2.12.1 (rev 8) - 3.1.2017

 • ve správě obrazovek je podpořeno rozlišení V-Span horní/dolní polovina (obdoba H-Span)
 • podpora vzdáleného otevírání a správy obrazovek na klientských počítačích
 • ve správě obrazovek je dostupný jejich seznam a každou obrazovku lze libovolně měnit bez nutnosti okno zavřít a znovu otevřít
 • v nastavení sítě je dostupný přehled připojených stanic, které je možné i předdefinovat a také je jedním tlačítkem všechny spustit a otevřít přiřazené obrazovky
 • možnost definice šablon (výchozí, pojmenovaná) zapojení klientských stanic a zobrazovaných obrazovek
 • podpora automatického provádění pokusů o opětovné připojení klienta v případě, že došlo k jeho odpojení
 • podpora hromadně nebo i jednotlivě zaktualizovat všechny klientské stanice na potřebnou verzi programu (dle hlavní evidence)
 • podpora hromadně nebo i jednotlivě vypnout klientské stanice (vhodné na konci soutěže), popř. je restartovat v případě nutnosti
 • doplněna možnost uživatelem “pouze” odpojit konkrétní instanci (klienta)
 • úplná podpora obrazovek v Linuxu (je potřeba MONO >=4.2, GTK a WebKit) a to včetně “Spouštěče”
 • u jednotlivých obrazovek je možné definovat jazyk pro zobrazení, ve výchozím stavu se použije jazyk dle nastavení programu
 • u jednotlivých obrazovek je možné nastavit zvětšení/zmenšení obrazovky a to i automaticky, kde se obrazovka roztáhne dle obsahu
 • v tisku a exportu upraven výběr disciplíny, tak aby se zobrazovala struktura disciplín v soutěži nejen pouhý seznam
 • v časovém pořadu při zadávání skupiny opraveno zpracování názvu a jeho převod na číslo skupiny
 • v časovém pořadu při zadávání nové skupiny se automaticky přednastaví číslo skupiny o jedno vyšší než je dosud poslední definovaná v dané soutěži
 • v případě kombinace družstev a kategorií v jedné soutěži opraveno vyhodnocení primární obrazovky s výsledky tj. zda družstva nebo kategorie
 • úprava chování, generování menu atd. v případě, že další hodnocení má definovanou disciplínu
 • podpora pamatování a obnovení pozice a velikosti otevíraných oken (formulářů) a to včetně podpory možnosti více instancí jednoho typu okna
 • formulář hlavní evidence je možné zmenšit až na šířku 800px (dosud 1024px) a GUI se odpovídajícím způsobem upraví, aby vše bylo stále dostupné
 • klávesové zkratky (všeobecné pro soubor, pro ovládání seznamů/tabulek, specifická podpora pro ovládání karty závodníka)
 • oprava a rozšíření obrazovky “související průběžné pořadí” v případě definovaných dalších hodnocení, která jsou hlavní nebo určena pro zobrazení v pořadí nástupu
 • ve startovní listině doplněny “velké body” v pořadí družstev za předchozí kola (jen pro vzpírání)
 • tisková sestava propozic upravena tak, aby se při tisku rozhodčí dělili mezi stránky po skupinách a současně doplněn ročník
 • ve formuláři “zveřejnění výsledků” podpora pro časový limit navázání spojení s FTP serverem a ošetření tak zablokování programu v případě neodstupnosti sítě nebo cílového serveru
 • v FTP klientovi podpora pro IPv6
 • korekce chování stavu “Diskvalifikován” u závodníka
 • v hromadné změně údajů závodníků podpořeno nastavení stavů “Hodnocen” a “Nehodnocen” stejně jako v kartě závodníka
 • podpora týmů u mezinárodních soutěží (úroveň soutěže “Světové hry/pohár”) viz např. univerziády
 • podpora a možnost nastavení pro výpočet pořadí družstev dle součtu nazvedné váhy v kg
 • úprava zobrazování v obrazovce výsledků dle družstev a souvisejícího průběžného pořadí družstev vůči nastavení “dle nazvedané váhy”
 • oprava převádění dvouciferných roků narození na celý (4-místný) rok při převodech výsledků z jiných formátů
 • při odstranění družstva zůstane uvedený oddíl u závodníků, kteří byli jeho členy
 • v obrazovce “pořadí nástupu závodníků” je ve sloupci umístění v absolutním pořadí použita zkrtaka daného hodnocení popř. výchozí “Abs.”
 • závodník je mimo soutěž tehdy, pokud není zařazen v kategorii, družstvu ani žádném dalším hlavním hodnocení popř. pokud je jen v družstvu, které je však nastaveno “mimo soutěž”
 • v seznamu připojených monitorů k PC se zobrazuje i jejich identifikační číslo (viz bílá čísla při kliku na identifikace v nastavení rozlišení obrazovky ve Windows)
 • korekce přenesení nastavení viditelnosti a zobrazení v panelu úloh pro obrazovky načítané ze šablony
 • zobrazování průběžného pořadí družstev dle členění družstva aktuálního i předchozího závodníka
 • v nastavení obrazovky je možné zvolit “zobrazit seznamy seřazené dle prognózy”, dále nastavit viditelnost okna a v panelu úloh
 • zobrazení seřazené podle prognózy podpořeno v obrazovce dalšího hodnocení včetně úpravy a doplnění zobrazovaných údajů
 • zobrazení seřazené podle prognózy podpořeno v obrazovce výsledků dle družstev včetně úpravy a doplnění zobrazovaných údajů
 • zobrazení seřazené podle prognózy podpořeno v obrazovce souvisejícího průběžného pořadí
 • zobrazení seřazené podle prognózy podpořeno v obrazovce výsledků dle kategorií včetně úpravy a doplnění zobrazovaných údajů
 • v dalších hodnoceních je možné ve filtrech použít vzorce využívajícího obdobu SQL jazyka v kombinaci s objektovým modelem záznamu závodníka
 • přidána replikační aplikace PowerREPL, která jednosměrně replikuje (přenáší) zvolená data mezi dvěma různými výsledkovými soubory
 • možnost uvést záznam do zápisu k celé soutěži nebo ke konkrétnímu závodníkovi a tyto záznamy se pak zobrazí na sestavách výsledků dle kategorií a dle družstev
 • zobrazování stavu diskvalifikován a doping u závodníka v sestavě výsledků dle kategorií a v dalších hodnoceních