Historie změn v programu PowerLIVE!

Soupis změn v jednotlivých vydaných verzích programu PowerLIVE! a úprav v rozhraní pro živé přenosy ze soutěží. Každou vydanou verzi je možné si stáhnout (všechny vydávané verze jsou archivovány).

v2.14.3 (rev 4) - 31.1.2023 | aktuální stabilní verze | stáhnout program
 • IPC/WPPO: aktualizace pravidel (věkové kategorie, hodnocení týmů, ...) pro období od 9/2018 a nynějších od 3/2022
 • ČSST: upřesnění pravidel pro období 1993-1996 a od roku 1997 (vzorce pro výpočet bodů, počty závodníků v družstvech, věkové kategorie)
 • Importní filtry: rozšíření existující podpory pro import výsledků družstev z archívu ČSST
 • Nastavení soutěže: přidání nabízení názvů oddílů a klubů v polích "Organizátor 1" a "Organizátor 2"
 • Sinclair: aktualizace koeficientu pro olympijské období 2021-2024 (BEYOND LIFTING)
 • IWF: aktualizace pravidel s platností od 5.12.2022 (váhové kategorie pro olympijské hry, vyhodnocování pořadí v kategorii)
 • SZV: aktualizace pravidel na základě změn v IWF pravidlech s platností od 1.1.2023 včetně použití nového Sinclair koeficientu
 • ČSV: aktualizace pravidel na základě změn v IWF pravidlech s platností od 1.1.2023 včetně použití nového Sinclair koeficientu
v2.14.3 (rev 3) DEV - 7.11.2022 | interní
 • Vzorce: oprava vyhodnocení varianty dle kontextu v případě použití vlastního (Custom) vzorce
 • Hodnocení týmů: oprava vyhodnocení bodů za umístění pro závodníka, který není zařazen v kategorii související s počítaným hodnocením
 • Hodnocení týmů: oprava započítávání závodníků při omezení maximálního počtu dle pohlaví a korekce kdy započítat body s věkovým zvýhodněním a kdy bez
v2.14.3 (rev 2) DEV - 27.9.2022 | interní
 • Slučování souborů: korekce rozlišování pohlaví při dohledávání kategorií
 • Importní filtry: aktualizace a rozšíření existující podpory pro Goodlift, IWF a ČSST
 • Vlajky: doplněny Zimbabwe, Palestine, Kuwait, Yemen, Jordan, Jamaica, Kenya, Russia (ROC, RWA)
 • ČSST: podpora výkonnostních tříd pro klasický (RAW) mrtvý tah, platné od 1.1.2022
 • Vzorce: určení varianty při výchozím nastavení se řídí kontextem závodníka, je tak možné např. kombinovat RAW + EQ body IPF GL vzorce ve družstvech
 • Hromadná změna kategorií: možnost hromadného přejmenování kategorií ve zvoleném jazyce popř. ponechání automatického překladu podle místa zobrazování
 • Generování kategorií: podpora generování kategorií s možností volby vybavení (EQ, RAW)
 • Hodnocení týmů: rozšířeno nastavení o věkové kategorie, započítávané body s věkovým koeficientem a filtry pro vynechání jednotlivců bez oddílu
 • Hodnocení týmů: rozšířeno nastavení o možnost omezit počet započítávaných mužů a žen, v obrazovce a tiskové sestavě podpořen minimální a úplný režim
 • GPC: aktualizace pravidel vůči věkovým kategoriím (Submasters) a způsobu hodnocení týmů v obdobích od 1/2016 a od 1/2022
 • FČST: aktualizace a sjednocení částí pravidel na základě úprav v pravidlech GPC
v2.14.3 (rev 1) DEV - 18.9.2021
 • Zveřejnění výsledků: podpora nastavení zabezpečení (TLS) pro připojení k FTP(S) serveru
 • Zveřejnění výsledků: rozšíření lokální kopie (zálohy) o možnost časové značky v názvu souboru a vytváření podadresáře pro každý den
v2.14.3 (rev 0) DEV - 2.9.2021
 • Historie času a změn: možnost úpravy závodníka a hromadné změny údajů přes kontextové menu obdobně jako v hlavní evidenci
 • Importní filtry: aktualizace podpory pro načtení výsledků ze systému Goodlift, ČSST, FPF a IWF
 • ČSST: aktualizace tabulek výkonnostních tříd z důvodu změn ve váhových kategorií žen od 1.1.2021
 • SAFKST: aktualizace tabulek nominačních limitů pro M-SR a reprezentaci platných od 1.1.2021
 • ČSV: aktualizace pravidel a šablony nové soutěže dle systému soutěží pro roky 2021 až 2024
 • Ovládací panel časomíry: oprava ručního zadávání technických bodů pro aktuální pokus (docházelo k odstranění nahlášené váhy i zadaných technických bodů)
 • Úprava rozhodnutí rozhodčích: přidána podpora pro úpravu technických bodů jednotlivých rozhodčích
v2.14.2 (rev 4) - 2.6.2021 | stáhnout program
 • doplněno uživatelské rozhraní pro přepis systému nástupu a určování věku v úpravě pravidel
 • podpora pro nastavení rozdílného systému nástupu na konkrétní skupině v časovém pořadu
 • IPF pravidla: aktualizace pravidel platných od 1.1.2021 (změna váhových kategorií u žen)
v2.14.2 (rev 3) RC - 13.10.2020
 • podpora započítávání soutěžících do družstva dle definice počtů pro různý věk a pohlaví (používáno např. na V4 a VC ve vzpírání)
v2.14.2 (rev 2) RC - 6.10.2020
 • Hromadná změna družstev: přidána možnost hromadné opravy názvů družstev a oddílů dle adresáře (nutný adresář oddílů, jinak nepovoleno)
 • Hromadná změna soutěžících: přidána možnost hromadné opravy názvů oddílů uvedených u závodníků (nutný adresář oddílů, jinak nepovoleno)
 • Hromadná změna soutěžících: přidána možnost hromadného vložení mateřsých oddílů k závodníkům (nutný adresář osob, jinak nepovoleno)
 • doplnění a korekce anglického překladu ve formulářích pro hromadnou změnu
 • přidány překlady obrazovek do finštiny (fi-Fi) od Markus Väliviita
 • oprava výpočtu IPF GL bodů pro RAW trojboj u můžů (chybný parametr C)
v2.14.2 (rev 1) DEV - neveřejná
 • GUI: úprava chování řazení v gridech zvláště pokud je vybráno více sloupců (Ctrl + klik zařadí/vyřadí sloupec z řazení, jen klik myší mění směr)
 • GUI: oprava podbarvování řádků v gridu dle vybraných buněk v souvislosti s překreslováním při přidání nebo odebrání položky (řádku)
 • Licence: oprava chyby při ověřování platnosti licence vůči otevíranému výsledkovému souboru a organizátorovi
 • přidána úvodní podpora pro adresář oddílů a klubů s možností dohledání dle názvu a zkratky a také podpora předbídnutí (suggest)
 • v textových polích pro uvedení oddílu a názvu družstva se automaticky předbízí oddíly z adresáře dle kontextu soutěže a také oddíly uvedené jen v evidenci této soutěže
 • v obrazovce Časomíry se zobrazuje oficiální zkratka oddílu resp. družstva pokud je dostupná a to také u soutěží s mezinárodní účastí, kde se zobrazí včetně vlajky
 • zkratka družstva se automaticky sestavuje a zobrazuje i v kartě družstva přímo při vepisování názvu
 • v dialogovém okně pro přidání události do časového pořadu podpořeny klávesové zkratky pro přidání, úpravu a odstranění dílčí události
v2.14.2 (rev 0) DEV - 21.4.2020
 • přidána podpora pro import výsledků z Kraft.is (Icelandic Powerlifting Federation)
 • rozšířena podpora pro import nominací a startovních listin pro FPF (Finnish Powerlifting Federation)
 • rozšíření kontroly data narození u závodníka, aby nebylo možné zadat neexistující den
 • přidána podpora pro regionální nastavení formátu den/měsíc resp. měsíc/den ve formátování a čtení hodnoty data narození v kartě závodníka
 • do menu pro úpravu vybraných pokusů přidána možnost přepočítat vzorcem
 • přidána podpora stavu odložena a rozšířena pro stav zrušena
 • podpora otevření souboru v jiném formátu z příkazové řádky obdobně jako u výsledkového souboru a otevře se dialog s určením filtru a způsobu převodu
 • úprava nastavení aktuálního závodníka pro tabuli časomíry, pokud byly během zavřeného ovládacího panelu provedeny změny týkající se pořadí nástupu
 • přidána podpora pro vzorec Wilks 2.0 [zdroj: Powerlifting Australia]
 • přidána podpora výběru variant vzorce Wilks (1996 - původní, 2020 - 2.0)
 • přidána podpora pro vzorec Dots od Tima Konertze [zdroj: BVDK, Wikipedia]
 • přidána podpora pro vzorec IPF GL Formula a jeho variant (3-Lift Classic, 3-Lift Equipped, Bench Classic, Bench Equipped) [zdroj: IPF]
 • přidána podpora pro další varianty vzorce IPF Formula (Squat Classic, Squat Equipped, Deadlift Classic, Deadlift Equipped)
 • přidána podpora pro masters věkový koeficient Huebner/Meltzer/Faber (rozlišuje muže a ženy) [zdroj: USA Masters Weightlifting]
 • IPF pravidla: aktualizován vzorec (IPF GL Formula) s platností od 1.5.2020
 • IWF pravidla: aktualizován věkový koeficient pro masters (Huebner/Meltzer/Faber) s platností od 21.8.2019
v2.14.1 (rev 4) - 24.2.2020 | stáhnout program
 • Hromadná změna závodníka: přidána možnost odstranění disciplín a/nebo nominačního výkonu
 • Hromadná změna závodníka: přidána možnost úpravy záznamu v evidenci obdobně jako interní poznámky
 • ČSV pravidla: aktualizace dle Soutěžního řádu platného od 1.2.2020 (úprava bodování mladších žáků)
 • Vzorce: podpora vlastního vzorce s možností uvedení výrazu pro výpočet koeficientu i samotných bodů
v2.14.1 (rev 3) RC - neveřejná
 • Družstva: úprava zobrazování závodníků ve stavu diskvalifikován nebo doping (jsou uvedeni pod "čarou", stejně jako nezapočítávaný závodník, včetně daného stavu)
 • Hodnocení týmů: rozšíření podpory vzorců pro výpočet bodů dle umístění v kategorii jako např. odečet dle počtu závodníků, fixní body apod.
v2.14.1 (rev 2) RC - 21.1.2020
 • Tisk a export: při kliknutí na export do zvoleného formátu se dané menu na tlačítku automaticky zavře
 • Licence: podepisování licenčních souborů algoritmem SHA1 místo výchozího SHA1/SHA256 dle verze OS a .NET FW (způsobovalo problémy na starších popř. neaktualizovaných OS)
 • Licence: doplnění podpory pro registraci licence i na starších OS (Windows XP, Vista, 2003) a tam, kde není dostupný .NET Framework alespoň ve verzi 4.5
 • Branding: podpora alternativních názvů pro definici značky vycházejících ze zkratky a úplného názvu (v místním i anglickém jazyce) organizací
 • Branding: přidána loga ČSV a SZV do grafického rozhraní programu
 • Linux: korekce poziciování a nastavování rozměrů oken (podpora dekorací), tím je opraven problém s umísťováním oken při více monitorech
 • Linux: podpora více monitorů zapojených jako multihead (samostatné obrazovky bez možnosti přesouvání oken mezi nimi) a rozšíření podpory pro RandR
 • Linux: podpora zjištění modelu monitorů z EDID nejen pomocí xrandr, ale i tvservice a přímého čtení ze /sys/class/graphics/<zařízení>/edid
 • Linux: korekce přenesení seznamu monitorů na server po připojení linuxového klienta k serveru
 • Linux: podpora opětovného navázání spojení se serverem pokud je detekováno odpojení
 • ukončení podpory pro Internet Explorer 6 a 7 (na Windows XP je k dispozici Internet Explorer verze 8)
 • přidána automatická kontrola aktualizací s podporou stabilní i testovací verze a přímou možností stažení
 • kontrolu dostupnosti nové verze programu lze vyvolat i manuálně kliknutím na číslo verze v pravém dolním rohu
 • IWF pravidla: aktualizace váhových kategorií mládeže pro olympijské hry (platnost od 1.1.2020)
v2.14.1 (rev 1) DEV - 15.12.2019
 • ošetření padání programu v případě zápisu hodnoty do buňky v posledním řádku gridu, aktivním seskupení a stisku Enter
 • Ovládací panel časomíry pro běhy v atletice: přidána možnost navrácení zpárovaného času zpět do seznamu měření
 • Ovládací panel časomíry pro běhy v atletice: podpora alternativních klávesových zkratek pro spuštění času (Ctrl+Enter) a mezičas (Mezerník)
 • Export a tisk: podpora členění dle dílčích soutěží ve výběru dalšího hodnocení
 • Rekordy: podpora časových disciplín, jednotek a názvosloví pro atletiku a přidána úroveň Rekord sezóny (SB, Season best)
 • Rekordy: úpraveno sestavování textu pro výsledky v případě disciplín s pouze jedním pokusem a pro soutěže s pouze jednou disciplínou
 • Evidence soutěže: podpora hromadného nastavení označených pokusů do stavu k nahlášení a nahlášeno
 • Rozhodčí: podpora pro libovolný počet rozhodčích a technické hodnocení (výkon složený z technických bodů)
 • Rozhodčí a činovníci: do funkcí byla přidána volba IT technik
 • Pole Dance: úvodní podpora v nastavení soutěže a definice pravidel IPSF resp. ČESPAS
 • Pole Dance: přizpůsobení hlavní evidence, ovládacího panelu časomíry, vyhodnocení pořadí v kategorii a obrazovky s pořadím nástupu
 • Mobilní signalizace: podpora zanesení a přenosu složených technických bodů s rozlišením dle rozhodčích
 • Slučování: přidána další podpora pro dohledávání závodníků dle jména (překlepy, více jmen, záměna pořadí jmen apod.)
 • korekce výpočtu prognózy pořadí ve vzpírání (docházelo k vynechání některých pravidel po dokončení soutěže závodníky se shodným výkonem)
 • podpora disciplín, které jsou hodnoceny pouze na technické body, v obrazovce Časomíry se specifickou podporou pro pole dance
 • podpora disciplín, které jsou hodnoceny pouze na technické body, v obrazovkách a sestavách s výsledky se specifickou podporou pro pole dance
 • v pořadí nástupu se nezobrazuje záhlaví s informací o pokusech v případě, že se jedná o disciplínu s pouhým jedním pokusem
v2.14.1 (rev 0) DEV - 6.11.2019
 • doplněny vlajky např. pro Bangladéš, Benin, Botswanu, Guam, Nepál, Kubu, Svatého Vincence a Grenadiny, ...
 • do karty závodníka přidána možnost zařazení do výkonnostní skupiny F, G a H (viz soutěže IWF)
 • úprava importního filtru pro Goodlift: podpora zemí a případných teamů v pohárových soutěžích
 • rozšíření importního filtru pro EWF a IWF: podpora nominací (entry list) a rozlišování stavu závodníka (nominován, přihlášen)
 • ve slučování souborů přidána základní podpora činovníků a rozhodčích (vloží se pokud není v cílovém souboru dosud žádný definován)
 • ve slučování souborů přidána podpora pro zpárování časového pořadu všech typů událostí (dosud jen skupiny)
 • ve slučování souborů přidána podpora pro varianty vzorců při dohledávání zda vzorec již existuje
 • Samostatné soutěže: opraveno přidání nové soutěže v případě již existujících soutěží v evidenci
 • Samostatné soutěže: přidán slovenský (sk-SK) a anglický (en-US) překlad textů ve formuláři
 • Bonifikace: rozšíření podpory o násobící, dělící a odečítací způsob započítávání
 • Bonifikace: rozšíření podpory o možnost definice jednotlivých bonifikací dle věku a pohlaví v nastavení vzorce
 • Bonifikace: rozšíření podpory o možnost definice individuálních bonifikací na kartách závodníků, tyto bonifikace lze měnit i přímo v tabulce evidence
 • Bonifikace: úprava započítávání (obzvláště u družstev) a zobrazování v obrazovkách a tiskových sestavách
 • Karta závodníka: výběr soutěžní divize rozšířen o obecné věkové kategorie obdobně jako je tomu v definici soutěžních kategorií
 • Hromadná změna údajů závodníka: přidána podpora pro změnu vykonnostní skupiny (A, B, ...) u soutěží IWF
 • Karta závodníka: zrychlení inicializace a odfiltrování kategorií dle údajů závodníka (zpomalovalo otevření karty)
 • Slučování souborů: podpora sloučení činovníků a rozhodčích a jejich přiřazených funkcí (dosud jen připojení pokud nebyli definováni)
 • Výsledky družstev: korekce zobrazení údajů (zvláště výkony a body) v případě volby zobrazení a řazení dle prognózy
 • Výsledky kategorií: korekce zobrazení údajů (zvláště výkony a body) v případě volby zobrazení a řazení dle prognózy
 • Mimo soutěž: korekce zobrazení údajů (zvláště výkony a body) v případě volby zobrazení a řazení dle prognózy
 • Mimo soutěž: podpora zobrazení výsledků pro disciplíny na opakování a také podpora sekundární jednotky
v2.14.0 (rev 10) - 3.9.2019 | stáhnout program
 • ČSV pravidla: od 1.1.2019 sjednocení věkových kategorií masters s mezinárodními pravidly tj. pro ženy přidána W7 a W8 (ověřeno u STK ČSV Dana Koláře)
 • SZV pravidla: korekce váhových kategorií pro dorostenky (-40 až +81), předchozí úprava se týkala pouze MSR 2019 (zdroj: STK SZV Tomáš Chovanec)
 • SZV pravidla: oprava váhových kategorií pro mladší žačky (v definici opomenuta kategorie -45kg)
 • SZV pravidla: podpora limitů pro rekordy ve věkových kategoriích Open, U20 a U17 platných zpětně od 1.1.2019 (zdroj: STK SZV Tomáš Chovanec)
 • Vzpírání: korekce vyhodnocení pořadí (umístění) v případě shody výkonu a startu závodníků jedné kategorie ve více skupinách (viz IWF TCRR 6.8.2)
 • závodnící bez skupiny jsou řazení na konec, pokud již nějací závodníci ve skupině jsou (úprava se týká pořadí nástupu a rozdělení do skupin)
 • Další hodnocení: při zapnutém členění dle váhových kategorií je možnost zadat vlastní kategorie pro muže a/nebo ženy místo výchozích dle pravidel
 • Hlavní evidence: zemi a oddíl je možné upravovat přímo v gridu obdobně jako ostatní údaje (klávesa F2)
 • ošetření slučování souborů na úrovní xml dat (problém s duplikováním identifikátorů)
v2.14.0 (rev 9) RC - 24.5.2019
 • vylepšena podpora pro kopírování obsahu tabulek (gridů) do schránky, je podpořen formát Text i CSV stream (pro Excel) a kopírují se i názvy sloupců (hlavička)
 • Medaile: do menu Kalkulačka přidán formulář na zobrazení počtu medailí pro jednotlivá hodnocení a disciplíny
 • Automatické zařazování do družstev dle výkonu: přidána podpora pro rozlišování členění dle pohlaví a dle věku a také pro A, B, C, ...
