2.11.8 (rev 4) - 11.2.2016

 • v tiskové sestavě zápisu ze soutěže po kategoriích se nyní předvyplňují rozhodčí přiřazení k tisknuté kategorii
 • v tiskové sestavě zápisu ze soutěže po družstvech nyní předvyplňují rozhodčí přiřazení k soutěži
 • opraveno filtrování z levého panelu evidence zvláště pak pokud se filtr vypne (způsobena chyba v předchozí verzi)
 • podpořeno odkazování se na video soubory popř. jejich části (zatím se využívá pro zpracování soutěží a výsledky na webu)
 • v diplomech umožněno formátování hodnot zápisem ve tvaru {0:format}, a např. zvednutá váha se může vložit takto {0:N1}kg
 • v diplomech podpořena další hodnocení jak v seskupení tak v možnosti uvést údaje v šabloně pro tisk
 • korekce hlídání rekordů v totalu tj. již se propojuje jen s pokusy v poslední disciplíně, a také se hlídá již od nahlášení při prezentaci na základě prognózy
 • podpora zápisu start/stop do žurnálu akcí při ovládání časomíry pomocí tlačítek rozhodčích
 • hlídání rekordů jako seznam v záložce v ovládacím panelu časomíry (zobrazuje se počet nových, je možnost otevřít soubor, evidenci atd.)
 • v tisku a exportu sestav ze soutěže byla doplněna podpora pro filtr dle pohlaví a dle vybavení
 • v tisku a exportu byla doplněna sestava “Výkonnostní třídy”, ve které se zobrazí dosažené výkonnostní třídy na soutěži dle nastavených pravidel
 • v případě výskytu chyby se do chybového hlášení automaticky vloží výsledkový soubor popř. i soubor s rekordy pokud byl otevřen
 • korekce inicializace sloupců v gridu evidence v případě otevření souboru s méně disciplínami než je u stávajícího otevřeného souboru popř. pokud jsou sloupce jinak zpřeházeny
 • korekce zobrazení aktuálního pořadí v obrazovce “související průběžné pořadí” v případě použití s “dalším hodnocením”
 • v obrazovce “pořadí nástupu závodníků” se ve sloupcí s umístěním zobrazí “-” pokud závodník v daném hodnocení není zařazen
 • úprava pozice zobrazování blikajícího info o rekordu na obrazovce “Časomíry” a rovněž změna barvy a doplnění stínu pro lepší čitelnost
 • v obrazovce “Časomíry” se v případě národní soutěže jednotlivců zobrazí místo zkratky oddílu váhová kategorie závodníka související se soutěží
 • do ovládacího panelu časomíry doplněno tlačítko “+R”, které provede reset času a současně start v jedné operaci (při jednom stisku)
 • v časomíře je podpořeno automatické nastavování času pro pokračování pokud se závodník dostane po změnách opět na činku a dosud se žádnému jinému nerozběhl čas (jen ve vzpírání)
 • v hromadné změně údajů závodníků lze zvolit odstranění souvisejících záznamů sledování pokusů
 • podpora věkového koeficientu Meltzer/Faber a aktualizace pravidel pro IWF resp. ČSV
 • podpora určování věku závodníka dle datumu (dne) nástupu na závodiště (viz GPC)
 • aktualizace GPC pravidel k 1.1.2016 (váhové kategorie, určování věku, kotouče 45kg)
 • pro FČST doplněny výkonnostní třídy žen a také upraveno jejich vyhodnocování vůči novým váhovým kategoriím od 1.1.2016 (pro -110 a +110 u žen nejsou dosud určeny)
 • pro FČST doplněny výkonnostní třídy v mrtvém tahu (odvozeno z nominačních limitů tj. limitu VT3)
 • aktualizace WPC pravidel k 1.1.2016 (koutouče 45kg, výpočet bodů jen dle Glossbrenner+McCulloch revised tj. již bez Foster, který je pro juniory) | zdroj: http://worldpowerliftingcongress.com/faq/how-is-the-best-lifter-determined-in-an-apf-meet/
 • zvýhodňovací koeficient Foster pro juniory je od roku 2016 doplněn o věk 13 let
 • Reshel tabulka pro přepočet na body je od roku 2016 doplněna o koeficienty pro ženy až do 160kg a také je zvýšena přesnost z původních 0.25 na 0.1kg T.H.
 • v obrazovce/sestavě dalšího hodnocení podpořen filtr dle pohlaví, věkové kategorie a vybavení
 • v sestavách zápisu ze soutěže po skupinách/kategoriích/družstvech podpořeno načtení souvisejících rozhodčích nejen dle čísla skupiny, ale i s přihlédnutím k zadanému časovému pořadu
 • do seznamu kategorií byly doplněny sloupce s informací o automatickém názvu a způsobu vyhodnocování pořadí (na kg/body) a také se preferuje nastavení viditlenosti sloupců uživatelem
 • v hromadné změně družstev je přidána možnost změnit oddíl a zemi obdobně jako u závodníka
 • v hromadné změně kategorií je přidána možnost změnit pohlaví, váhovou kategorii a způsob vyhodnocování pořadí
 • v sestavě startovní listiny se zobrazují i družstva, která nemají dosud uvedeného žádného závodníka