Upažováni s jednoručkami ve stoje

  Účel cviku

  PROCVIČENÍ ZEVNÍ (STŘEDNÍ) HLAVY DELTOIDEU
Hlavní zapojené svaly

  STŘEDNÍ HLAVA DELTOIDEU, MENŠÍ EFEKT NA ZADNÍ HLAVU
Provedení

  Při upažování můžete mít trošku sklon ke švindlování. Tuto tendenci omezíte, když budete tento cvik provádět vsedě.

  1.  Vezměte si do každé ruky jednoruční činku, lehce se předkloňte a držte před sebou spojené činky s nataženými pažemi. Každý pohyb začínejte z mrtvého bodu, abyste vyloučili pomoc kývavého momentu.
2.  Potom činky zvedejte upažením a přitom lehce natočte zápěstí (jako když naléváte vodu), tak že je zadní část činky výše než přední. To pomáhá zapojit zadní hlavu deltoideu. Zvedněte činky o něco nad ramena a potom zase pomalu klesejte do výchozí pozice, přičemž jim celou cestu klaďte maximální odpor - známou chybou jsou při tomto cviku trhavé pohyby sem a tam, které kladou daleko menší zátěž na deltoidey.

Nepřihlášený uživatel