 • Automatické zařazování do družstev dle výkonu: opraveno padání programu, kdy byla změnou v zařazení vyvolána opětovně změna (zacyklení)
 • Rozhodčí a činovníci: korekce zobrazení zařazení do funkce v případě zobrazení dle časového pořadu a za podmínky, že je znám pouze datum konání
 • Družstva: přidána podpora pro nominační výkon družstev, který je možné zadat v kartě družstva obdobně jako body za předchozí kola
 • Startovní listina: přidána podpora režimu minimálních údajů u družstev, kdy se zobrazuje pouze jejich seznam s případným nominačním výkonem
 • Medaile: přidána podpora pro výpočet předpokládaného počtu medailí na základě přihlášených závodníků
 • oprava sestavování url adres (cest) k vlajkám a jiným obrázkům v tiskových sestavách a obrazovkách (problém s obsaženou diakritikou a mezerami)
 • přidáno propojení na seznam zemí (IOC, ISO) s podporou názvů v anglickém a českém jazyce
 • kódy a úplné názvy zemí se zobrazují při seskupení seznamu soutěžících nebo družstev dle země a jsou také podpořeny jako proměnné v diplomech
 • korekce zaměněných textů ve formuláři Další hodnocení pro slovenskou (sk-SK) lokalizaci (oznámil Luděk Kalenský)
v2.14.0 (rev 8) RC - 14.5.2019
 • Kalkulačka výkonu a umístění: podpora obousměrných přepočtů mezi zvednutou vahou a body pro všechny podporované vzorce a jejich uživatelské modifikace
 • Kontrola osobního vybavení: do tiskové sestavy přidán sloupec Výhrady (podnět zaslal Mário Šedivý)
 • přepracování části síťové komunikace pro odesílání dat ze síťového klienta => lepší odezva v uživatelském rozhraní (GUI)
 • přepracování části síťové komunikace pro inicializaci síťového klienta na Linuxu pro podporu RPi s nainstalovaným MONO 5.0 a novějším
 • ve formuláři pro zápis rekordu do výsledkové listiny se již korektně předvyplňuje věková kategorie, chyba byla zanesena v předchozí revizi (oznámil Luděk Kalenský)
 • ve formuláři pro zápis rekordu do výsledkové listiny se nabízejí jen věkové kategorie dle věku a pohlaví závodníka
 • oprava sestavování url adres (cest) k vlajkám a jiným obrázkům v tiskových sestavách a obrazovkách (problém s lomítky)
 • podpora evidence stavu Náhradník k soutěžícímu a upraveno zobrazení startovní listiny pro kategorie i družstva
 • SZV pravidla: korekce váhových kategorií pro mladší žáky a žačky, dorostenky a dorostence (ověřeno u STK SZV Tomáše Chovance)
v2.14.0 (rev 7) RC - 26.3.2019
 • korekce chování ComboBoxu při vepisování hodnoty, kdy má nabízet možnosti dle nabídky v seznamu a současně má být hlídán formát vstupní hodnoty
 • Hlavní evidence: seskupení dle dalšího hodnocení definovaného v dílčí soutěži zahrne i dosud nezařazené závodníky odpovídající definici dle věku a pohlaví
 • Ovládací panel časomíry pro běhy v atletice: korekce párování časů se závodníky dle startovních čísel při více dokončených bězích
 • Ovládací panel časomíry pro běhy v atletice: podpora uživatelského řazení sloupců ve všech seznamech, bez vlivu na řízení běhu a párování časů
 • Ovládací panel časomíry pro běhy v atletice: přidáno počítadlo závodníků na startu, v cíli a stále na trati
 • Ovládací panel časomíry pro běhy v atletice: přidáno zobrazení posledního zaznamenaného času
 • Ovládací panel časomíry pro běhy v atletice: přidána podpora pro stavy DNS, DNF a DSQ, které lze rychle nastavit přes pravé tlačítko na daném závodníkovi
 • Ovládací panel časomíry pro běhy v atletice: podpora otevření karty závodníka dvojklikem v seznamu popř. stiskem klávesy enter
 • úprava importního filtru pro Goodlift, z výsledkových listin byl odstraněn sloupec s koeficientem (IPF formula jej nemá)
 • úprava importního filtru pro Goodlift, podpora vyhodnocení/rozlišení pokusů k nahlášení
 • přidán importní filtr pro BVDG Bundesligu (https://german-weightlifting.de/bundesliga/)
 • přidána podpora pro výpočet bodů družstva v totalu z nejlepších započtených závodníků v jednotlivých dílčích disciplínách
 • korekce filtrování evidence rekordů dle pohlaví a vybavení (RAW, EQ) se zohledněním druhu soutěže a možných kategorií bez definovaného pohlaví a dalších parametrů
 • korekce hlídání nových rekordů na probíhající soutěži, zvláště pak vyhodnocení jejich stavu
 • údaj a sloupec s koeficientem se v evidenci, obrazovkách a tiskových sestavách nezobrazuje, pokud jej zvolený vzorec nepodporuje
 • korekce zachování nastavených zobrazovaných údajů a způsobu řazení při přepínání obrazovek v záložce "Stav soutěže"
 • korekce přenesení dat na síťové klienty po sloučení datových souborů v hlavní evidenci se spuštěným TCP/IP serverem
 • korekce načtení možných variant vybraného vzorce v souvislosti s nastavenými pravidly, které vzorec neobsahují
 • přepracována grafická podoba hlavičky tiskových sestav a přidána podpora pro branding nejen GUI, ale i obrazovek a tisku
 • podpora sestavování zkraceného tvaru datumového rozsahu dle národních specifik pro formát (tvar) datumu
 • doplnění odkazů na karty družstev do všech podporovaných obrazovek
 • oprava zobrazování názvů věkových kategorií v rozbalovacích seznamech v případě použití pravidel, která mají zvlášť definované věkové kategorie pro rekordy a pro soutěže
 • nadefinován branding (barvy a loga) obrazovek a tisku pro: ČSST, ČSV, FPF, SAFKST, SAST, SZV
 • korekce pozice ovládacích prvků v ovládacím panelu vyhlašování ve slovenské (sk-SK) lokalizaci
v2.14.0 (rev 6) RC - 24.2.2019
 • Slučování souborů: podpora přenesení časového pořadu v případě, že v cílovém souboru není dosud žádný definován, v opačném případě se pouze dohledává shoda
 • Evidence rekordů: korekce načítání a převodu zjednodušeného tvaru datového souboru jen s aktuálními rekordy i pro jiné discicplíny než v silovém trojboji
 • Úprava kódu časomíry a navázaných funkcí za účelem snížení zatížení CPU a tím na noteboocích snížení spotřeby baterie
v2.14.0 (rev 5) RC - 10.2.2019
 • ČSV pravidla: nové váhové kategorie pro mladší a starší žactvo platné od 1.1.2019 (ostatní kategorie dle pravidel IWF)
 • ČSV pravidla: přidána definice váhy medicinbalu dle věku a tělesné hmotnosti závodníka do aktuální i dřívější verze pravidel
 • SZV pravidla: nové váhové kategorie pro mladší a starší žáky/začky a dorostence platné od 1.1.2019 (ostatní kategorie dle pravidel IWF)
 • SZV pravidla: přidána definice váhy medicinbalu pro mladší žactvo do aktuální verze pravidel
 • XPC pravidla: korekce váhových kategorií pro muže a ženy (údaje zaslal Luděk Kalenský)
 • GPC a FČST pravidla: nastavení varianty a způsobu zaokrouhlování vzorce Reshel (od 1.1.2016 - varianta 0,10 kg, zaokrouhlování 4/4)
 • GPC a FČST pravidla: nastavení varianty a způsobu zaokrouhlování vzorce Reshel (do 31.12.2015 - varianta 0,25 kg, zaokrouhlování 3/4)
 • IRP pravidla: nastavení varianty a způsobu zaokrouhlování vzorce Reshel (varianta 0,25 kg, zaokrouhlování 3/4)
 • WUAP pravidla: nastavení varianty a způsobu zaokrouhlování vzorce Reshel (varianta 0,25 kg, zaokrouhlování 3/3)
 • IPF pravidla: pro ČSST a SAFKST je výchozí vzorec stále Wilks, pro ostatní již IPF formula
 • Karta závodníka: v pokusech u disciplíny Hod medicinbalem přidána informace o váze míče
 • Hlavní evidence: pro soutěže s disciplínou Hod medicinbalem přidán sloupec s informací o váze míče
 • Startovní listina: přidán sloupec zda je/není zaplaceno startovné v případě, že je na soutěži evidováno
 • Startovní listina: sloupce s nominačním výkonem se nezobrazí, pokud není žádný takový výkon znám
 • Disciplíny: oprava vkládání dalších a úpravy existujících disciplín v nastavení soutěže
v2.14.0 (rev 4) DEV - 8.1.2019
 • přidána podpora pro alternativní způsob načtení obrázků (vlajek) v obrazovkách a tiskových sestavách pro případy, kdy běžný způsob ve vloženém prohlížeči selže
 • pro účely zobrazení rekordu přidáno odvození váhové kategorie závodníka ze soutěžní kategorie, pokud závodník nemá uvedenou tělesnou hmotnost
 • přidána podpora stavu soutěže Zrušena, chová se obdobně jako Ukončena, rozdíl je ve významu
 • přidána podpora disciplín na opakování i pro družstva (dosud jen jednotlivci)
 • plná podpora disciplín na opakování v obrazovkách a tiskových sestavách s výsledky dle kategorií, dle družstev a v dalším hodnocení
 • přidána podpora vzorce IPF Formula a jeho variant (3-Lift Classic, 3-Lift Equipped, Bench Classic, Bench Equipped)
 • přidána podpora pro výběr varianty vzorce Reshel (tabulky dle 0,10 kg a 0,25 kg)
 • přidána podpora pro výběr varianty vzorce Sinclair (období 2001-2004, 2005-2008, 2009-2012, 2013-2016 a 2017-2020)
 • ve výběru a nastavení vzorců lze nyní také zvolit variantu vzorce pokud daný vzorec nějaké podporuje
 • IPF pravidla: pro soutěže od 1.1.2019 přidána podpora (povolení) 1, 1.5 a 2 kg kotoučů pro naložení činky v případě překonávání rekordu
 • IPF pravidla: pro soutěže od 1.1.2019 je výchozím vzorcem IPF Formula
 • korekce textů a pozic ovládacích prvků ve formuláři Úprava vzorce pro slovenskou (sk-SK) a anglickou (en-US) lokalizaci
 • prvotní podpora pravidel XPC (Xtreme Powerlifting Coalition) platných od 1.2.2012
v2.14.0 (rev 3) DEV - 21.11.2018
 • ve formuláři Automatické generování a přiřazení kategorií doplněny obecné skupiny věkových kategorií a také zpřesněno jejich předvyplnění dle soutěže
 • základní podpora evidence startovného tj. na úrovni datového souboru lze funkci povolit a poté evidovat předepsanou/zaplacenou částku na kartě závodníka
 • v Evidenci soutěže se při seskupení např. dle oddílu sečte suma startovného a kolik je třeba ještě zaplatit
 • ve formuláři Hromadná změna údajů přidána možnost změny startovného a zda zaplaceno
 • přidána podpora pro časomíru s vysokou přesností (nutná podpora ze strany OS), úroveň přesnosti minimálně 0,001s
 • přidána podpora pro režimy časomíry odpočet (výchozí) a stopky a tyto režimy podpořeny i v mobilní signalizaci
 • seskupování výběru soutěžní kategorie dle případného zařazení do samostatné soutěže
 • zachování oddílu, klubu a země dle družstva v případě vyřazení závodníka z družstva obdobně jako je tomu při odstranění družstva
 • korekce slučování družstev v případě volby "neimportovat výkony"
 • přidána podpora samostatných soutěží ve formuláři Generování startovních čísel
 • přenos výkonu z konečného stavu disciplíny do pokusu pokud má disciplína definován právě 1 a nejsou evidována opakování ani body za techniku
 • přidána varianta ovládacího panelu časomíry pro řízení běžeckých závodů s přehledem závodníků na trati a v cíli
 • pro disciplíny na čas se ve výsledcích dle kategorií a v dalším hodnocení dle kategorií zobrazuje v tiskových sestavách sloupec Ztráta
 • přidána podpora pro DNS (Do Not Start) a DNF (Do Not Finish) jako stavu disciplíny a rovněž je možné tyto stavy na kartě závodníka určovat
 • v režimu minimálních údajů se pod výsledky nezobrazují a netisknou rozhodčí a činovníci ani záznamy v zápisu
 • korekce vkládání rekordů v kartě závodníka v soutěžích RAW a EQ dohromady tj. oprava vyhodnocení použitého vybavení
 • korekce vložení překladů pro ovládací prvek gridu pro slovenskou (sk-SK) lokalizaci
v2.14.0 (rev 2) DEV - 2.11.2018
 • v Nastavení soutěže přejmenovány Váhové kategorie na Soutěžní kategorie (zakráceně pak Kategorie)
 • v Nastavení soutěže v seznamu soutěžních kategorií jsou ve výchozím stavu zobrazeny jen sloupce, které obsahují nějaký údaj
 • korekce pozice prvků a textů ve formuláři Karta rekordu v Evidenci rekordů pro slovenskou (sk-SK) a anglickou (en-US) lokalizaci
 • korekce vyhodnocení pravidel dle data soutěže (problém při definovaných pravidlech s pouze jednou historickou změnou)
 • korekce vkládání nového rekordu dle "šablony" předchozího rekordu v Evidenci rekordů (již se záznam nepřepisuje)
 • při zadávání nového rekordu v Evidenci rekordů se automaticky filtrují dostupné kategorie dle údajů závodníka a předvybere se nejvhodnějí
 • při zadávání nového rekordu v Evidenci rekordů a výběru kategorie nebo disciplíny se automaticky nastaví navýšená hodnota dle aktuálního rekordu
 • při zadávání nového soutěžícího v Evidenci soutěže se automaticky předvolí nejvhodnější kategorie dle zadávaných údajů
 • korekce filtrování seznamů v Evidenci rekordů (docházelo k chybám při seskupování záznamů při vkládání nových rekordů)
 • doplněna volitelná možnost zobrazení rekordů včetně historie přímo v Evidenci rekordů
v2.14.0 (rev 1) DEV - 26.10.2018
 • rozšíření a zpřesnění slučování závodníků na základě jejich údajů s podporou překlepů, neúplných jmén, špatných ročníků apod.
 • oprava slučování družstev resp. jejich dohledávání mezi dvěma datovými soubory
 • podpora dohledání primárního hodnocení importovaného družstva pro přenos bodů z předchozího kola
 • roztažení formuláře pro generování soutěžních kategorií za účelem zvětšení prostoru pro výběr věkových kategorií
 • podpora pravidel bez určených váhových kategorií tj. zohlednění této varianty v chování programu
 • přidána úvodní podpora pro atletiku a pravidla IAAF a ČASu (věkové kategorie)
 • ve formuláři Soutěžní kategorie schování výběru váhové kategorie a/nebo vybavení pokud se zvolenými pravidly a/nebo soutěží nesouvisí
 • ve formuláři Karta závodníka schování zadání tělesné hmotnosti, výšky a/nebo stojanů pokud se zvolenými pravidly a/nebo soutěží nesouvisí
 • zobrazování ročníku, tělesné hmotnosti a startovního čísla v tiskových sestavách startovních listin, rozdělení do skupin a výsledků jen pokud jsou údaje známy
 • podpora jednotek, časových disciplín a žádného vzorce ve formuláři Kalkulačka výkonu a umístění
 • podpora vyhodnocení nejlepšího výkonu v disciplíně na čas v případě více pokusů (rychlejší lepší)
 • korekce pozice prvků a textů ve formuláři Hromadná změna údajů závodníka pro slovenskou (sk-SK) a anglickou (en-US) lokalizaci
v2.14.0 (rev 0) DEV - 16.10.2018
 • podpora slučování datových souborů soutěží RAW a EQ evidovaných samostatně s příznakem vybaven�� definovaným na celé soutěži
 • korekce pozice ovládacích prvků v dialogu pro otevření datového souboru ve slovenské (sk-SK) lokalizaci
 • korekce zobrazování soutěžících mimo pořadí (zanesena chyba při přidání podpory doplňkové/informační jednotky)
 • v hlavní evidenci ve stavu soutěže je možné na volbu v menu řadit zobrazované seznamy (výsledky apod.) dle prognózy
 • podpora soutěží i jednotlivých hodnocení bez vzorců, které sloužící pro přepočet výkonu na body
 • korekce filtru možných soutěžních kategorií v kartě závodníka pro případ, kdy jsou soutěžní kategorie definovány pro skupinu věkové kategorie (např. žactvo místo starší žactvo apod.)
