Soupažné tlaky s jednoručkami na šikmé lavici hlavou dolů

  Účel cviku

  ROZVINOUT DOLNÍ PRSNÍ SVALY
Hlavní zapojené svaly

  DOLNÍ PRSNÍ SVALY, TRICEPS
Provedení

  1.  Položte se na šikmou lavici hlavou dolů. Uchopte do každé ruky jednoruční činku a držte je v úrovni ramen, dlaněmi kupředu.
2.  Současně je obě zvedejte nad hlavu a potom zase pomalu klesejte do výchozí polohy.

Nepřihlášený uživatel