Soupažné tlaky s jednoručkami na vodorovné lavici

    Použitím jednoruček získáte větši pohybový rozsah. Zároveň nutnost větší koordinace dvou samostatných zátěží vystaví vaše svaly s novou, nezvyklou rezistencí.

Účel cviku

  VYBUDOVAT MASU A SÍLU ZEVNÍCH PRSNÍCH SVALŮ
Hlavní zapojené svaly

  VNĚJŠÍ (ZEVNÍ) PRSNÍ SVALY, PŘEDNÍ HLAVA DELTOIDEU
Provedení

  1.  Položte se na vodorovnou lavici, pokrčte kolena a plošky nohou si položte vodorovně. Vezměte do každé ruky činku a zvedněte je do předpažení. Natočte ruce tak, aby směřovaly dlaněmi dopředu.
2.  Potom pomalu klesejte k hrudníku a soustřeďte se na to, abyste je měli stále plně vyvážené a pod kontrolou. Dotahujte pohyb co nejníže a vychutnávejte plné napětí prsních svalů. Nakonec činky zase zvedněte až do zániku v předpažení.

Nepřihlášený uživatel