2.12.3 (rev 8) - 1.5.2017

 • podpora hromadné změny pokusů přes editační tlačítko při jejich označení přes buňky v hlavní evidenci
 • formulář hlavní evidence je možné zmenšit až na výšku pouhých 346px (dosud 719px) a GUI se odpovídajícím způsobem upraví, aby vše důležité bylo stále dostupné
 • optimalizace databindingu del datového modelu v UI, výrazné zrychlení např. ovládacího panelu časomíry a obnovování hlavní evidence
 • korekce obnovování (překreslování) aktuálních hodnot v hlavní evidenci při změnách v pokusech a zvláště při jeho nahlášení
 • nastavitelný způsob výpočtu tzv. velkých bodů dle umístění družstev, dosud se výpočet u družstev ve vzpírání prováděl vždy
 • upraveno rozvržení v nastavení soutěže vůči podpoře vícero vzorců pro výpočet bodů a dalšího nastavení u družstev
 • úprava výpočtu bodů pro relativ (rozdíl výkonu a T.H.) v případě použití věkového zvýhodnění
 • podpora hromadného nastavení vzorce pro výpočet bodů na vybraných (označených) kategoriích
 • úprava názvosloví pro mládež, žáky a anglické pojmenování dorostu, juniorů a masters (zvláště pak při rozlišování pohlaví)
 • do seznamu kategorií přidány sloupce se vzorcem a časový pořad a upraveno seskupování dle věkové kategorie a pohlaví
 • rozšíření hlavní evidence o další hodnocení a kompletní úprava zobrazení potřebných údajů dle aktuálního seskupení a pohledu
 • menu pro zobrazení/schování sloupců v hlavní evidenci seskupí související sloupce dle disciplín, je tak mnohem přehlednější a rychleji ovladatelné
 • možnost hromadné změny zda je oddíl/klub registrovaný ve svazu nebo ne
 • korekce odstraňování družstev zvláště v případech kdy došlo ke změně velkých bodů ostatních
 • korekce importu družstev s neuvedeným členěním, kde občasně docházelo k duplikaci družstev
 • korekce seskupování dle kategorií na základě dalšího hodnocení v hlavní evidenci a reakce na změny v datech
 • v hlavní evidenci doplněny sloupce s přesným datem narození (pokud je známo) a věkem závodníka vypočteného dle nastavených pravidel
 • v hlavní evidenci doplněny sloupce s interní poznámkou a poznámkou uváděnou v zápisu, interní poznámka se pak automaticky zobrazí pokud je zvoleno seskupení dle dalšího hodnocení, ve kterém je definován filtr dle této poznámky
 • podpora hromadné změny interní poznámky u závodníka v režimu přepisu nebo také doplnění (připojení) k existující
 • oprava ukládání nastavení jazyků v novém formuláři pro nastavení programu
 • podpora klávesových zkratek používaných v evidenci i v ostatních seznamech, rovněž podpořeny klávesové zkartky pro rychlý přechod mezi záložkami a menu
 • vzorce rozšířeny o možnost omezit použití jen mužského koeficienty věkovým rozmezím
 • vzorce rozšířeny o možnost modifikace základního a věkového koeficientu zadaným násobícím koeficientem, který může být různý pro muže a ženy

revize 5

 • korekce generování a přeskupování sloupců dle nastavení soutěže zvláště pak v případech, kdy uživatel různé sloupce tzv. přilepuje
 • podpora více vzorců a jejich dohledávání (párování) v replikaci přes program PowerREPL
 • pokus o řešení problému s tiskem bílé stránky (tento problém se vyskytl zatím jen na dvou PC různých lidí)
 • podpora vypnutí (nepoužívání) hodnocení oddílů a klubů resp. týmů, zemí apod.
 • použití hodnocení oddílů a klubů resp. týmů, zemí apod. je možné nastavit i na konkrétním dalším hodnocení a přepsat tak výchozí nastavení soutěže jen pro toto hodnocení
 • úprava formuláře dalšího hodnocení, aby se neroztahoval podle divizí na výšku, místo toho zvolen scrollbar
 • základní podpora bodů za techniku provedení započítávaných do výsledků soutěže (používáno např. v SZV u vzpírání mladších žáků)

revize 6

 • podpora evidence tělesné výšky (zatím jen jako interní údaj tj. není možné jej zadávat v kartě závodníka)
 • u vzorce je možné uvést, ke kterému datu platnosti se použije výpočet (např. Sinclair se mění pro každé olympijské období), ve výchozím stavu se použije výpočet dle data soutěže
 • korekce nového seskupování dle skupin (časového pořadu) při změnách v datech např. zařazení závodníka do skupiny
 • ve formuláři pro generování kategorií je možné samostatně vybrat věkovou kategorii open

revize 7

 • korekce vyvolání přepočtu družstev při nahlášení pokusu (zanesena chyba při zavedení podpory kategorií a družstev v jedné soutěži)
 • výpis rozhodčích pod výsledky se seřadí podle abecedy

revize 8

 • podpora importu výsledků z IWF