2.12.0 (rev 7) - 10.8.2016

Poznámka

zahrnuty také úpravy z nevydané verze 2.11.9-rev0

 • možnost definice váhových kategorií i družstev v rámci jedné soutěže
 • v definici družstev je možné hromadně přidat družstva pro každý uvedený oddíl u závodníků
 • úprava obrazovek a jejich zobrazování vůči vícero možnostem kombinací hodnocení
 • úprava karet (formulářů) a hromadných změn vůči vícero možnostem kombinací hodnocení
 • podpora automatického zařazování závodníků do družstev dle jejich dosaženého výkonu
 • korekce kontroly evidence soutěže vůči zařazení soutěžícího v kategorii (špatně rozlišováno vybavení)
 • v nastavení signalizace je možné určit zda se po vypršení času k nahlášení dalšího pokusu automaticky nastaví váha nebo bude pokus vynechán
 • při vynechání pokusu ať už automaticky nebo z ovládacího panelu závodníka/časomíry (zadáním 0 do buňky) se v případě potřeby vytvoří následný pokus dle nastavených pravidel obdobně jako je tomu po dokončení pokusu
 • rapidní optimalizace (navýšení) rychlosti načítání výsledkových souborů (soutěže s tisíci pokusy se načítají cca do 2s místo předchozích i několika minut)
 • oprava zobrazování průběžného pořadí družstev (správné seřazení, grafické rozdělení dle členění) v obrazovce aktuálního závodníka
 • úprava chování časomíry ve stavu Timeout (čas vypršel) tj. pokud se použije reset: nový čas je zastaven, pokud se použije start: rozběhne se nový čas nový
 • odladěno chování seznamů, hromadné zařazování položek apod. (spousta bugů v okrajových situacích tj. vyskytovaly se za specifických podmínek, optimalizace je pomohly nalézt)
 • v družstvech přidán dialog na jejich hromadné přidání (vygenerování) dle výkonů závodníků s podporou počtu započítávaných a také s možností A, B, C, ...
 • korekce čtení xls (MS Excel) souborů při importu výsledků a jiné drobné související opravy
 • okno “Nastavení soutěže” se již neotevírá jako dialog tj. lze se po jeho otevření přepnout do jiného okna programu
 • kalkulačka výkonu a umístění závodníka, stačí zadat potřebné kg nebo body a vše ostatní se dopočte
 • opravena chyba v obrazovkách souvisejících s aktuálním závodníkem, ke které docházelo pokud nebylo definováno žádné absolutní pořadí a současně byl použit přepočet s věkovým zvýhodněním
 • WUAP pravidla od 1.1.2016 nemají ve výchozím stavu nastaveno věkové zvýhodnění pro juniory (Foster)