2.11.7 (rev 2) - 21.10.2015

 • v obrazovce časomíry se zobrazuje jméno závodníka a případně i země nebo zkráceny název oddílu
 • v evidencí rekordů doplněny evidované údaje a také doladěno formátování údajů
 • podpora hlídání rekordů tj. nabízejí se a lze je hromadně vložit
 • oprava zobrazování vah kotoučů v obrazovce pro nakladače tj. zobrazí se na potřebný počet desetinných míst (max 2)
 • v časomíře vylepšeno formátování váhy na čince tj. zmenšení případné desetinné části a v případě velkého čísla i změna celé velikosti ať nedojde k překryvu se zemí nebo zkratkou oddílu
 • pokud běží hlídání limitu nahlašování a klikne se do buňky v ovládacím panelu s pořadím nástupu tj. nahlašuje se, pak se automatické zvýšení popř. ponechání váhy pozastaví (časový limit však dál ubíhá), aby byla možnost zapsat váhu i na poslední chvíli
 • zamezení “kradení” fokusu obrazovkami, již tak nebude docházet ke schování právě otevřeného formuláře nebo k přerušení psaní
 • zvýšení rychlosti komprese (více jak 2x) a snížení přenášených dat po síti (o více než 15%, dle obsahu i o 80%, podrobně měřeno)
 • zvýšení rychlosti komprese (více jak 2x) a snížení objemu ukládaných dat (o více než 10%, podrobně měřeno) v .pwlx souboru s výsledky
 • v obrazovce souvisejícího průběžného pořadí se při volbě konkrétního hodnocení zobrazí právě toto zvolené i když se jedná o soutěž družstev (dosud měla družstva vždy přednost)
 • korekce zavedení nového družstva přes síťového klienta (již nedojde k naplnění družstva všemi závodníky v evidenci)
 • správa rozhodčích a činovníků byla rošířena o možnosti zobrazení “jen seznam osob”, “dle funkce” a “dle časového pořadu” (provede se zatřídění osoby do všech částí soutěže dle její definice přiřazených funkcí)
 • v sestavách s výsledky se uvádění rozhodčí již správně filtrují (např. omezení pro konkrétní skupinu) a byla doplněna podpora i pro technického rozhodčího
 • v tiskové sestavě propozic provedena korekce zobrazení rozhodčích a činovníků dle časového pořadu soutěže
 • v tiskové sestavě zápisu ze soutěže po skupinách se nyní předvyplňují rozhodčí přiřazení k tisknuté skupině
 • v případě, že je spuštěn TCP/IP server se při pokusu o zavření hlavního formuláře zobrazí důrazné varování a je možnost zavření přerušit
 • na jakékoliv obrazovce zobrazující seznam závodníků lze kliknutím na jméno otevřít kartu daného závodníka
 • korekce doplnění neuvedeného startovního čísla po otevření karty závodníka tj. oprava porovnání zda se jedná o soutěžní den
 • korekce zařazování pokusů do seznamu pro nástup na závodiště tj. zajištění bezpečného chodu i při zadávání vážení z klienta již během probíhající soutěže