Jednoruční vytahování kladky ve stoji

    Tento cvik je výborný k navázání spodních látůu až k linii pasu.

Účel cviku

  ROZVOJ SPODNÍCH LATŮ
Hlavní zapojené svaly

  VELKÝ SVAL ZÁDOVÝ (LATISIMUS)
Provedení

  Tajemstvím úspěchu tohoto cviku je pohybový rozsah. Proto se snažte jít loktem co nejdál - můžete se dostat dál, než při běžných obouručných vytahováních. Při návratu do výchozí polohy dbejte, abyste co nejvíce protáhli paži a láty.

  1.  Uchopte jednou rukou madlo podlažní kladky. Pokud cvik cvičíte ve stoji, zaujměte vyvážený postoj - nohu na souhlasné straně jako cvičená ruka dejte dozadu, druhou přednožte. (Cvik lze provádět též vsedě.) Začínejte s paží zcela nataženou před tělem a rukou vytočenou tak, aby se palec nacházel níže než malíček, abyste dosáhli maximálního protažení.
2.  Táhněte kladku k boku co nejdál a vytáčejte ruku tak, aby palec končil pohyb na vnější straně. Potom povolte a pomalu se vracejte do výchozí polohy včetně zpětného přetočení ruky. Po skončení série vyměňte ruce.

Nepřihlášený uživatel