 • dokončena úvodní podpora disciplín a hodnocení na čas jak v ovládání a nastavení programu, tak v hodnoceních a obrazovkách
 • možnost zadat vlastní název a zkratku pro Total pokud obsahuje "vlastní" disciplínu
 • možnost zadat popis dalšího hodnocení, který se následně zobrazuje v tiskových sestavách
 • korekce pozice prvků ve formuláři Zveřejnění výsledků pro slovenskou (sk-SK) a anglickou (en-US) lokalizaci
v2.13.2 (rev 10) - 12.9.2018 | stáhnout program
 • korekce výpočtu výkonnostních tříd (zanesena chyba při přidání podpory jednotek hmotnosti)
v2.13.2 (rev 9) - 1.9.2018
 • korekce pozice prvků ve formuláři Karta závodníka pro slovenskou lokalizaci (oznámil Mário Šedivý)
 • korekce pozice prvků ve formuláři Nastavení soutěže -> Další hodnocení pro slovenskou lokalizaci
 • upravena definice ČSV pravidel a přidána podpora nových váhových kategorií platných od 1.1.2019 (žactvo zatím nezměněno)
 • přidána podpora doplňkové jednotky hmotnosti v obrazovce Pořadí nástupu závodníků
 • přidána podpora doplňkové jednotky hmotnosti v obrazovce Výsledky dle kategorií
 • přidána podpora doplňkové jednotky hmotnosti v obrazovce Další hodnocení (jen pro jednotlivce v kategoriích)
 • přidána možnost přepínat režim zobrazovaných údajů přímo ve Stavu soutěže v evidenci, není tak třeba vždy otevírat Správce obrazovek pro zobrazení všech pokusů apod.
 • podpora vzorce Peidi Score (https://peidiwu.com/a-better-wilks-formula/)
 • podpora vzorce Allometric Scaling (https://www.strongerbyscience.com/whos-the-most-impressive-powerlifter/)
 • podpora vzorce Siff (https://www.benchpresschampion.com/FORMULES/SIFF.htm)
 • podpora vzorce NASA (http://nasa-sports.com/coefficient-system/)
v2.13.2 (rev 8) RC - 24.8.2018
 • při generování soutěžních kategorií dle pravidel se zobrazí upozornění jen pokud již existují nějaké definované kategorie
 • možnost odstranit vybrané (označené) pokusy přes rozbalovací tlačítko úpravy pokusu v hlavní evidenci
 • oprava označování (vykreslování značky) rekordů k pokusům a disciplínám v buňkách v hlavní evidenci
 • podpora načítání datumů z xml datových souborů ve formátu s uvedenou časovou zónou
 • rozšíření nabídky věkových kategorií o jejich nadřazené skupiny (např. Žactvo, Masters apod.) při zakládání soutěžní kategorie nebo při jejich hromadné změně
 • vyvolání synchronizace času se serverem ihned po připojení síťového klienta, aby než se tak stane, nedocházelo k zobrazování nesmyslného odpočítávání času nebo "čas vypršel"
 • korekce přenášení informací mezi hlavním serverem evidence, jeho klienty a mobilní signalizací (zanesena chyba při podpoře časomíry v mobilní signalizaci)
v2.13.2 (rev 7) RC - 12.8.2018
 • v seznamu rekordů dosažených na soutěži a v evidenci rekordů doplněn sloupec "Země"
 • úprava rozvržení ovládacích prvků pro zadání druhé tělesné hmotnosti v kartě závodníka, tak aby bylo možné zobrazit i info o váhové kategorii
 • podpora zadávání tělesné výšky v kartě závodníka pro SZV u mladšího žactva
 • automatické zobrazení sloupce "Tělesná výška" pro soutěže mladšího žactva v SZV
 • přidána vlajka Barbadosu (BAR)
 • přejmenování federace SAKFST na SAFKST (Slovenská asociácia fitnes, kulturistiky a silového trojboja) a úprava loga
 • výkonnostní limity pro nominaci na M-SR a reprezentaci dle pravidel SAFKST platných od 1.1.2018
 • výkonnostní limity pro nominaci na M-ČR dle pravidel ČSV platných od 1.1.2015 a aktualizované od 1.1.2017
 • zobrazení zkratek úrovní rekordů u rekordních pokusů v evidenci soutěže a také v ovládacích panelech s pořadím nástupu
 • podpora zpárování existujících a doplnění chybějících vzorců ve slučování výsledkových souborů
 • podpora dalších hodnocení družstev ve slučování výsledkových souborů
 • podpora zobrazení historie běhu časomíry a provedených změn ke každému soutěžícímu a jednotlivým pokusům
 • možnost změny rozhodnutí rozhodčích kliknutím na barvy v ovládacím panelu časomíry nebo také na pokusu v kartě závodníka
 • úprava vyhodnocení souvisejícího primárního hodnocení pro zobrazení v obrazovce souvisejícího průběžného pořadí
 • do obrazovek a tiskových sestav přidána možnost pro zahrnutí jen minimálních (podstatných) údajů
 • v obrazovce Rozdělení do skupin podpořen režim minimálních údajů (nezobrazuje se sloupec stav, základní pokusy ani omluvení soutěžící)
 • v obrazovce Výsledky dle družstev podpořen režim minimálních údajů (zobrazuje se pouze seznam družstev bez soutěžících)
 • v obrazovce Další hodnocení podpořen režim minimálních údajů pro družstva (zobrazuje se pouze seznam družstev bez soutěžících)
 • licence z hlavní evidence se nyní automaticky přenášejí na připojené síťové klienty a jsou platné jen po dobu tohoto připojení
 • podpora změny názvu připojeného mobilního zařízení v TCP/IP signalizaci rozhodčích
 • podpora změny názvu připojeného mobilního zařízení v TCP/IP signalizaci rozhodčích
 • přidání podpory WRPF/WEPF pravidel (http://wrpf.pro/en/pravila/)
 • aktualizace WPF/EPC pravidel a názvosloví věkových kategorií (https://www.epcpowerlifting.com/regel/, http://www.wpfpowerlifting.com/rules.htm)
 • v obrazovce Výsledky dle kategorií podpořen režim minimálních údajů (zobrazuje se pouze konečný výkon v zadané disciplíně)
 • v obrazovce Další hodnocení podpořen režim minimálních údajů pro kategorie (zobrazuje se pouze konečný výkon v zadané disciplíně)
 • korekce chování při úpravách a odstraňování dosaženého výkonu v kartě závodníka a detailnější nastavení kdy jsou tyto úpravy povoleny a kdy nikoliv
 • korekce exportu evidence do Excelu, tak aby respektoval omezení na maximum sloupců a správně přebíral viditelnost sloupce v evidenci
 • korekce chování rozbalovacích seznamů pro časový pořad a disciplíny, zvláště když nejsou definována žádná data
 • úprava a rozšíření podpory disciplín (zapisovatelné doplňující info, korekce seřazování, možnost více shodných definic totalů, názvosloví)
 • zpřehlednění pokusů a disciplín v kartě závodníka (zvláště v případech, kdy je definováno více stejných disciplín pod různými totaly)
 • opravena detekce odpojení síťového klienta v mobilní (TCP/IP) signalizaci rozhodčích
 • podpora bodů za techniku v mobilní (TCP/IP) signalizaci rozhodčích včetně možnosti nastavení zda je používat nebo ne
 • podpora signalizace technických bodů v obrazovkách Časomíra, Aktuální závodník a Pořadí nástupu na činku
 • v záznamech do zápisu je soutěžící uveden včetně odkazu na jeho kartu obdobně jako je tomu ve výsledcích nebo seznamu rekordů
 • úprava formátování váhy na čince (odstranění přebytečných desetinných míst) v obrazovkách Aktuální závodník a Pořadí nástupu na činku
 • v obrazovce Aktuální závodník podpořen režim minimálních údajů (zobrazuje se pouze info o závodníkovi a jeho stavu v disciplínách)
 • optimalizace obnovení údajů v náhledu diplomu při hromadných změnách souvisejících údajů
 • optimalizace udržování spojení a detekce odpojení v mobilní (TCP/IP) signalizaci za účelem delší výdrže baterie
 • oprava obrazovky Aktuální závodník (dlouho hledaná specifická chyba NullReferenceException při použití primárních hodnocení)
 • oprava načtení modifikovaných (přepsaných) pravidel pro danou soutěž z datového souboru
 • oprava zobrazování bodů vůči více různým vzorcům v obrazovce Pořadí nástupu na činku
 • doplnění chybějící definice pro vyhodnocování pořadí v kategoriích do tzv. vlastních (výchozích) pravidel
 • oprava zobrazování bodů vůči více různým vzorcům v obrazovce Karta závodníka (používá se jen na webu)
 • přidána podpora % z tělesné hmotnosti pro váhu na čince u disciplín na opakování
 • přidána podpora pro ruční řízení soutěže pro disciplíny na opakování v Ovládací panel časomíry
 • přidána podpora pro řízení soutěže pro disciplíny na opakování pomocí hardwarové i mobilní signalizace
 • přidána podpora pro zobrazení signalizace počtu opakování v obrazovkách Časomíra, Aktuální závodník a Pořadí nástupu na činku
 • korekce vyhodnocení výchozího jazyka pro grafické a běhové prostředí dle nastavení uživatele a operačního systému a doplnění podpory MUI
 • přidáno grafické rozhraní pro přepis věkových kategorií v rozšířené úpravě pravidel (dosud možné jen přepisem xml definice)
 • při startu programu popř. při zobrazení obrazovky v jiném jazyce se vynutí načtení knihoven s překlady pro související jazyk
 • doplněn překlad programu PowerREPL (replikace master/slave mezi dvěma různými evidencemi) do sk-SK a en-US
 • korekce vkládání záznamů k zápisu do obrazovek s výsledky (zanesena chyba při doplnění podpory vložení odkazu na kartu závodníka)
 • v obrazovce Startovní listina podpořen režim minimálních údajů (zobrazují se pouze obsazené kategorie a družstva, bez omluvených soutěžících)
 • úpravy a rozšíření importního filtru pro výsledky ve formátu systému Goodlift tj. federace IPF
 • korekce chování příznaku ne mimo pořadí v nastavení dalších hodnocení (mimo pořadí se špatně vyhodnocovalo pro vyhlašovaná další hodnocení)
 • optimalizace slučování výsledkových souborů na úrovní xml dat (využívají importní filtry) i již načtené evidence (pro uživatele)
 • doplnění plné podpory dohledávání při slučování výsledkových souborů na úrovní xml dat (využívají importní filtry)
 • podpora monitorování stavu baterie a zda je obrazovka odemčena/zamčena v mobilní (TCP/IP) signalizaci rozhodčích
 • ve formuláři Tisk a export přidána kontrola instalovaných tiskáren v systému při pokusu o tisk nebo jeho nastavení
 • audio znamení pro prvních a posledních 30 sekund a pro čas vypršel se nepřehrává, pokud je stav soutěže Vyhlášení
 • podpora všech funkcí časomíry a funkce časoměřiče v mobilní (TCP/IP) signalizaci rozhodčích
 • korekce slučování datových souborů s disciplínami s různě definovanou strukturou na obou stranách
 • úprava převodu vzorců definovaných u kategorií v datových souborech před verzí 2.12.3.1, tak aby zbytečně nevznikly duplicitní definice
 • doplnění zobrazení dalších informací k časovému pořadu pro část dne v tiskové sestavě Propozice
 • korekce podpory věkové kategorie Masters 0 v členění dalších hodnocení
 • upravena definice IWF pravidel a přidána podpora nových váhových kategorií platných od 1.11.2018
 • možnost vylosovat startovní čísla jen pro soutěžící ve vybraných skupinách
 • korekce započítávání bonifikace pro násobící vzorce na přepočet výkonu na body a také v případě nastavení modifikace koeficientu
 • podpora vzorce Poměr váhy (výkon / tělesná hmotnost), je použit např. v Uspěj Tour 2018
 • podpora jednotek hmotnosti (kg, lb) a vzdálenosti (cm, dcm, m, ...)
 • ve formuláři Hromadná změna údajů rozšířen převod jednotek o váhové disciplíny a také přidána možnost převést tělesnou váhu
 • ve formuláři Hromadná změna údajů přidána možnost převodu (kopií, přesunem) výkonů z jedné disciplíny do jiné
 • ve formuláři Karta závodníka se do výběru kategorií vždy zahrne existující přiřazená kategorie (i když neodpovídá údajům)
 • ve formuláři Soutěžní kategorie a v Hromadná změna kategorií je nabídka věkových kategorií zohledněna dle pohlaví (např. Masters 0 v ČSV jen pro ženy)
v2.13.1 (rev 7) - 23.2.2018 | stáhnout program
 • korekce nastavení vypočteného pořadí závodníků v dalších hodnoceních pro případné dílčí disciplíny dle aktuálně nastavené pro dané hodnocení
 • korekce zahrnutí rekordních pokusů závodníků do obrazovek s výsledky a souvisejících se zobrazovaným hodnocením
 • podpora započítání nejlepšího výsledku v disciplíně v hodnotě nejbližšího nižšího násobku 2,5kg resp. 1kg na základě použitých pravidel (používá se u GPA, GPC, IPC, IPO, WPC a nepoužívá se u IPF, IWF, WPF, WUAP a pravděpodobně ani u IRP)
 • úprava chování seznamu dalších hodnocení, družstev a kategorií v nastavení soutěže (klávesa F2 slouží k úpravě hodnoty buňky obdobně jako v hlavní evidenci a Enter pak otevře kartu vybraného hodnocení, družstva nebo kategorie)
 • v exportech a tisku sestav pro svazy přidána FPF (Finnish Powerlifting Federation)
 • TCP/IP server (port 9125) pro tlačítka rozhodčích s podporou automatického přidělování funkcí při připojení (lze přenastavit)
 • konfigurační formulář s přehledem připojených zařízení rozhodčích a jejich stavu (úvodní verze se základní funkčností)
 • TCP/IP klient pro tlačítka rozhodčích (signalizační zařízení) je podporováno pro Windows, Linux i Android a v silovém trojboji jsou podpořeny i barevné karty
 • přidána podpora pro konfiguraci barevných karet v signalizaci rozhodčích přes síť, ve výchozím stavu jsou barevné karty zobrazeny jen pro silový trojboj a pravidla IPF, lze to však ručním přenastavením změnit
 • podpora pro konfiguraci barevných karet zanesena i do aplikací pro signalizaci rozhodčích na systému Windows, Linux i Android
 • rozšíření podpory barevných karet rozhodčích v obrazovkách, ovládacích panelech a také ve scoreboardu tj. při neplatném pokusu se vždy zobrazí červená a barevná karta je pak v menším provedení ve spodním rohu
 • v signalizaci rozhodčích pro Android je podpořeno spuštění slabé vibrace při stisku tlačítka a úspěšném odeslání rozhodnutí
 • v signalizaci rozhodčích pro Android upraveno prohledávání sítě s ohledem na limity a vlastnosti OS, tak aby aplikace nebyla systém "samovolně" ukončena
 • korekce předvyplňování údajů soutěže při více licencích zaregistrovaných v programu tj. hodnota se již převezme z licence, kde je definováno omezení
 • korekce vyhledání již existující definované soutěžní kategorie nejlépe odpovídající údajům závodníka, nyní je tak podpořeno i vyhledání kategorie, která přesně nedpovídá váhové kategorii závodníka např. závodník do 56kg a definované kategorie do 50kg a do 62kg, vyhledá se do 62kg
 • podpora převodu jednotek pro atletické disciplíny (cm, dcm, m) v hromadné změně údajů soutěžících
 • úprava nastavení pravidel IWF vůči zaokrouhlování Sinclair koeficientu (6 míst, matematicky) a přepočtených bodů (4 místa, matematicky)
 • podpora výkonnostních skupin váhových kategorií (A, B, C, ...) v kartě závodníka a v souvisejících obrazovkách s výsledky jednotlivců
 • v sestavě rozdělení do skupin se nyní místo prognózy (total, přepočet bodů, výkonnostní třída) zobrazují základy v disciplínách a tomu odpovídající total
 • interní podpora neoficiálních rekordů od národní úrovně a výše
 • korekce vyhodnocení sady pravidel k zadanému datu soutěže (netýká se aktuálních pravidel, pouze historického zpracovávání a zobrazování výsledků)
 • přidána pravidla FPF (Finská federace silového trojboje pod IPF) s podporou jejich specifických věkových kategorií
 • podpora úpravy tělesné hmotnosti přičtením/odečtením hodnoty u vzorce pro rozdíl váhy (viz Challenge "210")
 • korekce výpočtu bodů u nenásobících vzorců a neúspěchu v jedné z disciplín při povoleném započítávání do celkového totalu
 • do sestavy startovní listiny podle kategorií doplněny informace o skupině a počtech závodníků dle jejich stavu
 • do sestavy rozdělení do skupin doplněny informace o počtech závodníků dle jejich stavu
 • ve formuláři zveřejňování výsledků přidána podpora vyhledání FTP podadresáře dle kódu živého vysílání, pokud je na konci uvedeného adresáře * (hvězdička)
 • podpora nastavení váhy dětské osy, limitu použití a zda je umožněno ji použít i staršími závodníky (jen vzpírání)
 • podpora vyhodnocení dětské osy a úprava zachování se vůči limitům použití i pro těžší osy v obrazovce pro nakladače
 • do formuláře "O programu" doplněn odkaz na "Podmínky užití (terms of use)"
 • do formuláře "O programu" doplněn odkaz na "Zásady ochrany soukromí (privacy policy)"
 • odfiltrování soutěžních kategorií v kartě závodníka i dle věku a tělesné hmotnosti, dosud se filtrovaly jen dle pohlaví
 • podpora otevření souboru s evidencí rekordů na základě argumentu v příkazové řádce (v průzkumníku je tak možné zvolit Otevřít v programu ...)
 • zapisovatelná evidence rekordů s podporou různých federací (pravidel) a také historií vývoje zapsaných rekordů
 • vyhledávání a vkládání nových rekordů dle soutěžních výsledků v evidenci rekordů
 • přidána podpora napárování časového pořadu (jen skupiny) při slučování výsledkových souborů
 • přidána podpora pro vyhodnocení pořadí závodníků se shodným výkonem dle skupin (časového pořadu)
 • upraveno nastavení pravidel IWF, ČSV a SZV s platností od 1.1.2018 v souvislosti s vyhodnocováním pořadí při shodném výkonu
 • přidána podpora variant disciplín do importů družstev a do slučování výsledků
 • přidán překlad obrazovek do němčiny (de-DE) [překladatel: Barbora Mandátová]
 • přidána možnost zvolení jazyka pro tisk a export sestav (výchozí dle globálního nastavení programu)
 • přidána možnost zvolení jazyka pro náhled a tisk diplomu (výchozí dle globálního nastavení programu)
 • přidána možnost posunu existujících startovních čísel o zadaný počet v hromadné změně údajů závodníků
 • podpora vkládání rekordů v RAW i EQUIP kategorii současně k jednomu závodníkovi (např. viz ČSST)
v2.13.0 (rev 9) - 28.10.2017 | stáhnout program
 • podpora překladu zkratek na názvy týmů při importu výsledků univerziád pomocí šablony Goodlift (IPF, EPF, ...)
