Zajímavé reference k programu PowerLIVE!

Reference z používání programu, jeho nasazování a testování nových verzí a další související informace a postřehy.

Rok 2018

17.11.2018 - Běh 17. listopadu, Přerov

Programem PowerLIVE byla poprvé řízena běžecká soutěž a pro hlavní závod mužů a žen se využilo i síťového propojení s časoměřičem a údaje se tak sbíraly okamžitě po doběhnutí každého závodníka. Velkou pomocí byla i evidence zaplaceného startovného a průběžné propojování časů na základě startovních čísel.

2/2018 - Navázána spolupráce s Finskou federací silového trojboje (FPF - Finnish Powerlifting Federation)

Program využívají na svých národních soutěžích včetně možnosti živých přenosů s průběžným výsledkovým servisem. Stali se prvními, kteří na svých soutěžích zařadili pravidelné používání mobilní signalizace včetně podpory barevných karet určujících míru chyby u rozhodovaného pokusu.

Slova Timo Lillbacky: „referees and lifters really love your program“.

Rok 2017

Navázána spolupráce se Slovenským svazem vzpírání (SZV) a o program jeví větší zájem i další zahraniční federace z celého světa.

Na Vánočním poháru ve vzpírání v Brně-Obřanech byla dne 16.12.2017 otestována mobilní signalizace rozhodčích. Vše pracovalo jak má a drobné postřehy již byly zapracovány. Tímto děkuji všem zůčastněným odvážným rozhodčím.

Rok 2015

Pokračování zajišťování soutěží pro ČSV

Testovací rok (2014) zajišťování soutěží pro Český svaz vzpírání pomocí tohoto programu uběhl a spolupráce pokračuje i v tomto roce. Program se těší větší a větší oblibě a vzhledem k mnoha kombinacím soutěží vzniká i mnoho podnětů na doplnění resp. rozšíření funkčnosti.

Rok 2014

Výhradní zajišťování soutěží pro ČSST

Od října 2014 byla navázána plná spolupráce s Českým svazem silového trojboje a pomocí programu je zajišťován veškerý průběh a výsledkový servis na všech národních soutěžích pod jeho hlavičkou.

1.3.2014 - 22. Mistrovství Moravy a Čech v silovém trojboji, Ostrava a Třeboň

Tento den proběhly dvě soutěže současně a z obou byl vysílán živý přenos. V Třeboni byl po spolupráci s Luďkem Kalenským vyzkoušen systém tlačítek (signalizace rozhodčích) určených pro silový trojboj (podpora barev a časomíry). Obě soutěže proběhly velice zdařile a dle mého názoru opět zvedly pomyslnou laťku standardu pro pořádání soutěží a to i na nižších oblastních úrovních.

8.2.2014 - 22. Mistrovství Čech v benčpresu mužů a žen, Jihlava

Soutěž byla pořádaná podle již zaběhnutého standardu tj. plný servis pro závodníky včetně průběžných výsledků na internetu a živého přenosu a novinkou byla signalizace pro rozhodčí, která přímo spolupracovala s programem a jejich rozhodnutí byla automaticky zaznamenávána ke všem pokusům v soutěži, nebylo tak nutné ručně klikat na platný / neplatný, ale pouze bylo zapotřebí hlídat uklepnutí rozhodčích a časomíru.

Rok 2013

2.11.2013 - 3. kolo ČEZ Ligy juniorů ve vzpírání družstev, Ostrava

Na této soutěži se i přes sklepní prostory podařilo zprovoznit živý přenos ve vyšší kvalitě než tomu bylo posledně (19.10.2013) a vzhledem k doladění programu na základě připomínek z předchozích soutěží již trenéři měli vše potřebné a soutěž proběhla hladce a rychle.

