2.12.2 (rev 2) - 1.3.2017

 • podpora nových limitů výkonnostních tříd v klasickém (RAW) silovém trojboji pro ČSST platných od 1.1.2017
 • obrazovky časomíry a aktuálního závodníka se vždy otevírají s nastaveným automatickým zoomem
 • podpora Sinclairova koeficientu pro olympijské období 2017-2020
 • podpora nových váhových kategorií v pravidlech IWF a také ČSV (včetně národních specifik) platných od 1.1.2017
 • korekce pravidel IWF a jejich uvedení do skutečného stavu pro období od roku 2009 do dnešního dne
 • podpora váhových kategorií s rozlišením nejen dle pohlaví a věkové kategorie, ale také dle úrovně soutěže (viz IWF)
 • rychlý způsob založení nové soutěže v silovém trojboji nebo ve vzpírání (kliknutím v menu pro nový soubor)
 • filtrování soutěžních kategorií v kartě závodníka dle jeho pohlaví
 • oprava seskupování rozhodčích a činovníků dle časového pořadu v případě rozdělených soutěží (části den, více dnů apod.)
 • upraveno seskupení dle rozdělení do skupin v hlavní evidenci, tak aby byl respektován časový pořad i když je v různých částech stejné číslo skupiny
 • úvodní podpora pravidel Slovenského zväzu vzpierania (věkové a váhové kategorie, výpočet bodů) dle sesbíraných informací
 • doplněny a podpořeny GPA (RAW divize) a IPO (EQ divize) pravidla dle aktuální revize platné od 5.8.2014
 • zavedení licencí se zachováním možnosti volného užití (zdarma), a je také vynuceno odsouhlasení podmínek užití