 • korekce detekce váhové kategorie při importu výsledků pomocí šablony Goodlift (IPF, EPF, ...)
 • úprava chování nastavení/změny družstva v kartě závodníka a v hromadné změně údajů vybraných závodníků
 • v hromadné změně údajů závodníků podpořeny další způsoby korekce jména (záměna jména a příjmení, oprava velikosti písmen)
 • opraveno sestavování dlouhého názvu disciplíny na opakování bez předem určené hmotnosti činky
 • podpora určení pořadí závodníků v kategorii dle zvednuté váhy, přepočtených bodů a také dle počtu opakování
 • v kategorii je možné zadat její popis, který se pak zobrazí ve výsledkové listině
 • v obrazovkách výsledků a startovní listiny se skryjí sloupce pokud není znám žádný tým, oddíl/klub nebo země
 • v obrazovce dalšího hodnocení rozšířena podpora pro disciplíny na opakování a již se zobrazují veškeré údaje týkající se dosaženého výkonu
 • možnost vypnout atletický koeficient pro disciplíny na opakování a použít tak definovaný vzorec pro výpočet bodů
 • doplněna podpora Sinclairova koeficientu pro olympijské období 2001-2004
 • v gridech (tabulkách, seznamech) přidána podpora řazení dle více sloupců najednou, kdy pomocí Ctrl + click se sloupec přidá/odebere v řazení
 • doplnění obrazovek aktuálního závodníka o chybějící vlajky v průběžném pořadí a také u předchozího a následujícího závodníka
 • podpořen výpočet bodů dle tabulky relativní tělesné hmotnosti (RELA), zdroj: http://www.german-weightlifting.de/download/relativtabelle/
 • úprava zvolení výchozího seskupení dle obsažených dat při otevření souboru
 • podpora redefinice části pravidel jen pro konkrétní soutěž a možnost náhledu na stávající definici pravidel (vše v podobě xml)
 • podpora generování scoreboardu pro stream při vysílání živého přenosu (podporuje např. OBS Studio), funkce je přístupná ve formuláři pro zveřejňování výsledků
 • úprava zobrazení prognózy v obrazovkách výsledků a rozdělení do skupin tj. zobrazí se jen tehdy, pokud soutěž není ve stavu ukončená nebo vyhlášení a zároveň existuje alespoň jeden neuzavřený pokus (je znám aktuální závodník na čince)
 • podpora vynucení zachycení změny scoreboardu při časté změně (v rámci 1 sec), týká se především časomíry a rozhodnutí rozhodčích
 • podpora zaznamenávání změn v pokusech i při úpravě přes grid nebo změnové tlačítko v hlavní evidenci
 • podpora hromadného nastavení pokusů přes změnové tlačítko v hlavní evidenci včetně pokusů, které dosud nemají uvedenou váhu ani stav (neexistují)
 • optimalizace vyvolávání změny a přenášení stavů ze signalizace rozhodčích přes TCP/IP síť
 • korekce zachycení změny hodnot v kartě závodníka a vyvolání upozornění při zavírání formuláře
 • korekce zachycení změny oddílu popř. země při výběru družstva v kartě závodníka
 • korekce přesnosti přepočtu bodů u totalů v případě, že lze použít násobicí koeficient dle vzorce a total nezahrnuje disciplíny s rozdílnými způsoby přepočtu bodů
 • oprava reakcí na změny a přepočtu bodů (zvlášť se zřetelem na zaokrouhlování) v kalkulačce výkonů závodníka
 • korekce hlídání rekordů v totalu, tak aby se rekord předbídl jen tehdy, pokud jsou ukončeny všechny související předchozí disciplíny
 • podpora výpočtu průběžného totalu vůči pokusům a s tím související podpora automatického přepočtu váhy uvedené v rekordu obdobně jako u pokusu
 • možnost vkládat rekordy k disciplíně i k totalům přímo z pořadí nástupu závodníků v ovládacích panelech přes kontextové menu
 • korekce řazení dle nominačního výkonu ve startovní listině zobrazené vůči dalšímu hodnocení
 • rozšíření definovaných pravidel o určení způsobu vyhodnocení umístění v kategoriích včetně podpory dělených umístění
 • úprava definice všech podporovaných pravidel a nastavení korektního způsobu určování umístění, již se tak nerozlišuje pouze mezi vzpíráním a silovým trojbojem, ale pravidla každé federace mají své odlišnosti
 • export a tisk sestav pro svazy rozšířen o údaje a loga dalších svazů (ČSST, ČSV, SAKFST, SZV, FČST)
 • podpora lokalizace a překlad všech tiskových sestav pro svazy do češtiny, slovenštiny a angličtiny
 • upraveny všechny tiskové sestavy zápisů, aby obsahovaly dle zvolených údajů potřebné sloupce tj. na základě praxe u ručního zápisu vynechány např. počítané sloupce a doplněny sloupce pro změny
 • upravena tisková sestavy pro karty hlasatele (u silového trojboje) a odladěna tak, aby se 8 kartiček vešlo na A4 při okrajích 5mm po stranách a 15mm nahoře a dole
 • podpora časového limitu pro nahlášení pokusu ve všech obrazovkách, kde se zobrazují jednotlivé pokusy
 • korekce zobrazování sloupců země a team v obrazovce startovní listiny a v rozdělení do skupin v souvislosti s chybějícími údaji
 • korekce zobrazování rekordů v nejlepším dosaženém výsledku disciplíny v případě neplatného pokusu o rekord a probíhajícím stavu soutěže
 • přidána podpora konfiguračních profilů pro generování scoreboardu (výchozí profil je umístěn v adresáři Resources\Scoreboard)
 • přidána podpora pro generování základní informace o rekordu (součást váhy pokusu) ve scoreboardu
 • podpora brandingu grafického rozhraní programu (použití podléhá rozšířené licenci)
 • přidán editor stylů grafického rozhraní s podporou procházení a vyhledávání prvků
 • dialog "Nastavení programu" si nyní pamatuje poslední umístění a velikost jako ostatní formuláře v programu
 • dokončen překlad do angličtiny (en-US) a slovenštiny (sk-SK) a je tak pro tyto jazyky přeloženo 100% aktuálně definovaných řetězců
 • podpora rozlišení jazyka pro grafické rozhraní programu, obrazovky a formátování dle operačního systému
 • v nastavení programu se nyní nabízejí jazyky dle jejich podpory pro grafické rozhraní, obrazovky a formátování
 • program nyní startuje v jazykové verzi dle operačního systému a regionálního nastavení pokud uživatel program nepřenastaví jinak
 • při otevírání obrazovky na síťovém klientovi se pro danou obrazovku nastaví jazyk dle nastavení programu odkud byla otevřena
 • oprava vyhodnocování podmíněných funkcí v licencích
 • doplněno upozornění do PDF exportu (funkce bude zrušena a nahrazena tiskem na PDF tiskárnu)
 • doladění a korekce překladů programu a uživatelské příručky
v2.12.4 (rev 10) - 7.7.2017 | stáhnout program
 • podpora rozpoznávání příjmení, jmen a titulů i dle velikosti písmen jednotlivých slov
 • do instalačního balíčku (zip archiv) zahrnuta Uživatelská příručka v Manual\PowerLIVE.pdf
 • opraveno načítání nominačního výkonu v disciplíně z datového souboru (chyba zanesena ve verzi 2.12.3)
 • přidána podpora pro vzpěračskou disciplínu tlak (výrazový tah)
 • přidána podpora pro vlastní disciplíny, kde je umožněno zadat vlastní název a zkratku
 • přidána podpora pro varianty disciplín, u vzpěračských (soupažný, jednoruč apod.), u dřepu (čelní, zadní, nad hlavou)
 • podpora zadávání bodů za techniku v průběhu soutěže přes ovládací panel časomíry
 • korekce zrušení vybraného vzorce u dalšího hodnocení
 • korekce slučování výsledkových souborů (Otevřít -> Připojit) zvláště pak při komplexních datech na obou stranách (jsou obsaženy rekordy apod.)
 • při slučování výsledkových souborů je v okně pro otevření doplněna volba Neimportovat výkony závodníků
 • korekce seskupování časového pořadu v případě vícedenní soutěže a přiřazení činovníků ke konkrétním dnům
 • korekce bindingu dynamických sloupců (dle vozrců, dalšího hodnocení atd.) v hlavní evidenci při odstraňování dat
 • korekce filtru dle výrazu v dalším hodnocení pro záporná čísla, pojmenované konstanty apod.
 • u nové soutěže je ve výchozím stavu aktivní sledování změn na pokusech a zaznamenávání časomíry
 • při zakládání nové soutěže ve vzpírání jsou vypnuty výkonnostní třídy a dle aktuálního jazyka (CZ nebo SK) se předvolí i odpovídající národní pravidla
 • korekce slučování výsledkových souborů v režimu Jen připojit data (bez dohledávání závodníků) a zařazování do nalezených kategorií
 • podpora filtru dle umístění v dalším hodnocení, je tak možné např. do absolutního pořadí zařadit jen závodníky na 1. místech v kategoriích (viz GPC)
 • zpřehlednění a roztřídění proměnných v diplomech do složek (větví) a odstranění interních a jiných nepotřebných proměnných (identifikátory, prognóza apod.)
 • v návrháři diplomů byly vyměněny komponenty pro nástrojové lišty, tak aby funkčnost a vzhled odpovídaly dnešním standardům
 • v návrháři diplomů rozšířena podpora pro ukládání sestavy, nyní je možné otevřenou sestavu přímo Uložit nebo zvolit Uložit jako ...
 • korekce plnění hodnot proměnných v diplomech (nyní dodržují kontext zvoleného seskupení a závodníka, byl problém např. u pořadí)
 • v diplomech podpořeno automatické formátování proměnných typu pohlaví, vybavení, výkonnostní třída a věková kategorie
 • v diplomech upravena reakce na změny v datovém souboru a aktualizace dostupných hodnocení pro seskupení
 • opraveno zacyklení v případě zásahu do definice disciplín a současně zapnutém automatickém zařazování závodníků do družstev
 • podpora nastavení neurčeného pohlaví v hromadné změně kategorií
 • podpora dalších hodnocení pro družstva (možnost filtru dle základních údajů popř. dle údajů člena družstva, lze zvolit jiný než výchozí vzorec a také určit způsob hodnocení na kila nebo na body)
 • úprava bindingu a zobrazování údajů v hlavní evidenci vůči dalším hodnocením pro družstva
 • oprava reakce na změnu hodnoty ve sloupci "samostatná discipína" v rekordech na kartě závodníka
 • korekce filtrů dle textových polí pomocí hvězdiček, kde každá * umožňuje zastoupit libovolný počet znaků a doplněna podpora pro ? jako zástupce libovolného jednoho znaku
 • podpora nastavení a sestavování seznamu závodníků mimo soutěž vůči dalšímu hodnocení, je podpořen režim "auto" a také "vlastní" s možností nastavení filtru
 • upravena obrazovka "dalšího hodnocení" za účelem podpory hodnocení "družstev" a závodníků "mimo soutěž" a také doplněno zobrazování souvisejících "záznamů v zápisu"
 • upraveno formátování vah v kg s ohledem na pravidla a možné kotouče v obrazovkách s výsledky, startovní listinou a v hodnocení oddílů a klubů
 • v obrazovkách startovní listiny a hodnocení oddílů a klubů podpořena další hodnocení a celkově jsou upraveny vůči aktuální funkčnosti
 • upraveny váhové kategorie žactva a dorostu v pravidlech pro SZV platných od 1.1.2017
 • upraveno vyhodnocování pořadí v kategoriích dle pravidel IWF resp. i SZV a ČSV, kde byla od 1.1.2017 zrušena podmínka na nižší tělesnou hmotnost v případě shody výkonu
 • oprava přenášení nastavení dalšího hodnocení přes síť a také úprava reakce na změnu těchto údajů přijatých ze síťového klienta nebo serveru
 • oprava přepočtu výkonu družstva vůči disciplíně a hodnocení při reakci na změnu v souvisejících datech (docházelo k resetu pořadí a velkých bodů)
 • upraven aplikační manifest pro přímou podporu Windows 8, 8.1 a 10 v aplikaci
 • doplněna podpora pro přenastavení limitů pro započítávaný počet závodníků v družstvu vůči dalšímu hodnocení
 • doplnění podpory všech druhů hodnocení a více vzorců do obrazovky souvisejícího průběžného pořadí závodníků a družstev
 • doplnění podpory dalších hodnocení družstev v obrazovce s pořadím nástupu závodníků na činku
 • doplnění podpory všech druhů hodnocení a více vzorců v rámci průběžného pořadí v obrazovce aktuálního závodníka
 • doplněna věková kategorie Open do nastavení filtru v dalším hodnocení
 • kompletní lokalizace (překlad) obrazovek a některých formulářů (nastavení soutěže, návrhář diplomů, další hodnocení a generování kategorií) do en-US (angličtina) a sk-SK (slovenština)
v2.12.3 - 1.5.2017 | stáhnout program
 • podpora hromadné změny pokusů přes editační tlačítko při jejich označení přes buňky v hlavní evidenci
 • formulář hlavní evidence je možné zmenšit až na výšku pouhých 346px (dosud 719px) a GUI se odpovídajícím způsobem upraví, aby vše důležité bylo stále dostupné
 • optimalizace databindingu dle datového modelu v UI, výrazné zrychlení např. ovládacího panelu časomíry a obnovování hlavní evidence
 • korekce obnovování (překreslování) aktuálních hodnot v hlavní evidenci při změnách v pokusech a zvláště při jeho nahlášení
 • nastavitelný způsob výpočtu tzv. velkých bodů dle umístění družstev, dosud se výpočet u družstev ve vzpírání prováděl vždy
 • upraveno rozvržení v nastavení soutěže vůči podpoře vícero vzorců pro výpočet bodů a dalšího nastavení u družstev
 • úprava výpočtu bodů pro relativ (rozdíl výkonu a T.H.) v případě použití věkového zvýhodnění
 • podpora hromadného nastavení vzorce pro výpočet bodů na vybraných (označených) kategoriích
 • úprava názvosloví pro mládež, žáky a anglické pojmenování dorostu, juniorů a masters (zvláště pak při rozlišování pohlaví)
 • do seznamu kategorií přidány sloupce se vzorcem a časový pořad a upraveno seskupování dle věkové kategorie a pohlaví
 • rozšíření hlavní evidence o další hodnocení a kompletní úprava zobrazení potřebných údajů dle aktuálního seskupení a pohledu
 • menu pro zobrazení/schování sloupců v hlavní evidenci seskupí související sloupce dle disciplín, je tak mnohem přehlednější a rychleji ovladatelné
 • možnost hromadné změny zda je oddíl/klub registrovaný ve svazu nebo ne
 • korekce odstraňování družstev zvláště v případech kdy došlo ke změně velkých bodů ostatních
 • korekce importu družstev s neuvedeným členěním, kde občasně docházelo k duplikaci družstev
 • korekce seskupování dle kategorií na základě dalšího hodnocení v hlavní evidenci a reakce na změny v datech
 • v hlavní evidenci doplněny sloupce s přesným datem narození (pokud je známo) a věkem závodníka vypočteného dle nastavených pravidel
 • v hlavní evidenci doplněny sloupce s interní poznámkou a poznámkou uváděnou v zápisu, interní poznámka se pak automaticky zobrazí pokud je zvoleno seskupení dle dalšího hodnocení, ve kterém je definován filtr dle této poznámky
 • podpora hromadné změny interní poznámky u závodníka v režimu přepisu nebo také doplnění (připojení) k existující
 • oprava ukládání nastavení jazyků v novém formuláři pro nastavení programu
 • podpora klávesových zkratek používaných v evidenci i v ostatních seznamech, rovněž podpořeny klávesové zkartky pro rychlý přechod mezi záložkami a menu
 • vzorce rozšířeny o možnost omezit použití jen mužského koeficienty věkovým rozmezím
 • vzorce rozšířeny o možnost modifikace základního a věkového koeficientu zadaným násobícím koeficientem, který může být různý pro muže a ženy
 • korekce generování a přeskupování sloupců dle nastavení soutěže zvláště pak v případech, kdy uživatel různé sloupce tzv. přilepuje
 • podpora více vzorců a jejich dohledávání (párování) v replikaci přes program PowerREPL
 • pokus o řešení problému s tiskem bílé stránky (tento problém se vyskytl zatím jen na dvou PC různých lidí)
 • podpora vypnutí (nepoužívání) hodnocení oddílů a klubů resp. týmů, zemí apod.
 • použití hodnocení oddílů a klubů resp. týmů, zemí apod. je možné nastavit i na konkrétním dalším hodnocení a přepsat tak výchozí nastavení soutěže jen pro toto hodnocení
 • úprava formuláře dalšího hodnocení, aby se neroztahoval podle divizí na výšku, místo toho zvolen scrollbar
 • základní podpora bodů za techniku provedení započítávaných do výsledků soutěže (používáno např. v SZV u vzpírání mladších žáků)
 • podpora evidence tělesné výšky (zatím jen jako interní údaj tj. není možné jej zadávat v kartě závodníka)
 • u vzorce je možné uvést, ke kterému datu platnosti se použije výpočet (např. Sinclair se mění pro každé olympijské období), ve výchozím stavu se použije výpočet dle data soutěže
 • korekce nového seskupování dle skupin (časového pořadu) při změnách v datech např. zařazení závodníka do skupiny
 • ve formuláři pro generování kategorií je možné samostatně vybrat věkovou kategorii open
 • korekce vyvolání přepočtu družstev při nahlášení pokusu (zanesena chyba při zavedení podpory kategorií a družstev v jedné soutěži)
 • výpis rozhodčích pod výsledky se seřadí podle abecedy
 • podpora importu výsledků z IWF
v2.12.2 - 1.3.2017 | stáhnout program
 • podpora nových limitů výkonnostních tříd v klasickém (RAW) silovém trojboji pro ČSST platných od 1.1.2017
 • obrazovky časomíry a aktuálního závodníka se vždy otevírají s nastaveným automatickým zoomem
 • podpora Sinclairova koeficientu pro olympijské období 2017-2020
 • podpora nových váhových kategorií v pravidlech IWF a také ČSV (včetně národních specifik) platných od 1.1.2017
 • korekce pravidel IWF a jejich uvedení do skutečného stavu pro období od roku 2009 do dnešního dne
 • podpora váhových kategorií s rozlišením nejen dle pohlaví a věkové kategorie, ale také dle úrovně soutěže (viz IWF)
 • rychlý způsob založení nové soutěže v silovém trojboji nebo ve vzpírání (kliknutím v menu pro nový soubor)
 • filtrování soutěžních kategorií v kartě závodníka dle jeho pohlaví
 • oprava seskupování rozhodčích a činovníků dle časového pořadu v případě rozdělených soutěží (části dne, více dnů apod.)
