Přítahy velké činky ve stoji v předklonu

    Tento cvik pomáhá rozšířit horní zádové partie a do menší míry zhutňuje spodek zad.

Účel cviku

  ROZŠÍŘIT LÁTY A POSÍLIT SPODNÍ ZÁDOVÉ SVALY
Hlavní zapojené svaly

  VELKÝ SVAL ZÁDOVÝ (LATISIMUS), VZPŘIMOVAČE
Provedení

  Je velmi důležité, aby cvik zaměstnával opravdu záda a ne bicepsy. Považujte paže jen za pojítka, která umožňují provedení cviku. Nezvedejte činku k hrudníku - tím, že ji dostanete k břichu, vyloučíte nadměrnou pomoc paží. Dbejte pečlivě na to, abyste první opakování prováděli s relativně lehčí váhou, aby se vaše zádové svaly stačily předehřát. Při poslední sérii není troška klamání na škodu, ale nepřehánějte to.

  1.  Postavte se s nohama lehce rozkročenýma a uchopte nadhmatem velkou činku širokým úchopem. Trošku pokrčte kolena a předkloňte se, aby byl váš trup rovnoběžně s podlahou. Záda mějte rovně a činku si držte na délku paží, aby se téměř dotýkala vašich bérců.
2.  Za použití hlavně zádového svalstva činku zvedněte, aby se vám dotkla břicha, a potom ji pomalu a kontrolovaně vracejte do výchozí polohy, ihned poté začněte s dalším opakováním.

Nepřihlášený uživatel