Upažování s jednoručními činkami vsedě v předklonu

    Předklonem při upažování dosáhnete přímějšího zatížení zadní hlavy deltoideu. Provádění cviku vsedě umožní přesnější provádění cviku.

Účel cviku

  IZOLACE A PROCVIČENÍ ZADNÍ HLAVY DELTOIDEU
Hlavní zapojené svaly

  ZADNÍ HLAVA DELTOIDEU
Provedení

  Dávejte pozor na švindlování. A dbejte na to, abyste prováděli pohyby opravdu po straně těla - překonejte tendenci přesunovat pohyb za ramena.

  1.  Posaďte se na okraj lavičky s koleny u sebe a uchopte do každé ruky činku. Předkloňte se a spojte činky za lýtky. Vytočte ruce tak, aby dlaně směřovaly k sobě.
2.  Zpevněte tělo a upažujte tak, abyste měli malíček výše než palec. Dbejte na to, abyste současně s pohybem paží nezvedali i trup. Jen s lehce pokrčenýma rukama zvedejte činky do výše kousek nad hlavu, kolena stále u sebe, a potom se zase vracejte do výchozí polohy. Po celou dobu návratu klaďte váze odpor.

Nepřihlášený uživatel