 • upraveno seskupení dle rozdělení do skupin v hlavní evidenci, tak aby byl respektován časový pořad i když je v různých částech stejné číslo skupiny
 • úvodní podpora pravidel Slovenského zväzu vzpierania (věkové a váhové kategorie, výpočet bodů) dle sesbíraných informací
 • doplněny a podpořeny GPA (RAW divize) a IPO (EQ divize) pravidla dle aktuální revize platné od 5.8.2014
 • zavedení licencí se zachováním možnosti volného užití (zdarma), a je také vynuceno odsouhlasení podmínek užití
v2.12.1 - 3.1.2017 | stáhnout program
 • ve správě obrazovek je podpořeno rozlišení V-Span horní/dolní polovina (obdoba H-Span)
 • podpora vzdáleného otevírání a správy obrazovek na klientských počítačích
 • ve správě obrazovek je dostupný jejich seznam a každou obrazovku lze libovolně měnit bez nutnosti okno zavřít a znovu otevřít
 • v nastavení sítě je dostupný přehled připojených stanic, které je možné i předdefinovat a také je jedním tlačítkem všechny spustit a otevřít přiřazené obrazovky
 • možnost definice šablon (výchozí, pojmenovaná) zapojení klientských stanic a zobrazovaných obrazovek
 • podpora automatického provádění pokusů o opětovné připojení klienta v případě, že došlo k jeho odpojení
 • podpora hromadně nebo i jednotlivě zaktualizovat všechny klientské stanice na potřebnou verzi programu (dle hlavní evidence)
 • podpora hromadně nebo i jednotlivě vypnout klientské stanice (vhodné na konci soutěže), popř. je restartovat v případě nutnosti
 • doplněna možnost uživatelem "pouze" odpojit konkrétní instanci (klienta)
 • úplná podpora obrazovek v Linuxu (PowerLIVE-Linux.exe, nutné MONO >=4.2, GTK a WebKit)
 • podpora "Spouštěče" umožňujícího aktualizace programu a automatické spouštění obrazovek na dálku i v Linuxu
 • u jednotlivých obrazovek je možné definovat jazyk pro zobrazení, ve výchozím stavu se použije jazyk dle nastavení programu
 • u jednotlivých obrazovek je možné nastavit zvětšení/zmenšení obrazovky a to i automaticky, kde se obrazovka roztáhne dle obsahu
 • v tisku a exportu upraven výběr disciplíny, tak aby se zobrazovala struktura disciplín v soutěži nejen pouhý seznam
 • v časovém pořadu při zadávání skupiny opraveno zpracování názvu a jeho převod na číslo skupiny
 • v časovém pořadu při zadávání nové skupiny se automaticky přednastaví číslo skupiny o jedno vyšší než je dosud poslední definovaná v dané soutěži
 • v případě kombinace družstev a kategorií v jedné soutěži opraveno vyhodnocení primární obrazovky s výsledky tj. zda družstva nebo kategorie
 • úprava chování, generování menu atd. v případě, že další hodnocení má definovanou disciplínu
 • podpora pamatování a obnovení pozice a velikosti otevíraných oken (formulářů) a to včetně podpory možnosti více instancí jednoho typu okna
 • formulář hlavní evidence je možné zmenšit až na šířku 800px (dosud 1024px) a GUI se odpovídajícím způsobem upraví, aby vše bylo stále dostupné
 • klávesové zkratky (všeobecné pro soubor, pro ovládání seznamů/tabulek, specifická podpora pro ovládání karty závodníka)
 • oprava a rozšíření obrazovky "související průběžné pořadí" v případě definovaných dalších hodnocení, která jsou hlavní nebo určena pro zobrazení v pořadí nástupu
 • ve startovní listině doplněny "velké body" v pořadí družstev za předchozí kola (jen pro vzpírání)
 • tisková sestava propozic upravena tak, aby se při tisku rozhodčí dělili mezi stránky po skupinách a současně doplněn ročník
 • ve formuláři "zveřejnění výsledků" podpora pro časový limit navázání spojení s FTP serverem a ošetření tak zablokování programu v případě neodstupnosti sítě nebo cílového serveru
 • v FTP klientovi podpora pro IPv6
 • korekce chování stavu "Diskvalifikován" u závodníka
 • v hromadné změně údajů závodníků podpořeno nastavení stavů "Hodnocen" a "Nehodnocen" stejně jako v kartě závodníka
 • podpora týmů u mezinárodních soutěží (úroveň soutěže "Světové hry/pohár") viz např. univerziády
 • podpora a možnost nastavení pro výpočet pořadí družstev dle součtu nazvedné váhy v kg
 • úprava zobrazování v obrazovce výsledků dle družstev a souvisejícího průběžného pořadí družstev vůči nastavení "dle nazvedané váhy"
 • oprava převádění dvouciferných roků narození na celý (4-místný) rok při převodech výsledků z jiných formátů
 • při odstranění družstva zůstane uvedený oddíl u závodníků, kteří byli jeho členy
 • v obrazovce "pořadí nástupu závodníků" je ve sloupci umístění v absolutním pořadí použita zkrtaka daného hodnocení popř. výchozí "Abs."
 • závodník je mimo soutěž tehdy, pokud není zařazen v kategorii, družstvu ani žádném dalším hlavním hodnocení popř. pokud je jen v družstvu, které je však nastaveno "mimo soutěž"
 • v seznamu připojených monitorů k PC se zobrazuje i jejich identifikační číslo (viz bílá čísla při kliku na identifikace v nastavení rozlišení obrazovky ve Windows)
 • korekce přenesení nastavení viditelnosti a zobrazení v panelu úloh pro obrazovky načítané ze šablony
 • zobrazování průběžného pořadí družstev dle členění družstva aktuálního i předchozího závodníka
 • v nastavení obrazovky je možné zvolit "zobrazit seznamy seřazené dle prognózy", dále nastavit viditelnost okna a v panelu úloh
 • zobrazení seřazené podle prognózy podpořeno v obrazovce dalšího hodnocení včetně úpravy a doplnění zobrazovaných údajů
 • zobrazení seřazené podle prognózy podpořeno v obrazovce výsledků dle družstev včetně úpravy a doplnění zobrazovaných údajů
 • zobrazení seřazené podle prognózy podpořeno v obrazovce souvisejícího průběžného pořadí (jen pro družstva)
 • v dalších hodnoceních je možné ve filtrech použít vzorce využívajícího obdobu SQL jazyka v kombinaci s objektovým modelem záznamu závodníka
 • přidána replikační aplikace PowerREPL, která jednosměrně replikuje (přenáší) zvolená data mezi dvěma různými výsledkovými soubory
 • možnost uvést záznam do zápisu k celé soutěži nebo ke konkrétnímu závodníkovi a tyto záznamy se pak zobrazí na sestavách výsledků dle kategorií a dle družstev
 • zobrazování stavu diskvalifikován a doping u závodníka v sestavě výsledků dle kategorií a v dalších hodnoceních
v2.12.0 - 10.8.2016 | stáhnout program
 • na kategorii je možnost definice jiného výpočtu bodů než je nastaveno v pravidlech soutěže
 • rozdílným způsobům výpočtu bodů uzpůsobeny obrazovky s výsledky, průběžným stavem a také obrazovky pro řízení soutěže
 • přidána specifická pravidla pro společné soutěže FČST (ČR) a SAST (SK), která jsou odvozená od GPC
 • podpora zcela rozlišných věkových kategorií pro rekordy a pro hodnocení v soutěži (nutnost vůči specifikům FČST a SAST)
 • možnost definice váhových kategorií i družstev v rámci jedné soutěže
 • v definici družstev je možné hromadně přidat družstva pro každý uvedený oddíl u závodníků
 • úprava obrazovek a jejich zobrazování vůči vícero možnostem kombinací hodnocení
 • úprava karet (formulářů) a hromadných změn vůči vícero možnostem kombinací hodnocení
 • podpora automatického zařazování závodníků do družstev dle jejich dosaženého výkonu
 • korekce kontroly evidence soutěže vůči zařazení soutěžícího v kategorii (špatně rozlišováno vybavení)
 • v nastavení signalizace je možné určit zda se po vypršení času k nahlášení dalšího pokusu automaticky nastaví váha nebo bude pokus vynechán
 • při vynechání pokusu ať už automaticky nebo z ovládacího panelu závodníka/časomíry (zadáním 0 do buňky) se v případě potřeby vytvoří následný pokus dle nastavených pravidel obdobně jako je tomu po dokončení pokusu
 • rapidní optimalizace (navýšení) rychlosti načítání výsledkových souborů (soutěže s tisíci pokusy se načítají cca do 2s místo předchozích i několika minut)
 • oprava zobrazování průběžného pořadí družstev (správné seřazení, grafické rozdělení dle členění) v obrazovce aktuálního závodníka
 • úprava chování časomíry ve stavu Timeout (čas vypršel) tj. pokud se použije reset: nový čas je zastaven, pokud se použije start: rozběhne se nový čas nový
 • odladěno chování seznamů, hromadné zařazování položek apod. (spousta bugů v okrajových situacích tj. vyskytovaly se za specifických podmínek, optimalizace je pomohly nalézt)
 • v družstvech přidán dialog na jejich hromadné přidání (vygenerování) dle výkonů závodníků s podporou počtu započítávaných a také s možností A, B, C, ...
 • korekce čtení xls (MS Excel) souborů při importu výsledků a jiné drobné opravy
 • okno "Nastavení soutěže" se již neotevírá jako dialog tj. lze se po jeho otevření přepnout do jiného okna programu
 • kalkulačka výkonu a umístění závodníka, stačí zadat potřebné kg nebo body a vše ostatní se dopočte
 • opravena chyba v obrazovkách souvisejících s aktuálním závodníkem, ke které docházelo pokud nebylo definováno žádné absolutní pořadí a současně byl použit přepočet s věkovým zvýhodněním
 • WUAP pravidla od 1.1.2016 nemají ve výchozím stavu nastaveno věkové zvýhodnění pro juniory (Foster)
v2.11.8 - 11.2.2016 | stáhnout program
 • v tiskové sestavě zápisu ze soutěže po kategoriích se nyní předvyplňují rozhodčí přiřazení k tisknuté kategorii
 • v tiskové sestavě zápisu ze soutěže po družstvech nyní předvyplňují rozhodčí přiřazení k soutěži
 • opraveno filtrování z levého panelu evidence zvláště pak pokud se filtr vypne (způsobena chyba v předchozí verzi)
 • podpořeno odkazování se na video soubory popř. jejich části (zatím se využívá pro zpracování soutěží a výsledky na webu)
 • v diplomech umožněno formátování hodnot zápisem ve tvaru {0:format}, a např. zvednutá váha se může vložit takto {0:N1}kg
 • v diplomech podpořena další hodnocení jak v seskupení tak v možnosti uvést údaje v šabloně pro tisk
 • korekce hlídání rekordů v totalu tj. již se propojuje jen s pokusy v poslední disciplíně, a také se hlídá již od nahlášení při prezentaci na základě prognózy
 • podpora zápisu start/stop do žurnálu akcí při ovládání časomíry pomocí tlačítek rozhodčích
 • hlídání rekordů jako seznam v záložce v ovládacím panelu časomíry (zobrazuje se počet nových, je možnost otevřít soubor, evidenci atd.)
 • v tisku a exportu sestav ze soutěže byla doplněna podpora pro filtr dle pohlaví a dle vybavení
 • v tisku a exportu byla doplněna sestava "Výkonnostní třídy", ve které se zobrazí dosažené výkonnostní třídy na soutěži dle nastavených pravidel
 • v případě výskytu chyby se do chybového hlášení automaticky vloží výsledkový soubor popř. i soubor s rekordy pokud byl otevřen
 • korekce inicializace sloupců v gridu evidence v případě otevření souboru s méně disciplínami než je u stávajícího otevřeného souboru popř. pokud jsou sloupce jinak zpřeházeny
 • korekce zobrazení aktuálního pořadí v obrazovce "související průběžné pořadí" v případě použití s "dalším hodnocením"
 • v obrazovce "pořadí nástupu závodníků" se ve sloupcí s umístěním zobrazí "-" pokud závodník v daném hodnocení není zařazen
 • úprava pozice zobrazování blikajícího info o rekordu na obrazovce "Časomíry" a rovněž změna barvy a doplnění stínu pro lepší čitelnost
 • v obrazovce "Časomíry" se v případě národní soutěže jednotlivců zobrazí místo zkratky oddílu váhová kategorie závodníka související se soutěží
 • do ovládacího panelu časomíry doplněno tlačítko "+R", které provede reset času a současně start v jedné operaci (při jednom stisku)
 • v časomíře je podpořeno automatické nastavování času pro pokračování pokud se závodník dostane po změnách opět na činku a dosud se žádnému jinému nerozběhl čas (jen ve vzpírání)
 • v hromadné změně údajů závodníků lze zvolit odstranění souvisejících záznamů sledování pokusů
 • podpora věkového koeficientu Meltzer/Faber a aktualizace pravidel pro IWF resp. ČSV
 • podpora určování věku závodníka dle datumu (dne) nástupu na závodiště (viz GPC)
 • aktualizace GPC pravidel k 1.1.2016 (váhové kategorie, určování věku, kotouče 45kg)
 • pro FČST doplněny výkonnostní třídy žen a také upraveno jejich vyhodnocování vůči novým váhovým kategoriím od 1.1.2016 (pro -110 a +110 u žen nejsou dosud určeny)
 • pro FČST doplněny výkonnostní třídy v mrtvém tahu (odvozeno z nominačních limitů tj. limitu VT3)
 • aktualizace WPC pravidel k 1.1.2016 (koutouče 45kg, výpočet bodů jen dle Glossbrenner+McCulloch revised tj. již bez Foster, který je pro juniory)
  * http://worldpowerliftingcongress.com/faq/how-is-the-best-lifter-determined-in-an-apf-meet/
 • zvýhodňovací koeficient Foster pro dorost a juniory je od roku 2016 doplněn o věk 13 let
 • Reshel tabulka pro přepočet na body je od roku 2016 doplněna o koeficienty pro ženy až do 160kg a také je zvýšena přesnost z původních 0.25 na 0.1kg T.H.
