Vytahování jednoruček ve visu

  Účel cviku

  IZOLACE A ROZVOJ SERRATŮ
Hlavní zapojené svaly

  SERRATY
Provedení

  1.  Zavěste se hlavou dolů ze shybové hrazdy za použití antigravitačních bot. Vezměte si do každé ruky jednoruční činku a nechte je pod sebou volně viset - ucítíte maximální napětí v serratech.
2.  Soustřeďte se na to, abyste používali serraty co nejvýlučněji, a zvedejte si činky před obličejem co nejvýš. Lokty by měly jít středem, ne se vychylovat do strany. V bodě nejvyšší serratové kontrakce zadržte a potom se pomalu vracejte do výchozí polohy, opět za pocitu kvalitně protahovaného serratu. Během celého pohybu se snažte držet lokty i činky co nejblíže u těla.

Nepřihlášený uživatel