2.11.9 (rev 0) - nevydáno

  • na kategorii je možnost definice jiného výpočtu bodů než je nastaveno v pravidlech soutěže
  • rozdílným způsobům výpočtu bodů uzpůsobeny obrazovky s výsledky, průběžným stavem a také obrazovky pro řízení soutěže
  • přidána specifická pravidla pro společné soutěže FČST (ČR) a SAST (SK), která jsou odvozená od GPC
  • podpora zcela rozlišných věkových kategorií pro rekordy a pro hodnocení v soutěži (nutnost vůči specifikům FČST a SAST)