Vojenský tlak (tlak před hlavou)

    Tento cvik je opravdovým dědečkem všech podobných. Vsedě je pohyb přesnější než vstoje.

Účel cviku

  ROZVOJ PŘEDNÍ HLAVY DELTOIDEU
   
Hlavní zapojené svaly

  PŘEDNÍ HLAVA DELTOIDEU
Provedení

  1.  Vsedě nebo vstoje uchopte nadhmatem velkou činku a držte ji ve výši ramen, dlaně mějte obrácené vzhůru, ruce asi na šířku ramen, lokty vytočené dovnitř a dolů.
2.  Z výše asi klíční kosti zvedejte činku přímo nad hlavu až do zámku. Přitom dávejte pozor na symetrii a kontrolu pohybu. Potom činku zase vraťte do výchozí pozice.
Ukázky

   

Nepřihlášený uživatel