Hrudník - popis svalstva

Svalstvo hrudníku:

- Prsní svaly sestávají ze dvou částí - klavikulární (horní) a sternální (střední a dolní). Horní část se upíná na klíční kost (klavikulu). Ve střední tělesné čáře se připojují k hrudní kosti (sternu) a chrupavkám několika žeber. Nejsilnější svazek prsních svalů začíná na kosti pažní (humeru) a upíná se zde těsně pod a nad úponem deltoideů. Odtud se prsní svaly rozbíhají jako listy vějíře a pokrývají hrudní koš jako pláty brnění. Jelikož jsou upevněny ve středu hrudního koše a sahají až k rameni, dovolují člověku vykonávat takové činnosti, jako držení míče pod paží, cvičení benče se širokým úchopem, odšroubovávání zátky z láhve, plavání kraulem a kliky na bradlech. Navíc, díky svému úponu k pažní kosti, hrají velkou roli v pohybech typu připažení, předpažení a upažení. Ve skutečnosti existuje velká provázanost mezi prsními a zádovými svaly. Proto hrudník nikdy nenabude svého potenciálního objemu, dokud se plně nerozvinou latisimy (hlavní zádový sval).
- Základní funkce: táhnout paži a rameno před tělo.

Subclavius:
- Sval podkličkový je malý cylindrický sval, nacházející se mezi kííční kostí a prvním žebrem.
- Základní funkce: táhnout rameno kupředu a dolů.

Serratus:
- Serratus anterior (pilovitý sval přední) je tenký svalový list mezi žebry a lopatkou.
- Základní funkce: rotovat lopatku, zvedat rameno a táhnout lopatku dopředu a dolů.

Kompletní rozvoj hrudníku:

  Opravdu mohutný, dobře tvarovaný hrudník je jednou z nejdůležitějších kvalit postavy kulturisty. K tomu je třeba řady různých cviků - trénink horních a dolních, vnitřních a vnějších prsních svalů a jejich vazby na deltoidey, a konečně také zmohutnění celého hrudního koše, což slouží k co nejvýhodnější prezentaci prsních svalů.

  Avšak vybudování opravdu precizního hrudníku je mnohem těžší, než si většina kulturistů myslí. Můžete mít masivní hrudní koš a silné prsní svaly a přitom nemusíte ještě mít perfektní hrudník. To zahrnuje, zejména ze soutěžního hlediska, všechny tyto předpoklady:

  1. Velký hrudní koš
  2. Masivní prsní svaly
  3. Dobrý rozvoj horních, dolních, zevních i vnitřních partií prsních svalů
  4. Viditelné rýhování při napnutých prsních svalech, jako např. při nejsvalnatější póze, které se táhne od střední čáry až ke straně a shora dolů
  5. Čistá separace mezi spodními a horními prsními svaly
  6. Krásný hranatý tvar, který zabezpečují dobře vyvinuté horní prsní svaly - svaly nesmí vypadat, jako když na hrudi visí
  7. Dostatečný rozvoj, aby prsní svaly zcela nezmizely, když vzpažíte nebo nasadíte dvoubicepsovou pózu

  Někteří kulturisté mají samozřejmě štěstí, protože dostali do vínku ideální výbavu v těchto partiích. Sergio Oliva cvičíval dříve na hrudník pouze jeden cvik - benč - a jeho prsní svaly byly mohutné jako bochníky chleba. Reg Park byl obdařen enormním hrudním košem, což jeho prsní vývoj ještě umocňuje. Také John Grimek předváděl perfektní hrudní koš, který dával jeho pózám perfektní náboj. Jako bývalý vzpěrač si Franco Columbu vyvinul takový hrudník, že je předěl mezi jeho horními a dolními prsními svaly opravdu úžasný. Občas se v žertu tomuto jevu říkalo "Grand Canyon".

  Avšak ať už jste geneticky šťastně obdařeni nebo ne, chcete-li se stát opravdovým kulturistou, musíte si vybudovat kompletní hrudník a nahradit umem, pílí a technikou to, o co vás Matka příroda ošidila.

Serraty:

  Serraty leží paralelně se žebry, vycházejí zpod latisimů směrem kupředu a navazují na prsní, mezižeherní a zevní šikmé svaly. Jsou-li správně vypracované, vypadají jako "prsty", z nichž každý je přesně vyrýsovaný a separovaný. U serratu se vývin neměří metrem, ale základem je jejich vzhled.

Kompletní vývin serratu je důležitý ze řady důvodů:

  1. Ukazuje, že ten určitý kulturista dosáhl podrobným tréninkem opravdových kvalit
  2. Serraty pomáhají oddělovat latisimy od prsních svalů a šikmých svalů a dodávají svému okolí zepředu masivnější vzhled
  3. Dobře vyvinutými serraty zároveň docílíte symetričtějšího, atletického vzhledu

  Někteří lidé mají už od přírody dobře vyvinuté serraty. Podívejte se například na fotografii Steva Reevese v rozvinuté látové póze v patnácti letech - pouhý rok od začátku kulturistického trénování a přesto už si nelze nevšimnout serratu několik centimetrů hlubokých. Když později zvítězil na Mr.Universe, jeho láty byly prostě úžasné.

  Billu Pearlovi se podařilo spojit masivní rozměry s estetikou vysoce vyrýsovaných serratu - jasný důkaz, že lze dosáhnout obojího, aniž by šla jedna kvalita na úkor druhé. Pearl mohl díky svým serratům nasadit řadu efektních předních póz nebo postojů s rukama nad hlavou, čímž se z něj stal velmi nebezpečný protivník na pódiu.

  Avšak i když jste se již nenarodili s dobrými serraty, můžete je vytrénovat cílevědomým úsilím do soutěžních kvalit. Frank Zane pracoval na serratech velmi tvrdě a stal se tak živým vzorem pro správný kulturistický trénink. Získal potom tři tituly Mr.Olympia za sebou.

  Stejně jako Bill Pearl i Frank Zane objevil, že mu jeho perfektní serraty dovolují zaujímat řadu velmi efektních póz, včetně celé řady postojů s rukama nad hlavou.

  Reeves, Zane a Pearl jsou velmi dobrými vzory vypracování serratu. Při jejich pózách - zejména s rukama zdviženýma - bylo jasně vidět, jak mají správné serraty vypadat.

Nepřihlášený uživatel