Upažování jednoručních kladek od podlahy

    Tento oblíbený cvik Sergia Olivy pomáhá docílit dobrého vyrýsování ramen a procvičuje společné střední i zadní hlavu deltoideů.

Účel cviku

  IZOLOVAT POSTRANNÍ HLAVU DELTOIDEU
Hlavní zapojené svaly

  STŘEDNÍ HLAVA DELTOIDEU, MENŠÍ EFEKT NA ZADNÍ HLAVU
Provedení

  1.  Stůjte vzpříma s rukou držící madlo kladky podél těla a druhou rukou na boku.
2.  Potom plynulým pohybem s nataženou paží táhněte kladku nad hlavu a zase do výchozí polohy. Proveďte náležitý počet opakování a potom provádějte totéž s druhou rukou.

Nepřihlášený uživatel