26.10.2013 - 1. ročník Mezinárodní VC Horní Suché ve vzpírání žáků

Hned další týden bylo po úspěchu v Ostravě použito programu i v Horní Suché, kde se navíc poprvé použilo propojení tlačítek rozhodčích (řešení od Ing. Miroslava Štefaníka) s tímto programem a novou tabulí časomíry, i přes drobné nejasnosti, které jsem s trenéry prodiskutoval (připomínky doplněny ve verzi 2.10.4) vše proběhlo hladce a k maximální spokojenosti. Přenos také již podruhé sledoval pan Drmola a dovolím si zveřejnit jeho hodnocení, kterého si velice vážím:

Průběžný počítačový servis je vynikající!!
Všiml jsem si, že počítačový servis běží i v jazylkových mutacích. Klobouk dolů!
I graficky je to moc pěkné! Na to taky hledím, protože jsem techniku a grafiku médií učil i na universitě.
Přeju, abyste nalezli pro svou práci co největší uplatnění a mohli se jí věnovat i profesionálně, což se možná děje i nyní. V tom případě přeju, abyste měli co nejvíce nabídek a mohli si vybírat.
Jisto je, že celková úroveň má to, co je nezbytné. Znaky profesionality v tom nejlepším slova smyslu. A to mne vždy a u každé práce tuze těší. Že se věnujeme vzpěračům, to je moc fajn!
Záviděl jsem, přátelsky, kupř. Polákům, že mají on-line přenosy z některých soutěží. Ale ty Vaše jsou - mnohostranně - lepší. I díky té komplexnosti servisu. Prostě, dbáte na všechny komponenty.
Obraz, zvuk, bohatý počítačový servis. Kéž by každý takto přistupoval ke své práci.

19.10.2013 - 4. kolo Ligy mladších a starších žáků ve čtyřboji a vzpírání družstev, Ostrava

První soutěž ve vzpírání a rovněž také v žákovském čtyřboji (zahrnuje atletické disciplíny), na které se použilo programu PowerLIVE! s kompletním průběžným výsledkovým servisem a živým přenosem. Za příležitost a důležité konzultace ohledně funkčnosti bych chtěl poděkovat především Radimu Kozlovi z TJ Sokol Moravská Ostrava.

Soutěže GPC a WPC a používání v zahraničí

Program se začal s oblibou používat v open federacích i mimo území ČR a Slovenska. Dle dostupných informací je využíván v Polsku, v zemích bývalé Jugoslávie (Chorvatsko, Slovinsko, Srbsko) a zřejmě také v Maďarsku.

Soutěže ČSST, FČST, ČAST, SAKFST a SAST

Od této sezóny se program využívá na naprosté většině (najdou se výjimky) soutěží pořádaných v ČR a na Slovensku a již je téměř pravidlem vysílání živého přenosu s kompletním výsledkovým servisem z těchto soutěží, snad jen pokud tomu nebrání dostupnost internetu.

Rok 2012

17.9.2012 až 22.9.2012 - MS GPC v silovém trojboji a benčpresu RAW i Equipped, Bardějov, Slovensko

První velká soutěž, kde na program i rozhraní pro živý přenos byly kladeny další nároky co do počtu závodníků tak do počtu diváků sledujících živé vysílání. Webový server v zátěži obstál a totéž platí o programu, velké dík opět patří Luďkovi Kalenskému, který tak zvládl vše udržet v chodu, jeho hodnocení: Co se týče programu, všichni si pochvalovali plno informací, bylo zapojeno celkově 7 počítačů, 6 PC v síti, jeden samostatně u vážení:

