Přítahy těžké činky k bradě ve stoje

  Účel cviku

  SILOVÝ ŠVIHOVÝ POHYB K POSÍLENÍ CELÉHO PAŽNÍHO PLETENCE A HORNÍCH ZÁDOVÝCH SVALŮ
Hlavní zapojené svaly

  TRAPÉZ, PŘEDNÍ HLAVA DELTOIDEU
Provedení

  Jedná se o silový cvik, kde je provádění čítinku (pomoci, švihu) velmi důležité a užitečné. Tím se přítahy těžké činky k bradě ve stoji značně liší od přítahů činky normální obvyklé váhy.

  1.  Vezměte těžkou činku a uchopte ji nadhmatem, ruce asi 30 cm od sebe. Nechte jí viset před tělem v natažených pažích.
2.  Zdvíhejte činku přímo vzhůru až pod bradu, přičemž můžete provádět čítink (pomoc, švih) zapojením zádových svalů, stehen i lýtek. Během celého cviku držte lokty směrem vzhůru (nad činkou) a zevně. Potom se zase vracejte do výchozí pozice.

Nepřihlášený uživatel