Boční stahování kladek z upažení

    Upažovací pohyb s kladkami je specializované cvičení, které propracovává střední partie prsních svalů a vytváří ono úžasné rýhování, a zároveň buduje dolní prsní svaly.

Účel cviku

  POSÍLIT VNITŘNÍ PRSNÍ SVALY
Hlavní zapojené svaly

  VNITŘNÍ A DOLNÍ PRSNÍ SVALY
Provedení

  Při tomto cviku závisí zatížení prsních svalů na tom, jak moc se nahnete dopředu. Proto se pokuste tlačit nohy dopředu a boky dozadu, aby se vaše težiště přesunulo co nejvíce kupředu a prsní svaly tak byly maximálně zatíženy.

  1.  Pokud chcete cvik provádět ve stoji, vezměte do každé ruky madlo stropních kladek, pokročte o kousek dopředu před průmět spojnice kladek a rozpažte.
2.  Lehce se předkloňte a potom táhněte dovnitř a dolů, jako byste někoho objímali, s lehce pokrčenými lokty. Přitom pocítíte kontrakci prsních svalů.
3.  Až se vaše ruce potkají před tělem, nezastavujte je, ale lehce je překřižte a stáhněte prsní svaly co nejvíc. Při překřižování směr rukou pravidelně střídejte.

Nepřihlášený uživatel