 • PC1 - Server - 2 x monitor, dohled, drobné opravy běhen soutěže, monitoring ostatních PC přes vzdálenou správu, monitoring on-line přenosu, průběžný tisk diplomů.
 • PC2 – světla + nakladači, 1 monitor soft světelné signalizace od rozhodčích, časomíra spouštěná hlavním rozhodčím, obrazovka závodníka, vše přenášeno na projektor a rozcvičovny, 2 monitor pomůcka pro nakladače.
 • PC3 - online přenos + odesílání dat na server Powerlifter.cz.
 • PC4 - průběžné pořadí + nástup závodníků, průběžné pořadí přenášeno do rozcvičovny a projektor, pořadí nástupu přenášen do rozcvičovny.
 • PC5 - průběžné doplňování nahlášených pokusů, výšky stojanů, drobné úpravy.
 • PC6 – platné - neplatné pokusy.
 • PC7 - vážení soutěžících - zde během soutěže byla připravována data na další den.
Vše výše popsané byla moje starost, k dispozici jsem měl 2 obsluhy PC, včetně dalších na rekordy, zápis pokusů a doplňování výšek stojanů. S ovl��dáním programu neměl nikdo problém. Celému teamu patří velké uznání, pracoval perfektně. Dále zde byla obsluha hudby, obsluha osvětlení a další na zpracování videa. Online přenos jsem řešil webovou kamerou přes encoder a přenos na internet. V místě byly nasazeny celkem 4 kamery včetně střihu, opakování záznamu s přenosem do rozcvičovny, VIP místnosti a velké led obrazovky, která byla zavěšena nad soutěžícím. V sobotu se nám i tento přenos povedlo dostat do online přenosu. Co se týče soutěže, organizace, nasazení techniky i výkony závodníků byly opravdu na vysoké úrovni. Poděkování za hladký průběh soutěže patří Tomáši Polesovi, vždy ochotně poradí, pomůže, upraví program dle připomínek a potřeb, velkou výhodou je možnost nezávislého plnění dat na několika PC s přenosem na hlavní server.

25.8.2012 - AMINOSTAR Benchpress & Deadlift Cup 2012, Vrchlabí

První soutěž, kde bylo využito veškerých možností programu a to včetně živého přenosu a novinky v podobě "hodnocení týmů" a především o vše se postaral Luděk Kalenský tj. soutěž probíhala bez nutnosti mé přítomnosti na místě dění. Soutěž probíhala hladce a osobně jsem rád, že se Luděk všeho ujmul a opět se povedlo pozvednout standard soutěží v silovém trojboji v České Republice a to již i na pohárové soutěži.

5.5.2012 až 6.5.2012 - Mistrovství ČR v silovém trojboji s mezinárodní účastí, Trutnov

První soutěž pod hlavičkou svazu ČAST, ve které byl použit program PowerLIVE!. K jeho nasazení bylo nutné podpořit spousty nových vlastností a pravidel (viz. popis změn k verzi 2.0.6.2) a i přes menší mouchy, proběhla generálka těchto nových funkcí výborně. Ředitel soutěže Jaromír Kratochvíl i závodníci a diváci byli s průběhem soutěže velmi spokojeni.

14.4.2012 - Majstrovstvá Slovenska v tlaku na lavičke mužov a žien, Bánovce nad Bebravou

Již druhá soutěž na Slovensku, kde bylo využito tohoto programu a slova pana Mária Šedivého: "Váš program fungoval perfektne, je to neskutočná pomoc".

24.3.2012 - Mistrovství ČR v silovém trojboji juniorů a dorostu s mezinárodní účastí, Krnov

Dle vyjádření hlavního organizátora soutěže Petra Vlacha vše probíhalo hladce a čeští i slovenští účastníci si průběh soutěže chválili. Soutěž probíhala v časovém pressu z důvodu další pořádané akce a mimo jiné program přispěl při prezentaci tiskem seznamu závodníků na kontrolu osobního vybavení a přímým zadáváním údajů závodníka ihned při vážení, začalo se tak včas a bez zbytečných průtahů. Soutěž poté probíhala cca 8hodin v kuse a po jejím ukončení byly výsledky okamžitě vyhodnoceny včetně rozdělení českých a slovenských závodníků.

18.2.2012 - Mistrovství ČR v benčpresu juniorů, dorostenců a masters, Želechovice nad Dřevnicí

Z organizačních důvodů bylo přistoupeno ke zprovoznění v den soutěže a veškeré zapojení a uvedení do provozu v technicky dosti improvizovaném a neobvyklém řešení bylo zdařilé a trvalo přibližně 1 hodinu. Programu tak bylo využito v síťovém provozu se všemi potřebnými obrazovkami ke zvládnutí na organizaci a vyhodnocení velmi náročné soutěže s cca 80-ti závodníky. K vyhlášení výsledků v absolutním pořadí bylo posléze využito vlastního nastavení pro toto vyhodnocení a to na juniory, dorost a ostatní, vše dle pohlaví.

