Soupažné tlaky s jednoručkami na šikmé lavici

    Sklon lavice lze měnit prakticky od vodorovné do svislé polohy - čím je lavice svislejší, tím více práce půjde na vrub horních prsních svalů.

Účel cviku

  ROZVINOUT HORNÍ PRSNÍ SVALY
Hlavní zapojené svaly

  HORNÍ PRSNÍ SVALY, PŘEDNÍ HLAVA DELTOIDEU
Provedení

  1.  Vezměte do každé ruky jednoručku a položte se na šikmou lavici.
2.  Zvedněte činky a držte je v předpažení, dlaně natočte kupředu.
3.  Zvedněte je současně přímo nad hlavu a potom s nimi zase klesejte do výchozí pozice.

  Můžete také jako variantu začínat s dlaněmi obrácenými k sobě, během pohybu je přetočit kupředu a nazpátek zase do původního směru. Můžete měnit sklon lavičky - po tréninkových dnech nebo od série k sérii. Pokud zvolíte druhý způsob, začněte s hodně svislým sklonem a po dnech úhel snižujte k vodorovnějšímu.

Nepřihlášený uživatel