Hyperextenze

  Účel cviku

  PROPRACOVAT VZPŘIMOVAČE TRUPU
Hlavní zapojené svaly

  VZPŘIMOVAČE
Provedení

  1.  Položte se na hyperextenzní lavici tváří dolů a zahákněte si nohy za opory. Zkřižte ruce na prsou nebo si je dejte za hlavu a předkloňte se co nejníž - přitom ucítíte protažení svalstva spodku zad.
2.  Z této pozice se zvedejte do asi vodorovné polohy. Výš ne, protože byste dále procvičovali místo vzpřimovačů trupu spíše flexory boků.

Nepřihlášený uživatel