Upažování s jednoručními činkami vstoje v předklonu

  Účel cviku

  ROZVOJ ZADNÍ HLAVY DELTOIDEU
Hlavní zapojené svaly

  ZADNÍ HLAVA DELTOIDEU
Provedení

  1.  Postavte se s jednoručkou v každé ruce. Předkloňte se asi v úhlu 45 stupňů a nechtě činky viset před sebou v natažených pažích, dlaně proti sobě.
2.  Aniž byste zvedali trup, upažujte s činkami a vytáčejte ruce tak, aby byl malíček výše než palec. Nepřetahujte paže za ramena. Potom se pomalu vracejte do výchozí polohy a po celou dobu pohybu klaďte váhám maximální odpor.

Nepřihlášený uživatel