oprava založení nového a otevření existujcícího souboru při spuštěném TCP/IP serveru tj. data se kompletně přenesou i na připojené klienty
 • v kartě závodníka upravena kontrola zařazení závodníka v kategorii i když nemá dosud uvedenou tělesnou hmotnost
 • doplněn dotaz na nastavení automatického názvu kategorie v případě shody zadaného a automaticky generovaného dle určených parametrů
 • podpora sledování počtu změn při nahlašování váhy na pokus (nezapočítává se automatické nastavení váhy)
 • u vzpírání podpora časového limitu 1 minuty místo 2 minut pokud se již rozběhnul čas jinému závodníkovi
 • časomíra je ve výchozím stavu (v novém souboru) povolena, dosud ji bylo nutné ručně povolit
 • rozšíření importního můstku pro výsledky ze vzpírání (ČSV)
 • korekce přepočtu pořadí pro prognózu v dalším hodnocení
 • v gridu evidence je možné přilepit vybrané sloupce (zůstanou při posunu horizontálního posuvníku vždy na stejném místě)
 • při změně nahlášené váhy v ovládacím panelu s pořadím nástupu závodníků se zachová vybraná buňka gridu ve stejném sloupci
 • v evidenci přesunuta tlačítka platný/neplatný pod editační rozbalovací tlačítko
 • do gridu evidence přidány sloupce s nominačními a možnými (prognóza) výkony v jednotlivých disciplínách a v totalu
 • do evidence přidán způsob zobrazení (výchozí, stratovní listina, vážení, výsledky a prognóza), dle zvoleného pohledu se zobrazí potřebné sloupce
 • v evidenci je v maximální možné míře zachována uživatelská volba, který sloupec zobrazit/skrýt nebo přilepit
 • korekce ošetření opětovného pokusu o zastavení časomíry
 • korekce přehrání zvukového znamení pro posledních 30 sekund nastaveného časového limitu
 • podpora generování všech váhových kategorií dle pravidel i když není dosud žádný závodník v této váze
 • korekce a rozšíření členění dle váhových kategorií především pak související určení věkové kategorie
 • v ovládacím panelu v pořadí nástupu závodníků přidána možnost vrátit zpět poslední změnu nahlášené váhy
 • v souvisejícím průběžném pořadí doplněna podpora pro zobrazení kategorií dalších hodnocení nastavených pro průběžné pořadí
 • podpora zobrazení odpočtu času do vyhlášení obdobně jako je tomu u přestávky
 • v dalším hodnocení podpořena možnost volby způsobu řazení umístění závodníků (výchozí, dle kg, dle bodů)