2.12.4 (rev 10) - 7.7.2017

revize 0

 • podpora rozpoznávání příjmení, jmen a titulů i dle velikosti písmen jednotlivých slov
 • do instalačního balíčku (zip archiv) zahrnuta Uživatelská příručka v Manual\PowerLIVE.pdf

revize 1

 • opraveno načítání nominačního výkonu v disciplíně z datového souboru (chyba zanesena ve verzi 2.12.3)

revize 2

 • přidána podpora pro vzpěračskou disciplínu tlak (výrazový tah)
 • přidána podpora pro vlastní disciplíny, kde je umožněno zadat vlastní název a zkratku
 • přidána podpora pro varianty disciplín, u vzpěračských (soupažný, jednoruč apod.), u dřepu (čelní, zadní, nad hlavou)
 • podpora zadávání bodů za techniku v průběhu soutěže přes ovládací panel časomíry
 • korekce zrušení vybraného vzorce u dalšího hodnocení
 • korekce slučování výsledkových souborů (Otevřít -> Připojit) zvláště pak při komplexních datech na obou stranách (jsou obsaženy rekordy apod.)
 • při slučování výsledkových souborů je v okně pro otevření doplněna volba Neimportovat výkony závodníků
 • korekce seskupování časového pořadu v případě vícedenní soutěže a přiřazení činovníků ke konkrétním dnům

revize 3

 • korekce bindingu dynamických sloupců (dle vzorců, dalšího hodnocení atd.) v hlavní evidenci při odstraňování dat
 • korekce filtru dle výrazu v dalším hodnocení pro záporná čísla, pojmenované konstanty apod.
 • u nové soutěže je ve výchozím stavu aktivní sledování změn na pokusech a zaznamenávání časomíry
 • při zakládání nové soutěže ve vzpírání jsou vypnuty výkonnostní třídy a dle aktuálního jazyka (CZ nebo SK) se předvolí i odpovídající národní pravidla

revize 4

 • korekce slučování výsledkových souborů v režimu Jen připojit data (bez dohledávání závodníků) a zařazování do nalezených kategorií
 • podpora filtru dle umístění v dalším hodnocení, je tak možné např. do absolutního pořadí zařadit jen závodníky na 1. místech v kategoriích (viz GPC)

revize 5

 • zpřehlednění a roztřídění proměnných v diplomech do složek (větví) a odstranění interních a jiných nepotřebných proměnných (identifikátory, prognóza apod.)
 • v návrháři diplomů byly vyměněny komponenty pro nástrojové lišty, tak aby funkčnost a vzhled odpovídaly dnešním standardům
 • v návrháři diplomů rozšířena podpora pro ukládání sestavy, nyní je možné otevřenou sestavu přímo Uložit nebo zvolit Uložit jako ...
 • korekce plnění hodnot proměnných v diplomech (nyní dodržují kontext zvoleného seskupení a závodníka, byl problém např. u pořadí)
 • v diplomech podpořeno automatické formátování proměnných typu pohlaví, vybavení, výkonnostní třída a věková kategorie
 • v diplomech upravena reakce na změny v datovém souboru a aktualizace dostupných hodnocení pro seskupení

revize 6

 • opraveno zacyklení v případě zásahu do definice disciplín a současně zapnutém automatickém zařazování závodníků do družstev
 • podpora nastavení neurčeného pohlaví v hromadné změně kategorií
 • podpora dalších hodnocení pro družstva (možnost filtru dle základních údajů popř. dle údajů člena družstva, lze zvolit jiný než výchozí vzorec a také určit způsob hodnocení na kila nebo na body)
 • úprava bindingu a zobrazování údajů v hlavní evidenci vůči dalším hodnocením pro družstva
 • oprava reakce na změnu hodnoty ve sloupci samostatná discipína v rekordech na kartě závodníka
 • korekce filtrů dle textových polí pomocí hvězdiček, kde každá * umožňuje zastoupit libovolný počet znaků a doplněna podpora pro ? jako zástupce libovolného jednoho znaku
 • podpora nastavení a sestavování seznamu závodníků mimo soutěž vůči dalšímu hodnocení, je podpořen režim auto a také vlastní s možností nastavení filtru
 • upravena obrazovka dalšího hodnocení za účelem podpory hodnocení družstev a závodníků mimo soutěž a také doplněno zobrazování souvisejících záznamů v zápisu
 • upraveno formátování vah v kg s ohledem na pravidla a možné kotouče v obrazovkách s výsledky, startovní listinou a v hodnocení oddílů a klubů
 • v obrazovkách startovní listiny a hodnocení oddílů a klubů podpořena další hodnocení a celkově jsou upraveny vůči aktuální funkčnosti

revize 7 - RC

 • upraveny váhové kategorie žactva a dorostu v pravidlech pro SZV platných od 1.1.2017
 • upraveno vyhodnocování pořadí v kategoriích dle pravidel IWF resp. i SZV a ČSV, kde byla od 1.1.2017 zrušena podmínka na nižší tělesnou hmotnost v případě shody výkonu

revize 8 - RC

 • oprava přenášení nastavení dalšího hodnocení přes síť a také úprava reakce na změnu těchto údajů přijatých ze síťového klienta nebo serveru
 • oprava přepočtu výkonu družstva vůči disciplíně a hodnocení při reakci na změnu v souvisejících datech (docházelo k resetu pořadí a velkých bodů)
 • upraven aplikační manifest pro přímou podporu Windows 8, 8.1 a 10 v aplikaci

revize 9 - RC

 • doplněna podpora pro přenastavení limitů pro započítávaný počet závodníků v družstvu vůči dalšímu hodnocení
 • doplnění podpory všech druhů hodnocení a více vzorců do obrazovky souvisejícího průběžného pořadí závodníků a družstev
 • doplnění podpory dalších hodnocení družstev v obrazovce s pořadím nástupu závodníků na činku
 • doplnění podpory všech druhů hodnocení a více vzorců v rámci průběžného pořadí v obrazovce aktuálního závodníka
 • doplněna věková kategorie Open do nastavení filtru v dalším hodnocení

revize 10

 • kompletní lokalizace (překlad) obrazovek a některých formulářů (nastavení soutěže, návrhář diplomů, další hodnocení a generování kategorií) do en-US (angličtina) a sk-SK (slovenština)

Varování

 • vlastní disciplíny a varianty disciplín nejsou podpořeny v rekordech