 • v obrazovce/sestavě dalšího hodnocení podpořen filtr dle pohlaví, věkové kategorie a vybavení
 • v sestavách zápisu ze soutěže po skupinách/kategoriích/družstvech podpořeno načtení souvisejících rozhodčích nejen dle čísla skupiny, ale i s přihlédnutím k zadanému časovému pořadu
 • do seznamu kategorií byly doplněny sloupce s informací o automatickém názvu a způsobu vyhodnocování pořadí (na kg/body) a také se preferuje nastavení viditlenosti sloupců uživatelem
 • v hromadné změně družstev je přidána možnost změnit oddíl a zemi obdobně jako u závodníka
 • v hromadné změně kategorií je přidána možnost změnit pohlaví, váhovou kategorii a způsob vyhodnocování pořadí
 • v sestavě startovní listiny se zobrazují i družstva, která nemají dosud uvedeného žádného závodníka
v2.11.7 - 21.10.2015 | stáhnout program
 • v obrazovce časomíry se zobrazuje jméno závodníka a případně i země nebo zkráceny název oddílu
 • v evidencí rekordů doplněny evidované údaje a také doladěno formátování údajů
 • podpora hlídání rekordů tj. nabízejí se a lze je hromadně vložit
 • oprava zobrazování vah kotoučů v obrazovce pro nakladače tj. zobrazí se na potřebný počet desetinných míst (max 2)
 • v časomíře vylepšeno formátování váhy na čince tj. zmenšení případné desetinné části a v případě velkého čísla i změna celé velikosti ať nedojde k překryvu se zemí nebo zkratkou oddílu
 • pokud běží hlídání limitu nahlašování a klikne se do buňky v ovládacím panelu s pořadím nástupu tj. nahlašuje se, pak se automatické zvýšení popř. ponechání váhy pozastaví (časový limit však dál ubíhá), aby byla možnost zapsat váhu i na poslední chvíli
 • zamezení "kradení" fokusu obrazovkami, již tak nebude docházet ke schování právě otevřeného formuláře nebo k přerušení psaní
 • zvýšení rychlosti komprese (více jak 2x) a snížení přenášených dat po síti (o více než 15%, dle obsahu i o 80%, podrobně měřeno)
 • zvýšení rychlosti komprese (více jak 2x) a snížení objemu ukládaných dat (o více než 10%, podrobně měřeno) v .pwlx souboru s výsledky
 • v obrazovce souvisejícího průběžného pořadí se při volbě konkrétního hodnocení zobrazí právě toto zvolené i když se jedná o soutěž družstev (dosud měla družstva vždy přednost)
 • korekce zavedení nového družstva přes síťového klienta (již nedojde k naplnění družstva všemi závodníky v evidenci)
 • správa rozhodčích a činovníků byla rošířena o možnosti zobrazení "jen seznam osob", "dle funkce" a "dle časového pořadu" (provede se zatřídění osoby do všech částí soutěže dle její definice přiřazených funkcí)
 • v sestavách s výsledky se uvádění rozhodčí již správně filtrují (např. omezení pro konkrétní skupinu) a byla doplněna podpora i pro technického rozhodčího
 • v tiskové sestavě propozic provedena korekce zobrazení rozhodčích a činovníků dle časového pořadu soutěže
 • v tiskové sestavě zápisu ze soutěže po skupinách se nyní předvyplňují rozhodčí přiřazení k tisknuté skupině
 • na jakékoliv obrazovce zobrazující seznam závodníků lze kliknutím na jméno otevřít kartu daného závodníka
 • korekce doplnění neuvedeného startovního čísla po otevření karty závodníka tj. oprava porovnání zda se jedná o soutěžní den
 • korekce zařazování pokusů do seznamu pro nástup na závodiště tj. zajištění bezpečného chodu i při zadávání vážení z klienta již během probíhající soutěže
v2.11.6 - 29.6.2015 | stáhnout program
 • v rozbalovacím menu (comboboxu) s družstvy se v případě členění provede seskupení a zobrazí se (zvýšilo přehlednost, kde je kdo zařazen)
 • v evidenci se u seskupení dle družstev zobrazuje i členění a pokud jsou dostupné, tak i body za umístění (např. v ČSV) v tomto i předchozím kole
 • oprava načítání věkových kategorií určených jen pro rekordy (bug po doplnění podpory pro W0 v ČSV)
 • úprava WUAP pravidel
  - korekce věkové kategorie Submasters a zkráceného značení všech věkových kategorií
  - upřednostnění vyšší tělěsné hmotnosti v pořadí závodníků před startovním číslem
  - doplnění 45kg kotouče a přednastaven limit použití od 250kg
 • oprava založení nového a otevření existujcícího souboru při spuštěném TCP/IP serveru tj. data se kompletně přenesou i na připojené klienty
 • v kartě závodníka upravena kontrola zařazení závodníka v kategorii i když nemá dosud uvedenou tělesnou hmotnost
 • doplněn dotaz na nastavení automatického názvu kategorie v případě shody zadaného a automaticky generovaného dle určených parametrů
 • podpora sledování počtu změn při nahlašování váhy na pokus (nezapočítává se automatické nastavení váhy)
 • u vzpírání podpora časového limitu 1 minuty místo 2 minut pokud se již rozběhnul čas jinému závodníkovi
 • časomíra je ve výchozím stavu (v novém souboru) povolena, dosud ji bylo nutné ručně povolit
 • rozšíření importního můstku pro výsledky ze vzpírání (ČSV)
 • korekce přepočtu pořadí pro prognózu v dalším hodnocení
 • v gridu evidence je možné přilepit vybrané sloupce (zůstanou při posunu horizontálního posuvníku vždy na stejném místě)
 • při změně nahlášené váhy v ovládacím panelu s pořadím nástupu závodníků se zachová vybraná buňka gridu ve stejném sloupci
 • do gridu evidence přidány sloupce s nominačními výkony v jednotlivých disciplínách a v totalu
 • do evidence přidán způsob zobrazení (výchozí, stratovní listina, vážení, výsledky a prognóza), dle zvoleného pohledu se zobrazí potřebné sloupce
 • v evidenci je v maximální možné míře zachována uživatelská volba, který sloupec zobrazit/skrýt nebo přilepit
 • korekce ošetření opětovného pokusu o zastavení časomíry
 • korekce přehrání zvukového znamení pro posledních 30 sekund nastaveného časového limitu
 • podpora generování všech váhových kategorií dle pravidel i když není dosud žádný závodník v této váze
 • korekce a rozšíření členění dle váhových kategorií především pak související určení věkové kategorie
 • úpravy a zpřehlednění obrazovky pro nakladače a rozšíření definice používaných os, uzávěrů a kotoučů:
  - zobrazení váhy osy a případně i v barvě dle pravidel jako např. ve vzpírání modře mužská a žlutě ženská
  - úprava formátování kg tj. desetinná část se zobrazuje jen pokud je obsažena
  - pro vzpírání podpora žakovských os (10kg) a jejich použití dle nastavitelného limitu (do 35kg u žáků resp. 30kg u žaček)
  - automaticky se zvolí žákovská osa, pokud na ní závodník v dané disciplíně začínal
 • v ovládacím panelu v pořadí nástupu závodníků přidána možnost vrátit zpět poslední změnu nahlášené váhy
 • v souvisejícím průběžném pořadí doplněna podpora pro zobrazení kategorií dalších hodnocení nastavených pro průběžné pořadí
 • podpora zobrazení odpočtu času do vyhlášení obdobně jako je tomu u přestávky
 • v dalším hodnocení podpořena možnost volby způsobu řazení umístění závodníků (výchozí, dle kg, dle bodů)
v2.11.5 - 18.5.2015 | stáhnout program
 • úprava šablony časového pořadu pro jednodenní soutěž ve vzpírání
 • korekce předvyplňování datumů u nového i existujícího záznamu v časovém pořadu
 • podpora připojení k TCP/IP serveru prostřednictvím parametru příkazové řádky obdobně jako je tomu u místního souboru
 • korekce formátování hodnot v gridu evidence, v případě vložení nového závodníka přes síťového klienta docházelo k chybě
 • formulář správy serveru a klientů v síti LAN (prohledání sítě, sledování stavu klientských PC, základní funkčnost)
 • korekce nastavování vybraného záznamu v comboboxech pokud má více záznamů stejný název pro zobrazení (problém byl např. u družstev)
 • přepracování absolutního pořadí jako dalšího hodnocení, tím se stalo volitelné a mnohem flexibilnější v nastavení
 • podpora automaticky generovaného názvu kategorie dle parametrů tj. sestaví se vždy dle aktuálního jazyka a pravidel
 • při generování kategorií se sestavování názvu nastaví na automaticky generovaný (jen v případě, že není zvolen konkrétní jazyk)
 • v importním filtru Goodlift podpořeny datumy narození, podpora jen roku narození je zachována
 • podpora divizí (věkových kategorií) jako např. Ženy W0 tj. Masters 0 (30-34 let) v ČSV
 • u osoby (činovníka) je možné přiřadit funkci Tajemník (Secretary)
 • oprava filtru dle věku do v dalším hodnocení
 • ve zveřejňování výsledků doplněna zvláštní podpora pro zamčený soubor na vzdáleném ftp serveru (soubor se opětovně nahraje s upraveným názvem doplněným o počítadlo pokusů)
 • rozšíření zobrazení v comboboxu s časovým pořadem o popis každé položky (pokud je uveden) a také seskupení dle dne, do kterého událost(i) patří u vícedenních soutěží
 • korekce a opravy v adaptivním zatřizování prvků v seznamech včetně podpory reakce na změnu v nepřímo souvisejících prvcích
 • drobná optimalizace přenášení údajů mezi TCP/IP klienty
 • vylepšení kontroly zařazení v kategorii a případnému předbídnutí na vytvoření nové kategorie v kartě závodníka
 • v obrazovce souvisejícího průběžného pořadí se zobrazují i kategorie, které jsou již ukončeny, avšak souvisí s probíhající skupinou, rovněž podpořeno seřazení kategorií dle zvyklostí s upřednostněním aktuální
 • u dalšího hodnocení je možné určit zda se má zobrazovat v obrazovce pořadí nástupu závodníků a s tím i související zkratka pro sloupec
 • v obrazovkách a sestavách pro další hodnocení je možné zobrazit i jednotlivé pokusy
 • ve správci obrazovek a ve formuláři pro tisk a export rozšířena volba pro zahrnutí údajů na výchozí, základní a úplné údaje
 • výchozí režim zahrnutí údajů autoamiticky vyhodnotí konkrétní režim, který se použije na základě parametrů např. disciplíny a členění hodnocení
v2.11.4 - 23.2.2015 | stáhnout program
 • podpora značení rekordů při převodu výsledků z Goodliftu resp. IPF a EPF
 • evidence rekordů (načtení souboru s rekordy, zobrazení evidence a rekordů na soutěži, filtrování, zobrazování relevantních rekordů dle průběhu)
 • v zápisu ze soutěže po skupinách doplněny sloupce pro dodatkový rekordní pokus a pro první a druhou změnu v poslední disciplíně (platí jen pro silový trojboj)
 • do výsledků dle kategorií s úplnými údaji tj. včetně pokusů je přidán sloupec s pořadím i pro jednotlivé disciplíny
 • v obrazovce pořadí nástupu závodníků je v případě posledního pokusu podpořeno převzetí aktuálního pokusu z tabule časomíry tj. aby se zobrazilo rozhodnutí rozhodčích (dosud to hned mizelo)
 • korekce obarvení prognózy výkonu v obrazovce pořadí nástupu závodníků
 • přepracování časomíry a zavedení synchronizovaného časovače (na všech stanicích je tak dostupný čas ze serveru)
 • podpora nastavení hlídání časového limitu na nahlášení pokusu a automatické nastavení váhy v případě vypršení
 • zobrazení odpočtu pro nahlášení pokusu v obrazovce pořadí nástupu závodníků a také v seznamech v ovládacích panelech časomíry a aktuálního závodníka
 • v ovládacím panelu časomíry se dle druhu soutěže a jejího průběhu předvyberou přehrávané zvukové signály a další nastavení
 • zaručení shodného seřazení nástupu závodníků i bez používání startovních čísel, vše samozřejmě za dodržení všech pravidel pro nástup
 • podpora 30kg kotoučů včetně možnosti určení limitu od jaké váhy na čince je používat
 • podpora upravených věkových a váhových kategorií pro ČSV platných od 1.1.2015
 • podpora výchozího zaokrouhlování koeficientů a bodů dle zvolených pravidel (např. Sinclair se zaokrouhluje jedním způsobem v IWF a jiným v ČSV)
 • po připojení síťového klienta k serveru se přenesou nejen data stavu soutěže, ale i stav časomíry
 • podpora časového limitu (u vzpírání 3s) na změnu rozhodnutí rozhodčích po shodě dvou z nich
 • zobrazení odpočtu časového limitu na změnu (současně zbývající čas k zobrazení rozhodnutí) na tabuli časomíry a také v ovládacím panelu
 • rozšířeno generování startovních čísel, možnost celé soutěže, po skupinách, přepsat existující apod.
 • pokud je stávající pokus již nějak rozhodnut (alespoň dva zmáčkli) pak se nakladačům hned ukáže další ať se nečeká na třetího rozhodčího
 • ve správci obrazovek doplněna podpora filtru dle pohlaví
 • oprava filtru závodníků dle údajů souvisejících s časovým pořadem, pokud k závodníkovi tyto údaje nebylo možné zjistit pak nastala chyba
 • oprava inicializace cest při spuštění z rootu disku (např. E:\PowerLIVE!.exe)
 • doplněna kontrola zadání čísla sériového portu pro řízení pokusů pomocí tlačítek
 • karta rozhodčího a jiných činovníků se již neotevírá jako dialog tj. lze se přepnout během úprav jinam v programu
 • v ovládacím panelu časomíry se vždy zobrazí rozhodnutí rozhodčích i když je dosud jen signalizováno (nejsou rozhodnuti všichni)
 • v řízení pokusů tlačítky podpořen režim jednoho rozhodčího
 • doplněna vlajka pro Irán (IOC kód IRI)
 • podpora evidence nominačního výkonu včetně případné výkonnostní třídy
 • uvedení nominačního výkonu ve startovní listině
 • do exportovacího formuláře doplněna "startovní listina" a "propozice soutěže"
 • v dalším hodnocení členěném dle váhových kategorií se při nezadané tělesné hmotnosti závodníka převezme váha z kategorie, ve které je zařazen v evidenci
 • korekce formátování váhových kategorií
 • oprava filtrování seznamů zvláště pak pokud je na již sestaveném seznamu zpřesněn filtr a jsou od něj odvozeny další navazující seznamy
 • v souvisejícím průběžném pořadí je podpořena volba zobrazovaného hodnocení
 • ve formuláři pro zveřejnění výsledků je možno zadat více kódů vysílání oddělených středníkem
 • v ovládacím panelu časomíry doplněna podpora pro ruční řízení rozhodnutí rozhodčích tj. klikací tlačítka
 • korekce získávání názvů proměnných a jejich hodnot pro předání do šablony v návrháři diplomů
v2.11.2 - 19.10.2014 | stáhnout program | soubory pro lokalizaci
 • při zadávání pokusu u atletických disciplín ve vzpěračském čtyřboji se při 0 označí pokus jako neplatný (např. přešlap) místo vynechaný
 • podpora přímé editace v gridu evidence přes klávesu F2 (sloupce: číslo, jméno, ročník, t.h., stojany a veškeré pokusy)
 • povolení přímé editace váhy na pokusu v pořadí nástupu závodníků v ovládacích panelech i v režimu spuštění jen obrazovky
 • úprava kontroly zadání skupiny u závodníka v případě, že je již uvedena na kategorii a změna chyby na upozornění
 • automatická změna stavu závodníka z "nominovaný" na "přihlášený" v případě zadání tělesné hmotnosti nebo startovního čísla
 • rozšíření dialogu na rozčlenění závodníků do kategorií o volbu jazyka, dle kterého se vygenerují nové názvy
 • oprava zobrazováného pořádí v prognóze pro další hodnocení, aktuální pořadí bylo správně
 • zobrazení oddílu místo družstva v dalším hodnocení obdobně jako je tomu v absolutním pořadí
 • v obrazovce "pořadí nástupu závodníků" doplněn do horní části přehled o času a rozhodnutí rozhodčích u aktuálního a předchozího závodníka
 • ve správci obrazovek přidána podpora pro H-Span (horizontální roztažení) ve výběru rozlišení
 • plně aktualizována lokalizace do maďarštiny (díky Erik Csókás)
 • podpora dynamické definice disciplín včetně možnosti na opakování a dílčích sub-totalů (např. čtyřboj a dvojboj) a související přepracování jádra a obrazovek
 • definice (změna struktury) dynamických disciplín je možná pomocí drag&drop (přetahování myší)
 • ve filtru "jen aktuální skupina" pro seznam závodníků v ovládacích panelech podpořen den soutěže a část dne
 • úvodní podpora pro disciplíny na počet opakování a disciplíny s jiným než výchozím počtem pokusů popř. jiným nastavením chování a započítávání
 • doplnění GUI pro nastavení disciplíny s možností přepisu počtu pokusů a dalšího souvisejícího chování
 • definice (změna struktury) časového pořadu je možná také pomocí drag&drop (přetahování myší)
 • podpora bonifikace pro juniory dle pravidel ČSV (zvýhodnění pro juniory startující v lize mužů)
 • úprava obrazovky souvisejícího průběžného pořadí a rozlišení plného (včetně pokusů) a výchozího režimu zobrazení (stavy disciplín)
 • doplněny koeficienty do obrazovek souvisejícího průběžného pořadí a pořadí nástupu závodníků
 • v obrazovce výsledků družstev se vždy zobrazují body bez věkového zvýhodnění
 • v obrazovce výsledků kategorií podpořeno formátování dle nastavené přesnosti přepočtených bodů
 • v obrazovce výsledků kategorií podpořen plný režim tj. do zobrazení se zahrnou i jednotlivé pokusy všech disciplín
 • korekce chování obrazovky dalšího hodnocení v případě, že hodnocení již neexistuje (bylo odstraněno)
 • zobrazení časomíry na obrazovce aktuálního závodníka v případě stavu "vyhlášení" pokud není dosud zvoleno hodnocení k zobrazení
 • v obrazovkách výsledků dle kategorií i dle družstev je zobrazení rekordů rozděleno na nahlášené, dosažené a neplatné
 • v obrazovkách s výsledky dle kategorií a u družstev se v zápatí při stavu vyhlášení nebo ukončeno zobrazí seznam činovníků soutěže
 • ve výpočtech změněn datový typ double na decimal za účelem maximální přesnosti, semtam docházelo k rozdílu v posledním desetinném místě
 • v tlačítkách pro rozhodčí podpořen start/stop/reset na pinu 1 i pro zapojení od Mirka Štefaníka
 • volitelný časový interval v sekundách pro automatický reset tlačítek rozhodčích
 • zpětná kompatibilita vlastností (hodnot) v návrháři diplomů po zavedení dynamické definice disciplín
 • formátování vah, bodů a koeficientů v gridu evidence dle nastavení pro výpočet
 • v obrazovce souvisejícího průběžného pořadí doplněna podpora oddělení zobrazení podle členění u družstev
 • barvy kotoučů v obrazovce "Pomocník pro nakladače" se nyní řídí dle pravidel
 • doplnění vyhodnocení pořadí v kategorii pokud se soutěží postupným systémem (vzpírání) tj. podpora čísla pokusu, předchozích pokusů atd.
 • v pravidlech IWF doplněno započítávání bodů pro týmy dle umístění závodníka platné od 1.1.2013
 • doplnění číselného označení skupiny v definici časového pořadu a automatické přebírání tohoto čísla z psaného textu v názvu události
 • menu nastavení soutěže je nyní rozbalovací a umožňuje samostatně otevřít časový pořad a rozhodčí a činovníky
 • převedení datumů, častí dní a skupin na časový pořad a tím umožnění další funkcionality např. rozdělení kategorie i do více samostatných tzv. session
 • podpořen výpočet bodů dle umístění družstva pro Ligu Masters ve vzpírání
 • podpořena ČSV pravidla (modifikovaná pravidla IWF se specifikami pro ČSV např. body pro hodnocení oddílů)
 • zvukové znamení při vypršení času
 • zvukové znamení pro prvních a posledních 30 sekund (jen pro vzpírání)
 • v ovládacím panelu aktuálního závodníka a časomíry je umožněna příma editace váhy v seznamu nástupu závodníků (jen při spuštění verze s úplnou evidencí tj. PowerLIVE!.exe)
 • v ovládacím panelu aktuálního závodníka a časomíry je seznam nástupu závodníků ve výchozím stavu odfiltrován pro aktuální skupinu a disciplínu (filtr je možné měnit)
 • podpora různých DPI pro ovládací GUI, je zachováno shodné zobrazení (velikosti, přizpůsobení fontů atd.) napříč různými DPI
 • zobrazování aktuálního stavu tlačítek rozhodčích napříč všemi síťovými klienty resp. otevřenými ovládacími panely časomíry TCP/IP klientů
 • u družstva je možné určit zda jej nezapočítávat do pořadí (mimo soutěž), jsou situace kdy družstvo má regulérní počet závodníků, ale není zahrnuto do soutěže
 • do seznamu družstev v nastavení soutěže doplněny sloupce členění a příznak mimo soutěž
 • přidán dialog pro hromadnou změnu družstev a je přístupný z evidence a ze seznamu družstev v nastavení soutěže
 • úprava filtru pro absolutní pořadí v případě, že je nastaveno nezahrnovat závodníky mimo soutěž a závodník je zařazen do družstva, které je označeno mimo soutěž
 • v ovládacím panelu časomíry doplněna volba zda automaticky simulovat tlačítka rozhodčích podle stavu pokusu platný/neplatný
 • v ovládacím panelu časomíry doplněny volby pro přehrávání zvuků podle situací a stavů
 • v ovládacím panelu časomíry umožněno nastavení automatického označení pokusu platný/neplatný dle rozhodnutí rozhodčích
 • v ovládacím panelu časomíry umožněn automatický reset tlačítek rozhodčích po uplynutí 4 sekund od jejich rozhodnutí
 • v ovládacím panelu časomíry umožněno automatické nastavování času pro nástup závodníka (zatím řešen jen nástup po sobě samém)
 • podpora výkonnostních tříd ČSST pro benčpres RAW platných od 1.1.2013
 • podpora výkonnostních tříd ČSST pro trojboj a benčpres v RAW i EQUIP platných od 1.1.2014
 • úprava zobrazování prognózy v obrazovce "pořadí nástupu závodníků" v případě, že soutěž má jen jednu disciplínu
 • podpora členění družstev v obrazovce startovní listiny
 • možnost hromadné změny soutěžní divize závodníka, která se uvádí v jeho kartě za účelem startu např. juniora v mužské kategorii
 • přepracování GUI formuláře nastavení soutěže a přidání podpory pro federaci, pořadatele a možnost dalšího rozšíření (např. časový pořad, rozhodčí atd.)
