Křižné upažování jednoručních kladek

    Křížné vytahování jednoručních kladek od podlahy má dvě výhody: můžete procvičovat zvlášť obě poloviny těla, kladka pak zajišťuje konstantní tah bez ohledu na účinky gravitace.

Účel cviku

  PROPRACOVAT ZEVNÍ (STŘEDNÍ) HLAVU DELTOIDEU S URČITÝM ÚČINKEM I NA IZOLACI ZADNÍ HLAVY
Hlavní zapojené svaly

  STŘEDNÍ A ZADNÍ HLAVA DELTOIDEU
Provedení

  Cvik můžete zkusit provádět i za tělem, to vám zajistí lepší separaci deltoideů od svalstva paže. Pokud jsou vaším slabým místem zadní deltoidey, pomůže vám je mírný předklon více zatížit.

  1.  Uchopte madlo a stůjte s rukou co nejníž na opačné straně trupu, druhou ruku mějte na boku.
2.  Plynulým pohybem táhněte zevně a nahoru až do výše kousek nad ramenem. Přitom natáčejte zápěstí jako byste nalévali vodu z konvice. Provádějte opakování s jednou rukou a potom stejný počet s druhou. Nepomáhejte si při zvedání celým tělem - pracujte jen deltoidey.

Nepřihlášený uživatel