Nadhoz a tlak

    Tento cvik zahrnuje zvednutí velké činky z podlahy do zahajovací pozice vojenského tlaku. Na začátku cviku se hodně namáhají nohy, potom trapézy, paže, záda i ramena, takže vám pomůže dosáhnout opravdu Herkulovského vzhledu.

Účel cviku

  ROZVOJ PŘEDNÍ HLAVY DELTOIDEU A ZHUŠTĚNÍ A POSÍLENÍ HORNÍCH PARTIÍ TĚLA.
   
Hlavní zapojené svaly

  PŘEDNÍ HLAVA DELTOIDEU, TRAPÉZY, NOHY, ZÁDA
Provedení

  1.  Udělejte dřep a uchopte činku nadhmatem asi na šíři ramen.
2.  Zapojte nohy a zvedněte činku asi do výše ramen. Potom vytočte lokly dovnitř a dolů, abyste si činku podepřeli ve výchozí pozici vojenského tlaku.
3.  Potom činku za použití ramen a paží zvedněte nad hlavu a zase zpátky do výše ramen. Nakonec pozpátku provádějte pokrčením kolen uložení činky na zem.
Ukázky

   

Nepřihlášený uživatel