 • úprava menu soutěže a zrychlení uživatelského přístupu k ovládacím panelům závodníka, časomíry a vyhlašování
 • podpora pořadatele v tiskových sestavách zápisu ze soutěže pro svazy
 • komprese přenášených dat mezi síťovými klienty a serverem, dle testů úspora až 60% přenášeného objemu dat
 • podpora komprimovaného formátu výsledkového souboru v otevření a uložení souboru a také ve zveřejňování výsledků
 • podpora rozhodnutí jednotlivých rozhodčích (barvy karet) ke každému pokusu
 • startovní číslo již není v soutěžní den vyžadováno, pouze se při uložení zobrazí upozornění
 • úprava zobrazování stavu tlačítek rozhodčích v obrazovkách aktuálního závodníka
 • podpora tlačítek rozhodčích pro trojboj (včetně barev) a současně s ovládáním časomíry a resetu tlačítek (hardware Luděk Kalenský)
 • základní definice časového pořadu soutěže a možnost vložit obvyklý časový pořad pro 1 den a den na dvě části z šablony
 • základní evidence rozhodčích a dalších činovníků s možností určení jejich funkce v různých částech soutěže
 • oprava barevného rozlišení a šipky u zobrazování prognózy bodů v soutěži družstev ve vzpírání
 • rozšíření filtru v dalším hodnocení o věk od/do a lokalizace nastavení filtru do EN a SK
 • doplnění tiskové sestavy ČSST pro zápis ze soutěže družstev
 • doplněna podpora pro žákovský čtyřboj (vzpírání + trojskok + hod medicinbalem)
 • úprava načítání družstev z xml souboru a následného přepočtu pro jednotlivé disciplíny
 • možnost členění družstev tj. družstva se seskupí dle zadaného názvu členění a v rámci těchto skupin se vyhodnotí pořadí
 • u družstev doplněno předvyplňování názvu oddílu dle již existujích a totéž platí pro názvy členění
 • u družstev se do výkonu za všechna kola započítává aktuální výkon jen tehdy pokud se družstvo započítává v pořadí (souvisí s minimálním počtem závodníků)
 • formátování přepočetných bodů a koeficientů dle nastavené přesnosti ve všech výstupních obrazovkách
 • rozšíření nastavení zaokrouhlování koeficientu a přepočtených bodů o určení způsobu (matematicky, nahoru, dolů) např. v ČSV se používá dolů (ořez = trunc)
 • korekce zatřizování prvků souborů při jejich změně (byl problém při přeřazování již zařazeného prvku na konec seznamu)
 • v obrazovce výsledků družstev je možné při exportu a tisku výsledků zapnout vložení i všech jednotlivých pokusů závodníků
 • ve výsledcích jsou podpoření závodníci tzv. mimo soutěž, jedná se o závodníky, kteří nejsou zařazení ani v kategorii ani v družstvu
 • podpora tlačítek rozhodčích přes virtuální sériový port, samotné zařízení je zapojeno přes USB (hardware a spolupráce Ing. Miroslav Štefaník)
 • samostatná obrazovka s časomírou, kde se zobrazuje pokus, váha a čas a v případě propojení s tlačítky rozhodčích i jejich rozhodnutí
 • ovládací panel časomíry a tlačítek rozhodčích (obdoba ovládacího panelu aktuálního závodníka) s podporou přehrání zvukového znamení pro odložit
 • v absolutním pořadí je možné vypnout rozlišování dle pohlaví (vhodné např. pro soutěže žáků ve vzpírání)
 • v absolutním pořadí je možné nastavit zda zahrnovat (hodnotit) závodníky mimo soutěž
 • umožnění soutěží družstev i pro jinou úroveň soutěže než je národní liga a extraliga, především byla nutnost podpořit pohárovou soutěž, stále však není umožněno mít družstva i kategorie v jedné soutěži
 • u závodníka je umožněno uvést jiný oddíl než jaký je uveden u družstva, do kterého je zařazen
 • v obrazovce absolutního pořadí se u závodníka již nezobrzuje družstvo, ale jeho oddíl, klub popř. team nebo země
 • v obrazovce výsledků družstev podpořeno odfiltrování podle obsažených závodníků, družstvo se zahrne vždy celé pokud alespoň jeden závodník odpovídá filtru
 • ve správě obrazovek doplněno tlačítko pro opětovné načtení seznamu právě připojených monitorů
 • ve správě obrazovek doplněna volba nastavení obsažených údajů (výchozí, úplné), co vše se zahrne zálěži na podpoře v obrazovce (zatím je úplná podpora jen v obrazovce výsledků družstev)
 • doplnění a korekce lokalizace ve formuláři správy obrazovek
 • úprava funkce časomíry, aby při stisku start pokračoval odpočet času, pokud již na časomíře uběhl nějaký čas
 • v obrazovce pořadí nástupu závodníků doplněny sloupce s dosaženým totalem v kg i bodech a zrušeny sloupce pro další váhu, místo nich se pokus označuje přimo v uvedených pokusech disciplíny
 • korekce předpočítání základních údajů závodníka při otevření (načítání) souboru s výsledky
 • v ovládacím panelu závodníka i v panelu časomíry je možné odfiltrovat seznam pokusů v pořadí nástupu dle aktuální skupiny a aktuální disciplíny, zároveň se zobrazuje zbývající počet pokusů se zohledněním filtru a nastavení soutěže
 • korekce obnovení (refreshe) obrazovky pomocníka pro nakladače po změně nastavení kotoučů
 • rozšíření obrazovky "pořadí nástupu závodníků" v režimu úplných údajů o seznam závodníků, kteří v dané skupině již dokončili disciplínu
 • v obrazovce absolutního pořadí podpořeno zobrazení dle věkové kategorie, pohlaví a/nebo vybavení
 • v obrazovce rozdělení do skupin podpořeno zobrazení dle disciplíny, věkové kategorie, pohlaví a/nebo vybavení
 • optimalizace seřazování seznamů tj. znovu se neseřazuje vše, ale provede se jen zatřídění pokud došlo pouze k přidání/změně/odstranění jedné položky
 • při změně v údajích docházelo v evidenci soutěže k opětovnému rozbalení seskupení, nyní je stav zabaleno/rozbaleno zachován, totéž platí i pro gridy (tabulky, seznamy) jinde v programu
 • v nastavení soutěže podpořen výběr typu soutěže silový trojboj a vzpírání, dle něj se dále řídí výběr pravidel, disciplín a další nastavení
 • oprava zjištění tabulek výkonnostních tříd pokud není známa země závodníka ani dle místa konání
 • v přidávání a úpravě dalšího hodnocení podpořen výběr disciplíny dle aktuálního nastavení soutěže
 • ve správě obrazovek upraveno otevírání vůči vybrané disciplíně, místo podmenu je použito combo s výběrem disciplíny
 • dynamicky generované menu dle nastavených disciplín pro výsledky a absolutní pořadí v záložce stavu soutěže
 • doplněny úrovně soutěže "Světové hry" a "Olympijské hry"
 • doplněna úroveň rekordu "Olympijský"
 • oprava přepočtu předchozího družstva při přeřazení závodníka do jiného družstva
 • podpora různých disciplín dle druhu soutěže v gridu evidence soutěže (dynamická definice sloupců týkajících se disciplín)
 • podpora různých disciplín dle druhu soutěže v ovládacím panelu pro vyhlašování výsledků
 • rozšíření pravidel o definici váhy osy vůči pohlaví, používá se ve vzpírání
 • podpora barevné značky na ose v obrazovce "pomocník pro nakladače" pro rozlišení osy dle pohlaví
 • oprava zjištění minimálního násobku váhy dle pravidel a definice kotoučů
 • úprava věkových kategorií a definic názvů a zkratek v IWF resp. ČSV pravidlech a podrobnější podpora v definici
 • podpora automatického navýšení váhy následného pokusu dle nastavení kotoučů (výchozí nastavení pro trojboj = ne, vzpírání = ano o 1kg)
 • podpora přepočtu bodů jen pomocí mužského koeficientu (používáno ve vzpírání)
 • nastavení a podpora počtu závodníků započítávaných do výsledků družstva
 • podpora bodů za umístění družstev a řazení dle těchto bodů u výsledků za všechna kola (používáno ve vzpírání)
 • zobrazení bodů za umístění a jejich prognózy v obrazovce s výsledky a souvisejícího průběžného pořadí (jen pro vzpírání)
 • podpora nastavení bodů za umístění dosažených za předchozí kola v kartě družstva
 • podpora importu bodů za umístění dosažených za předchozí kola v importu družstev a korekce importu v případě, že předcházelo více kol
 • rozšíření koeficientů a přepočtu bodů o nastavitelnou přesnost zaokrouhlování, výchozí přesnost je definována vzorcem
 • v obrazovce "pořadí nástupu soutěžících" podpořen filtr dle disciplíny, skupiny a soutěžního dne a jeho části
 • v obrazovce "výsledky dle kategorií" rozšířena podpora filtru o pohlaví, věkovou kategorii a použité vybavení
 • možnost omezení dalšího hodnocení jen pro konkrétní disciplínu (podpora v nastavení i obrazovkách)
 • podpora Sinclairova koeficientu pro olympijské období 2013-2016
 • podpora zobrazení dodatkových rekordních pokusů (4.pokusy) v obrazovkách s výsledky
 • ve výpisu rekordů pod výsledky doplněna informace o pokusu, ve kterém bylo rekordu dosaženo (bylo o něj pokoušeno)
 • ošetření zobrazení menu k tlačítku v nástrojové liště pokud menu zasahuje do druhé monitoru (přesahuje přes kraj monitoru)
 • korekce označování rekordních výkonů v obrazovkách v případě, že je evidován rekord u dodatkového 4.pokusu
 • v evidenci jsou povoleny k zobrazení sloupce s přepočtem bez věkového koeficientu i když je věkový koeficient používán, ve výchozí stavu jsou skryty
 • doplněn náhled na pořadí závodníků ve vybraném dalším hodnocení v ovládacím panelu vyhlašování výsledků
 • přepracován systém pravidel a výkonnostních tříd
 • podpora nových pravidel federace IPC platných od 1.1.2013 na období 2013-2016 (nové váhové kategorie, změna věkové hranice pro juniory)
 • podpora pravidel pro soutěže ve federaci IRP
 • podpora výkonnostních tříd SAST (GPC/WPC na Slovensku) pro RAW i EQUIP
 • podpora výkonnostních tříd SAKFST (EPF/IPF na Slovensku) pro EQUIP platných od 1.1.2011
 • v ovládacím panelu aktuálního závodníka je možné přes kontextové menu (pravé tlačítko) na seznamu s pořadím nástupu závodníků vyvolat úpravu závodníka, kategorie apod. obdobně jako v evidenci
 • podpora různých pojmenování výkonnostních tříd v rámci federací
 • podpora výkonnostních tříd ČSST (EPF/IPF v ČR) platných od 1.1.2005 do 31.12.2010
 • oprava výpočtu bodů za umístění pro hodnocení týmů, pokud bylo v pravidlech nastaveno více než 5 započítávaných závodníků, pak se součet provedl jen pro prvních 5 (jen u bodů za umístění, ostatní se sečetlo správně)
 • v sestavě pro ČSST "zápis výšky stojanů" podpořeny soutěže jen s vybranými disciplínami (jen benč apod.)
 • v sestavě pro ČSST "karty pro hlasatele" podpořeny soutěže jen s vybranými disciplínami (jen benč apod.)
 • podpora výkonnostních tříd ČSST pro RAW (bez vybavení) platných od 1.1.2013
 • podpora definice dalších hodnocení s členěním dle aktuálních kategorií nebo vlastním členěním a s podporou filtru (vhodné pro soutěže s mezinárodní účastí)
 • obrazovky pro zobrazování pořadí dle definovaných dalších hodnocení a to pro celkový výsledek i pro jednotlivé disciplíny
 • úprava zobrazování seznamu rekordů ve výsledcích pro konkrétní disciplínu tj. neozbrazí se nesouvisející rekordy
 • zobrazování seznamu rekordů odfiltrovaných dle nastavení hodnocení i v obrazovkách pro další hodnocení, pokud je dané hodnocení členěno dle existujících kategorií
 • zobrazování hodnocení oddílu, týmů a zemí odfiltrovaných dle nastavení hodnocení i v obrazovkách pro další hodnocení
 • podpora dalších hodnocení v ovládacím panelu a obrazovce pro vyhlašování (v panelu zatím nění záložka s náhledem na seznam vyhlašovaných závodníků)
 • ve správci obrazovek je možnost nastavit filtr pro zobrazení obrazovek dle skupiny od/do, datumu a části dne
 • sjednocení tisku a exportu obrazovek a sestav (jeden formulář)
 • všechny obrazovky a sestavy je možné exportovat do PDF, Excelu a HTML
 • podpora exportu gridu evidence do všech formátů jako sestavy a navíc do CSV a také podpora tisku evidence
 • všechny obrazovky a sestavy pro export a tisk je možné blíže odfiltrovat (vhodné především u rozdělených a vícedenních soutěží)
 • doplněna lokalizace exportovacího formuláře pro EN a SK
 • v sestavách pro ČSST doplněna možnost (zaškrtnutí) zahrnutí i nominovaných závodníků
 • úprava číslování verzí programu major.minor(.revision)?
 • náhrada guidu pro identifikaci prvku výsledkového souboru za vlastní funkci na generování ID (vychází z guidu, ale je mnohem kratší, 5-7 znaků)
 • oddělení databázových identifikátorů do samostatného namespace v xml souboru
 • úprava inicializace nové soutěže při spuštění programu tak, aby se vzal v úvahu nastavený jazyk
 • úprava formátu obsahu souboru, aby bylo možné zajistit více zařazení závodníka
 • v zadávání váhy k pokusu podpořena možnost "?", který pokus uvede do stavu k nahlášení
 • v zadávání váhy k pokusu (kladné číslo) a při stavu pokusu vynechaný a soutěž právě probíhá se daný pokus uvede do stavu nahlášený
 • podpora další rychlé úpravy pokusu z toolbaru evidence (nahlásit pokus, opakovat pokus, vynechat pokus)
 • do kontextového menu v gridu evidence doplněny položky na vyvolání úpravy vybraného závodníka, kategorie a družstva
 • v návrhu a tisku diplomů je umožněno filtrovat i dle skupiny a je možné seskupovat závodníky stejně jako v evidenci
 • v návrhu a tisku diplomů byly v seznamu soutěžících doplněny sloupce s dalšími údaji jako výkon, kategorie, divize, absolutní pořadí atd.
