Křížné vytahování jednoručních kladek vsedě

  Účel cviku

  PROCVIČIT ZADNÍ DELTOIDEY
Hlavní zapojené svaly

  ZADNÍ HLAVA DELTOIDEU
Provedení

  1.  Posaďte se na židli nebo na nízkou lavičku a uchopte madlo podlažní kladky tak, aby byla vaše paže plně natažená křižmo před tělem.
2.  Potom s co nejmenším pohybem celého těla táhněte kladku zevně a vzhůru, až bude vaše paže zcela napnutá ve výši ramen.
3.  Na vrcholu pohybu zapojte co nejvíc zadní hlavu deltoideu. Potom se vraťte do výchozí polohy. Proveďte náležitý počet opakování a potom provádějte totéž s druhou rukou.

Nepřihlášený uživatel