Podmínky užití programu PowerLIVE! a souvisejících programů

Aktuální podmínky užití (verze 4, platné od 10.1.2018) ruší veškerá ustanovení dříve vydaných podmínek a uvádí v platnost níže uvedené znění. Powerlifter.cz si vyhrazuje právo jakkoliv později upravit znění těchto podmínek a vydat novou verzi s uvedením jejich platnosti.

Základní ustanovení

Program PowerLIVE! je pro užívání k dispozici zcela zdarma a jeho stažením souhlasíte s poskytováním kompletních soutěžních výsledků a souvisejících dat pro účely serveru Powerlifter.cz. Program je šířen v binární podobě (archív se spustitelnými a dalšími potřebnými soubory) a je zakázáno jej jakkoliv modifikovat a dekompilovat za účelem skrytí loga Powerlifter.cz a dalších částí propagujících tento program, jeho autora a související webové rozhraní nebo také za účelem dalšího šíření pod jiným názvem (byť s úpravami) a také jiné obdobné praktiky. Související programy jsou pak poskytovány na základě požadavku uživatele a jejich šíření, užití, poskytování údajů, úprava atd. podléhá stejným podmínkám jako u programu PowerLIVE!.

K plnému využívání funkcí pro řízení soutěží v programu PowerLIVE! je nutné provést bezplatnou registraci, kde bude po Vás požadováno celé jméno, název oddílu (organizace) a e-mailová adresa. Tyto údaje pak budou použity pro vystavení a ověření licence a název organizace bude uváděn jako pořadatel ve všech pořízených výsledcích, dbejte tak prosím na jejich správnost. Pro funkce a související programy nad rámec řízení soutěží je nutné si zakoupit rozšířenou licenci (zobrazit nabídku). K registraci pro volné užití i k vložení rozšířené licence pomocí klíče je nutné být připojen k internetu. V offline režimu lze vložit pouze soubor s rozšířenou licencí (bude Vám po zakoupení zaslán). Bez registrace (platné licence) je program možné používat v režimu omezené funkčnosti (viz níže).

Powerlifter.cz si vyhrazuje právo k úpravě omezení nebo také k zamítnutí, zneplatnění nebo odstranění licence, která nebyla ověřena nejpozději do 48 hodin od vystavení nebo způsob užívání programu(-ů) pod touto licencí porušuje tyto podmínky užití.

Omezená funkčnost

V případě, že odmítnete registraci pro volné užití, ať už z vlastního rozhodnutí nebo z důvodu nedostupnosti internetu, přepne se program do režimu omezené funkčnosti, kdy bude možné pouze zaevidovat a uložit výsledky. Omezená funkčnost nijak nebrání uspořádat a řídit menší soutěže. Po připojení k internetu a provedení volné registrace pak odstraníte tato omezení a přejdete do režimu daného licencí a bude pak možné např. ověřit rekordy, výsledky vyexportovat a/nebo také zveřejnit na internetu.

Pro tento režim platí následující omezení:

 • maximální počet soutěžících: 100
 • maximální počet družstev: 15
 • maximální počet kategorií: 15
 • maximální počet dalších hodnocení: 3
 • maximální počet vzorců pro výpočet bodů: 1 (více vzorců je plně podpořeno od verze 2.12.3)
 • maximální počet obrazovek: 2
 • síťový režim: ne
 • exporty: ne
 • import výsledků z jiných zdrojů: ne
 • zveřejnění výsledků: jen na lokální disk
 • scoreboard pro video: ne
 • návrh a tisk diplomů: ne
 • evidence rekordů: ne
 • hlídání rekordů: ne
 • mobilní signalizace: jen mobilní zařízení s vlastní zakoupenou licencí

V režimu omezené funkčnosti se mohou v poskytovaných programech vyskytovat reklamy a ve vyšší míře pobídky na podporu a přispění k vývoji programu.

Registrace pro volné užití (volná licence)

Registrací pro volné užití získáte kompletní funkčnost pro řízení soutěží v silovém trojboji a vzpírání včetně síťového provozu a neomezeného počtu obrazovek a připojených klientských stanic. Bude po Vás vyžadováno jen celé jméno, název oddílu (organizace) a e-mailová adresa. Dbejte však na správnost uvedených údajů, řídí se jimi omezení licence a v horším případě může být licence např. zamítnuta (viz ustanovení výše). Licence pro volné užití je vystavena na neomezenou dobu.

Pro volné užití platí následující omezení:

 • název počítače: dle PC, ze kterého vzešel požadavek na registraci
 • název organizátora: název oddílu (organizace) uvedeného při registraci
 • síťový režim: bez vzdálených aktualizací klientských stanic
 • exporty: jen PDF
 • scoreboard pro video: ne
 • import výsledků z jiných zdrojů: ne
 • mobilní signalizace: jen nedotyková zařízení s Windows nebo mobilní zařízení s vlastní zakoupenou licencí

V režimu volného užití se mohou v poskytovaných programech vyskytovat reklamy a ve vyšší míře pobídky na podporu a přispění k vývoji programu.

Rozšířená licence

Rozšířenou licenci je možné získat jejím zakoupením nebo dohodou mezi uživatelem a Powerlifter.cz. Její platnost je omezená na konkrétní dobu a omezení a zpřístupněná funkčnost jsou dány dle nabídky nebo individuálními podmínkami.

Pokud si chcete vyskoušet řízení soutěže s veškerou podporou v programu před zakoupením rozšířené licence, je možné nás požádat o dočasnou licenci, která Vám bude vystavena zdarma a s omezenou platností obvykle na období 1 měsíce popř. dle domluvy.

V režimu rozšířené licence se nevyskytují reklamy a pobídka na podporu a přispění k vývoji programu je omezena na minimum. Výjimkou může být pouze dočasná varianta.

Záruka a technická podpora

Program PowerLIVE! je poskytován jak je, to znamená, že jste odkázáni sami na sebe, svou zkušenost a dostupnou dokumentaci. Užití programu je zcela dobrovolné a jeho autor nenese žádnou zodpovědnost za špatné zapojení techniky, nastavení programu uživatelem, chybná data, instalované aplikace třetích stran a také operační systém a jeho nastavení. Narazíte-li na nějaký problém, je třeba jej řešit vlastními silami, popřípadě využít základní technické podpory.

Každému uživateli (zájemci) je poskytována základní technická podpora pomocí e-mailu info@powerlifter.cz s neurčenou reakční dobou (obvykle do 14-ti dní, dle možností i dříve). Chcete-li mít jistotu se zapojením, nastavením a celkově bezproblémovým průběhem na soutěži, využíjte naší placené technické podpory, kde Vám nejen rychle pomůžeme vyřešit Váš problém, ale také Vám rádi vše vysvětlíme.

Můžete také absolvovat školení, kde Vám bude vše vysvětleno od samotných základů až po komplexnější zapojení a řízení velkých soutěží.

Powerlifter.cz a autor programu se zavazují poskytovat co nejkvalitnější a pokud možno bezchybnou funkčnost programu dle svého nejlepšího vědomí a svědomí a jakákoliv chyba vedoucí např. ke ztrátě dat není důvodem pro domáhání se odškodnění.

Zásady ochrany soukromí

Veškeré poskytované informace jako např. registrace za účelem získání volné licence nebo zasílání výsledků se řídí těmito Zásadami ochrany soukromí a osobních údajů.


Nepřihlášený uživatel