Pullovery s velkou činkou s ohnutými pažemi

    Tento cvik zároveň protahuje prsní svaly a rozšiřuje objem hrudního koše.

Účel cviku

  PROPRACOVAT SPODNÍ LÁTY A SERRATUS
Hlavní zapojené svaly

  VELKÝ SVAL ZÁDOVÝ (LATISIMUS), SERRATY
Provedení

  1.  Položte se zády na vodorovnou lavičku. Za hlavu si na zem položte velkou činku (s běžnou nebo E-Z osou), kterou uchopte oběma rukama.
2.  Ohnutými pažemi činku zvedněte a okolo hlavy si ji přeneste až nad hrudník. Potom se pomalu vracejte do výchozí polohy, aniž by se činka dotkla podlahy. Dochází tím k dobrému protažení látů. Pokud tento cvik provádíte s těžkými váhami, požádejte někoho, aby vám sedl na kolena, abyste mohli vynaložit veškerou energii pouze na vlastní cvik.

Nepřihlášený uživatel