11.2.2012 - Mistrovství Severních a Východních Čech v silovém trojboji, Nymburk

Podle slov Martina Urbana se program ovládal jednoduše a vše bylo rychle vyhodnoceno, naprostá spokojenost. Bylo využito pouze jednoduchého zapojení s externím monitorem, vše ovládal jeden člověk.

11.2.2012 - Mistrovství Moravy v benčpresu mužů a žen, Ostrava - Vítkovice

Bylo využito síťového zapojení včetně průběžného zveřejňování stavu a výsledků soutěže na internetu. Při prezentaci bylo využito okamžitého zadávání a obnovy údajů v obrazovkách a automatického generování startovního čísla, závodnící tak měli na projektoru okamžitý přehled prognózy soutěže ještě před jejím začátkem.

4.2.2012 - Mistrovství Čech v benčpresu mužů a žen, Praha - Řepy

"Vše probíhalo v pohodě. Fakt super program. Takže děkujeme." Za Sporting Apis Praha Martin Janota. Takto hodnotil použití programu jeden z organizátorů soutěže a podle fotografií ze soutěže jej plně využili, měli projektor pro diváky, obrazovku s aktuálním závodníkem a pořadím nástupu pro hlasatele a také pro závodníky a využili i obrazovku pro nakladače.

28.1.2012 - Mistrovství Severní Moravy v silovém trojboji mužů a žen, Vendolí u Svitav

Program byl bez předchozí přípravy a uživatelské znalosti nasazen do 20-ti minut se zapojením 1 externího monitoru a 2 síťových klientů. Po ukončení prezentace bylo cca 30 závodníků včetně jejich základních pokusů zavedeno do evidence během 15 minut.

Rok 2011

9.12.2011 - Oddílová vánoční soutěž v benčpresu, Colbert Club SSK Vítkovice

Program byl poprvé použit včetně integrované časomíry a také se zobrazením předchozího závodníka a výsledku jeho pokusu. Hlavní notebook byl propojen s projektorem a jeden síťový klient byl využit k ovládání aktuálního závodníka. Kategporie byly vyhodnocovány dle přepočtených bodů. Program ovládali přátelé, kteří s ním nebyli dopředu seznámeni a i tak vše probíhalo rychle a bez problémů.

26.11.2011 - Zubr Cup v mrtvém tahu, Přerov

 • Server: plnohodnotná editace a hlavní evidence závodníků a jejich nahlášených pokusů
 • Projektor: obrazovka pro závodníky, hlasatele i diváky, aktuální závodník a pořadí nástupu s průběžným pořadím závodníků
 • Klient 1: náhled na průběžné výsledky, zveřejňování výsledků na internet
 • Klient 2: ovládací panel aktuálního závodníka

19.11.2011 - 2. kolo Extraligy družstev, Krnov

Program dne 19.11.2011 na Extralize družstev v Krnově prošel generálním provozem s plnou zátěží, kde se v průběhu soutěže zajišťovalo přeřazení mezi skupinami, posunutí závodníka na konec skupiny z důvodu technického problému s uzávěry, opravné pokusy, průběžné úpravy výšky stojanů a další. Níže uvádím rekapitulaci zapojení a k jaké funkci sloužily jednotlivé stanice:

 • Server: plnohodnoptná editace a hlavní evidence závodníků a jejich nahlášených pokusů
 • Externí monitor: obrazovka pro hlasatele, aktuální závodník a pořadí nástupu s průběžným pořadím družstev
 • Klient 1: plnohodnotná editace, ovládání aktuálního závodníka, zveřejňování výsledků na internet
 • Klient 2: obrazovka pro závodníky, aktuální závodník a pořadí nástupu s průběžným pořadím družstev
 • Klient 3: plátno pro diváky, aktuální závodník a pořadí nástupu s průběžným pořadím družstev
 • Klient 4: obrazovka pro nakladače, váha na činku a počty kotoučů a také informace o následmém pokusu

Nepřihlášený uživatel