 • poznámka v kartě závodníka byla přesunuta do samostatné záložky
 • podpora vkládání rekordů k výkonům závodníka s možností určení úrovně (národní, světový, ...) a popřípadě i věkové kategorie pokud se např. dorostenci podří překonat juniorský rekord, ostatní údaje jsou doplněny automaticky
 • zobrazování zkratky dosaženého popř. možného rekordu u jednotlivých výkonů závodníka ve všech obrazovkách
 • výpis všech dosažených rekordů a pokusů o rekord na obrazovce s výsledky
 • pokud je soutěž v jiném stavu než naplánovaná, pak se z obrazovek vynechají závodníci jejichž stav je nominován nebo omluven
 • pokud je soutěž v jiném stavu než naplánovaná, pak se z výpočtu hodnocení týmů vynechají oddíly a týmy, které mají pouze nominováné a omluvené závodníky
 • v sestavách pro ČSST podpořeno více úrovní zahrnutí údajů ze soutěže včetně možnosti prázdné sestavy
 • v sestavách pro ČSST podpořeno ukládání a obnova posledního použitého nastavení
 • přidáno tlačítko v ovládacím panelu pro vyhlášení výsledků na zrušení zobrazení aktuálně nastavených údajů
 • zobrazování blikající informace o pokusu o rekord na obrazovce s aktuálním závodníkem (detailně)
 • v obrazovce pro nakladače upraveno (zvětšeno) písmo pro stojan a pro váhu činky
 • opraveno otevírání obrazovky pro nakladače pro zvolenou konkrétní velikost okna
 • v sestavách pro ČSST podpořen filtr dle skupiny, dne a jeho části
 • v sestavách pro ČSST podpořen zápis ze soutěže dle kategorií a také dle skupin
 • v sestavách pro ČSST podpořeny karty pro hlasatele pro soutěže v trojboji
 • v sestavách pro ČSST se vždy vynechají závodníci jejichž stav je nominován nebo omluven tj. jsou vypsání jen závodníci co se opravdu účastní soutěže
 • v evidenci doplněno formátování hodnoty při seskupení dle pohlaví, divize a stavu závodníka
 • v evidenci doplněn filtr "jen přihlášení závodnici", který v případě zapnutí skryje jen nominované a omluvené závodníky, tento filtr je automaticky zapnutý (použitý) i v návrhu a tisku diplomů
 • v obrazovce "rozdělení do skupin" se při stavu "naplánovaná" zobrazí sloupec se stavem závodníka
 • v sestavách pro ČSST se startovní číslo (pokud je uvedeno) zahrne do tisku již při volbě "jen soutěžící"
 • zápis ze soutěže dle skupin pro ČSST se ve výpisu seznamu závodníků seskupuje dle kategorií
 • oprava načítání příznaku "vybavení" u soutěžní kategorie po optimalizaci ukládání souboru
 • oprava zjištění předchozího pokusu u rozdělených soutěží na více dní popř. dopoledne/odpoledne, kdy jsou pro všechny části použity stejná čísla skupin
 • v nastavení soutěže je možné vypnout výkonnostní třídy (nebudou se počítat ani zobrazovat)
 • při jiném stavu soutěže než naplánovaná se ve výsledcích nezobrazují družstva a kategorie, které mají pouze nominované a omluvené závodníky
 • oprava inicializace náhledu diplomu v případě, že byla nastavena neexistující tiskárna a nyní je již vybrána správně
 • oprava vykreslování (tisku) okrajů jednotlivých prvků tiskové sestavy diplomu tj. již je podpořena velikost okraje 0 (nula)
 • úprava vkládání a zobrazování rekordů pokud se soutěží jen v jedné disciplíně
 • v kartě závodníka je na existujícím rekordu umožněno měnit zvednutou váhu jen na rekordu pro total (trojboj)
 • ukládání kódu pro živé vysílání do xml souboru a možnost jeho zadání ve zveřejnění výsledků
 • v adresáři pro ftp a v lokálním adresáři ve zveřejnění výsledků je možné zadat kód pomocí {LiveCode} a bude automaticky doplněn
v2.0.9.8 - 17.12.2012 | stáhnout program | soubory pro lokalizaci
 • zvýšená rychlost úvodní inicializace obrazovek a reportů
 • zmenšena velikost generovaného obsahu obrazovek a reportů (komprimace css a html)
 • v nastavení programu je nyní možné vybrat jazyky maďarština a ruština
 • lokalizace GUI a obrazovek do maďarštiny (Erik Csókás)
 • oprava počítání a zobrazování pořadí v případě obsažených závodníků se stavem "diskvalifikován" nebo "doping" a prošli celou soutěží (mají vypočítán total)
 • doplněna lokalizace úrovní soutěže, stavů a pohlaví závodníka
 • přidána úroveň "Propagační soutěž"
 • optimalizace načtení xml souboru ze starších verzí, kde se dopočítávají nové hodnoty
 • podpora automatického přenačítání (doplňování) z externího zdroje
 • v kartě družstva doplněno zadání výkonu z předchozího kola i pro jednotlivé disciplíny
 • možnost importu družstev příp. i jejich členů z jiného výsledkového souboru
 • oprava zobrazování výsledků družstev za všechna kola na obrazovce s výsledky, jednalo se o aktuální pořadí a o podporu věkového zvýhodnění
 • oprava zobrazování souvisejícího průběžného pořadí pro družstva za všechna kola, jednalo se o zobrazované pořadí
 • hromadná změna závodníků: přidány reset startovního čísla a tělesné váhy
 • sjednocení oddílů, klubů a týmů a je nyní možné v rámci jedné soutěže rozlišit registrovaný oddíl a klub od neregistrovaného týmu, města apod.
 • určení registrovaného oddílu a klubu doplněno do karty závodníka a do hromadné změny údajů
 • drobná oprava přiřazení vyhodnoceného pořadí družstev za všechna kola (pořadí v seznamu však bylo správně)
 • lokalizace ovládacího panelu aktuálního závodníka do sk-SK a en-US
 • lokalizace ovládacího panelu pro vyhlášování výsledků do sk-SK a en-US
 • lokalizace obrazovky vyhlašování výsledků do sk-SK a en-US
 • lokalizace obrazovky pro nakladače do sk-SK a en-US
 • doplněna lokalizace výběru vzorce pro přepočet na body v nastavení soutěže
 • podpora Sinclairova koeficientu pro olympijské období 2005-2008 a 2009-2012
 • podpora věkového zvýhodnění Malone/Meltzer pro Masters (30-90 let)
 • oprava členění absolutního pořadí pokud jsou požadováni dorostenci, ale junioři se již vyhodnocují s open
v2.0.9.7 - 12.10.2012 | stáhnout program | soubory pro lokalizaci
 • podpora otevření výsledkového souboru jako argumentu programu, lze použít např. vyvoláním menu "Otevřít v programu ..."
 • možnost nastavení zpoždění v sekundách pro zveřejňování změn ve výsledcích přes ftp
v2.0.9.6 - 7.10.2012 | stáhnout program
 • zjednodušení souboru s výsledky (průměrně ušetřeno cca 1/3 celkové velikosti)
  a) odstranění nepotřebných/historických parametrů weightUnit a success
  b) do souboru se neukládají výchozí hodnoty
  c) načítání je plně zpětně kompatibilní tj. podporuje i již neukládané parametry
 • podpora vypnutí započítávání věkového koeficientu u závodníka, který na vlastní žádost závodí v nižší/vyšší věkové kategorii
 • podpora přejmenování kategorií v hromadné změně údajů
 • přidány další vlajky zemí
v2.0.9.5 - 27.9.2012 | stáhnout program
 • podpora výpočtu váhy, bodů a umístění v dané disciplíně i pro družstva
 • obrazovka souvisejícího pořadí rozšířena o podporu družstev
 • ovládací panel pro vyhlašování výsledků dle kategorií, družstev, absolutního pořadí a hodnocení týmů
 • obrazovka s vyhlašováním dle nastavení v panelu
 • oprava překreslení a přepočtu obrazovky "pomocník pro nakladače" v případě změny nastavení os a kotoučů
 • oprava zachytávání změn v případě změn hodnot, které nevyžadují přepočet
v2.0.9.4 - 14.9.2012 | stáhnout program
 • oprava zjištění pořadí pro prognózou umístění v disciplíně v obrazovce souvisejícího průběžného pořadí v kategoriích
 • na obrazovce aktuálního závodníka je při stavu přestávka zobrazena i časomíra (pokud je povolena)
 • podpora rozdělení hodnocení týmů i podle vybavení EQ/RAW
 • vlajky zemí ve všech výstupních obrazovkách (země musí být ve tvaru IOC mezinárodního označení)
 • úprava jazykových překladů pro sestavování názvu váhové kategorie
 • přidání sloupce "část dne" do seznamu kategorií v nastavení soutěže a jeho automatické zobrazení u vícedenních soutěží
 • doplnění filtru na večerní část soutěže v návrháři diplomů
 • možnost soubor s výsledky "Uložit jako ..."
 • upozornění na konflikt otevřeného souboru a umístění pro zveřejnění lokální kopie (automatické zálohy), aby se zamezilo nechtěnému přepsání
 • v návrháři a tisku diplomů se nyní zobrazují i závodníci bez úspěšného dokončení soutěže
 • v tiskové sestavě diplomu je možné u proměnné uvést formát (formátovací řetězec je shodný s tvary používanými v .NET např. N4 pro číslo na 4 desetinná místa)
 • v editačním formuláři kategorie je místo číselného pole na zadání váhy rozbalovací seznam, ve kterém jsou nabídnuty aktuální váhové kategorie dle nastavených pravidel, výběr váhových kategorií se obnoví při změně pohlaví a divize (věkové kategorie)
 • doplnění informace o vypočtené váhové kategorii v kartě závodníka
v2.0.9.3 - 26.8.2012 | stáhnout program
 • samostatná obrazovka s hodnocením týmů, oddílů a zemí, kterou je možné zobrazit pro celkový výsledek i jednotlivé disciplíny a také omezit podle pohlaví a věkové kategorie
v2.0.9.2 - 24.8.2012 | stáhnout program
 • úprava výpočtu absolutního pořadí pro závodníky, kteří nemají uvedenou tělesnou váhu, pořadí se sestaví dle zvednuté váhy
 • oprava chyby v obrazovce souvisejícího průběžného pořadí v kategoriích
 • korekce přepočítávání stavu závodníka v případech kdy již má zadány pokusy a soutěž ještě nedokončil
 • hodnocení týmů: korekce sčítání údajů dle týmů a zemí dle nastavené úrovně soutěže a mezinárodní účasti
 • hodnocení týmů: podpora počtu započítávaných závodníků dle pravidel různých federací
 • hodnocení týmů: podpora bodového hodnocení za umístění závodníka dle pravidel různých federací
 • hodnocení týmů: podpora systémů určování pořadí dle pravidel různých federací
v2.0.9.1 - 23.8.2012 | stáhnout program
 • možnost nastavit zda hodnocení týmů, oddílů a zemí používá přepočet se započteným věkovým koeficientem
 • oprava zobrazování bodů v hodnocení týmů na obrazovkách s výsledky a absolutním pořadím
v2.0.9.0 - 21.8.2012 | stáhnout program
 • ve vlastních pravidlech jsou dostupné jen základní divize tj. neřeší se subdivize
 • možnost připojení (sloučení) jiného souboru s výsledky k již otevřenému souboru dle zvolených podmínek
 • v kategoriích přidána podpora pro večerní část a rovněž i v hromadné změně údajů a ve filtru
 • možnost uvést podrobné informace (adresu) o místu konání v nastavení soutěže
 • předbízení názvů oddílů v hromadné změně údajů závodníka stejně jako je tomu v kartě
 • předbízení použitých názvů/zkratek zemí stejně jako u oddílů
 • základní podpora evidence pro benčpres se 100kg na počet opakování
 • podpora benčpresu se 100kg na počet opakování v sestavách s výsledky
 • sjednocení formátování a názvů pro úroveň soutěže mezi programem a webem
 • možnost nastavení zda počítat celkový výkon i v případě neúspěšné disciplíny
 • možnost nastavení vyhodnocení absolutního pořadí žen bez věkového koeficientu
 • nastavitelný stav závodníka (nominován, přihlášen, omluven, úspěch, diskvalifikován - out, disciplinární, doping)
 • stav závodníka out a úspěch se vyhodnocuje automaticky dle jeho výkonů a stavu soutěže
 • pomocná kalkulačka v kartě závodníka pro přepočet výkonu v kg na body a také opačně
 • v kartě závodníka je možné úvést interní poznámku
 • v kartě závodníka je souhrn výkonů v disciplínách jejich pořadí v kategorii/družstvu a absolutní pořadí
 • dosažené výkony je možné upravovat za předpokladu, že soutěž je již ukončena a závodník nemá vedeny žádné pokusy v disciplíně (vhodné pro historickou evidenci/doplňování soutěží)
 • hodnocení týmů, oddílů a zemí dle dosažených umístění a přepočtených výkonů na body
 • úprava obrazovek pro tisk: rozšíření informace o soutěži a doplnění loga programu a jeho verze
v2.0.8.1 - 7.6.2012 | stáhnout program
 • podpora výkonnostních tříd ČAST (resp. GPC) i pro věkové kategorie, dosud byla podpora jen Open
 • WPF pravidla: korekce váhových kategorií
 • WPF pravidla: korekce věkového koeficientu pro Masters, místo Mc'Culloch original je použit revised
 • WPF pravidla: definice používaných kotoučů
v2.0.8.0 - 20.5.2012 | stáhnout program
 • podpora pravidel pro federaci WPF (přepočet bodů, věkové a váhové kategorie)
v2.0.7.0 - 10.5.2012 | stáhnout program
 • IPF/IPC - zjištění věku jako dosaženého věku v rámci kalendářního roku soutěže
 • GPC/WPC/WUAP - podpora věku dle přesného data narození vzhledem k datu soutěže
 • podpora zobrazení časomíry pro odpočet větší než 59 minut
 • stojany jsou uvedeny i v gridu evidence, ve výchozím stavu jsou sloupce schované
 • oprava otevření souboru evidence ze starší verze s použitým věkovým koeficientem
 • seřazování závodníků pro nástup na činku v rámci váhy a stavu pokusu:
  - nahlášené pokusy -> nahlášená váha
  - pokusy k nahlášení (předchozí pokus neplatný) -> váha z posledního pokus (pravděpodobně bude opakovat)
  - pokusy k nahlášení (předchozí pokus platný) -> nejbližší vyšší váha dle posledního pokusu na základě pravidel
 • možnost ručně změnit divizi závodníka např. junior nebo masters soutěžící za open
v2.0.6.2 - 7.5.2012 | stáhnout program
 • podpora pravidel pro: IPF, GPC, WPC, WUAP, IPC
 • podpora věkových koeficientů: Foster, Mc'Culloch original, Mc'Culloch revised, Schwartz Masters
 • podpora vícedenních soutěží a soutěží rozdělených na dopoledne a odpoledne (definice v rámci kategorie)
 • rozšíření konfigurace absolutního pořadí (ženy dohromady, dorost/junioři/masters, RAW/EQUIP)
 • nastavení váhy osy včetně uzávěrů pro jednotlivé disciplíny a nastavení používaných kotoučů, u 45kg a 50kg kotoučů lze nastavit váhový limit od kdy se budou používat
 • výkonnostní třídy dle pravidel ČAST pro Open divizi mužů EQUIP a RAW
 • hromadná změna údajů u vybraných kategorií např. divize, soutěžní den a část dne
 • filtrování závodníků podle skupin, dne soutěže, dopoledne/odpoledne
 • návrhář a tisk diplomů s možností vložení předtištěné předlohy diplomu
v2.0.5.0 - 22.4.2012 | stáhnout program
 • podpora přepočtu výkonu v kg na body dle A.H. koeficientu používaného na soutěžích tělesně postižených (federace IPC)
v2.0.4.0 - 15.4.2012 | stáhnout program
 • samostatný formulář pro exporty a tisk (zatím obsahuje sestavy pro ČSST, postupně však bude sdružovat veškerou exportovací a tiskovou funkcionalitu v programu)
 • tisková sestava svazu ČSST na zápis výšek stojanů při prezentaci závodníků
 • tisková sestava svazu ČSST se zápisem ze soutěže jednotlivců (volitelně s veškěerými údaji nebo bez)
 • kompletní lokalizace grafického rozhraní, obrazovek a tiskových výstupů do slovenštiny a angličtiny
 • možnost různého nastavení jazyka pro GUI, běhové prostředí i pro výstupy (obrazovky, tisky apod.)
 • nastavení programu je nyní možné vyvolat i z PowerLIVE-Publish a PowerLIVE-Screen
v2.0.3.0 - 27.3.2012 | stáhnout program
 • tisková sestava svazu ČSST se seznamem závodníků na kontrolu osobního vybavení
 • četné optimalizace přepočtů a jejich promítání v grafickém rozhraní a v obrazovkách
 • korekce zobrazování pořadí v obrazovkách s výsledky pro danou disciplínu v případě, že závodník v celkovém trojboji neuspěl
 • korekce zobrazování sloupců v evidenci a údajů v obrazovkách pro soutěže s mezinárodní účastí
 • do prognózy v obrazovce absolutního pořadí bylo doplněno i možné umístění
 • připravena EN lokalizace hlavního formuláře (zatím nelze v programu nastavit)
 • korekce otevření evidence ze síťového klienta - již se nepřenastaví zobrazení na hlavním serveru a dalších klientech
 • korekce označování aktuálního pokusu jako platný/neplatný v liště evidence tj. sjednoceno chování s ovládacím panelem aktuálního závodníka
v2.0.2.0 - 15.3.2012 | stáhnout program
 • obrazovka souvisejícího průběžného pořadí, kde se zobrazují kategorie z aktuální skupiny a v případě posledních pokusů se zobrazí i kategorie z následující skupiny
v2.0.1.0 - 2.3.2012 | stáhnout program
 • automatická kontrola zařazení soutěžícího ve správné kategorii s možností závodníka do nalezené kategorie zařadit, pokud kategorie neexistuje je nabídnuto vytvoření nové kategorie odpovídající údajům závodníka
 • doplněn formulář, který zkontroluje údaje v evidenci soutěže, kde se kontrolují kategorie, družstva i údaje závodníků a jejich zařazení
 • v hromadné změně údajů je doplněna podpora pro odstranění pokusů vybraných závodníků s možností ponechat jen základy
 • optimalizace rychlosti načítání souboru evidence, hromadných změn a generování kategorií
 • oprava drobných bugů v přenosu mezi TCP/IP klienty, které vznikly doplněním dalších přenášených údajů
v2.0.0.0 BETA - 28.2.2012 | stáhnout program
 • podpora soutěží s mezinárodní účastí - nastavení ovlivňuje zadávání a zobrazování země
 • výpočty a zobrazování aktuálního pořadí v kategoriích i absolutně dle disciplín
 • výpočty a zobrazování prognózy pořadí v kategoriích, v družstvech i absolutně, vše celkově i dle disciplín
 • podora výkonnostních tříd ČSST platných od 1.1.2011
 • nová obrazovka s aktuálním závodníkem (zobrazuje detailně závodníka, váhu na čince a časomíru a také informace o předchozím a následném pokusu)
 • nová obrazovka s jen s pořadím nástupu závodníků (skupiny jsou odděleně, hodnoty pokusů v disciplíně, stav a prognóza výkonu i umístění)
 • nové obrazovky pro zobrazení výsledků dle kategorií nebo družstev a absolutního pořadí pro jednotlivé disciplíny
 • upraven a rozšířen správce obrazovek - přístupnost všech obrazovek, volba rozlišení a monitoru pro otevření obrazovky
 • při výběru více závodníků je nyní již možné hromadnou změnu vyvolat z libovolného z nich (již se ostatní neodznačí)
 • přechod na .NET Framework 4.0 pro jednodušší plánované napojení na data serveru Powerlifter.cz
První verze jen pro soutěže ČSST
v1.0.17.0 - 8.12.2011 | stáhnout program
v1.0.16.0 - 3.12.2011 | stáhnout program
v1.0.15.0 - 20.11.2011 | stáhnout program

v1.0.14.0 - 18.11.2011 | stáhnout program
 • první stabilní verze připravená pro použití na Extralize družstev v Krnově
v1.0.13.0 - 18.11.2011 | stáhnout program
v1.0.12.0 - 16.11.2011 | stáhnout program
v1.0.11.0 - 16.11.2011 | stáhnout program
v1.0.10.0 - 13.11.2011 | stáhnout program
v1.0.9.0 - 10.11.2011 | stáhnout program
v1.0.8.0 - 9.11.2011 | stáhnout program
v1.0.7.0 - 6.11.2011 | stáhnout program
v1.0.6.0 - 6.11.2011 | stáhnout program
v1.0.5.0 - 3.11.2011 | stáhnout program
v1.0.4.0 - 2.11.2011 | stáhnout program
v1.0.3.0 - 1.11.2011 | stáhnout program
v1.0.2.0 - 1.11.2011 | stáhnout program

Nepřihlášený uživatel