Historie změn v programu PowerLIVE!

Soupis změn v jednotlivých vydaných verzích programu PowerLIVE! a úprav v rozhraní pro živé přenosy ze soutěží. Každou vydanou verzi je možné si stáhnout (všechny vydávané verze jsou archivovány).

v2.14.4 (rev 1) DEV - 13.6.2023 | vývojová verze k testování | stáhnout program
 • Reshel: korekce tabulek koeficientů pro přesnost na 0,25 kg (zdroje: WUAP, IRP, GPC)
 • Mc'Culloch: přidána podpora pro věkové koeficienty v rozmezí 40 až 100 let, vychází z Revised varianty a používá se v GPC
 • GPC: aktualizace pravidel (váhové kategorie žen, určování věku, věkový koeficient pro masters) platných od 1.1.2023
 • FČST: aktualizace pravidel dle úprav v GPC pravidlech, ze kterých vychází, platnost od 1.1.2023
 • WUAP: aktualizace pravidel (věkový koeficient pro masters) platných od 1.2.2023
 • GPA/IPO: aktualizace pravidel (věkové kategorie) platných od 10.2.2022
 • WPC: aktualizace pravidel (věkové a váhové kategorie) platných od 1.1.2023
v2.14.4 (rev 0) DEV - 11.4.2023 | interní
 • WUAP: aktualizace pravidel (věkové a váhové kategorie, hodnocení týmů) platných od 1.2.2023
 • oprava výpočtu bodů dle vzorce pro nejlepší výkon v disciplíně v případě rekordních pokusů zaokrouhlených na nižší násobek váhy
 • Rozdělení do skupin: úprava řazení soutěžících (první pokusy, startovní číslo, jméno, ročník)
v2.14.3 (rev 4) - 31.1.2023 | aktuální stabilní verze | stáhnout program
 • IPC/WPPO: aktualizace pravidel (věkové kategorie, hodnocení týmů, ...) pro období od 9/2018 a nynějších od 3/2022
 • ČSST: upřesnění pravidel pro období 1993-1996 a od roku 1997 (vzorce pro výpočet bodů, počty závodníků v družstvech, věkové kategorie)
 • Importní filtry: rozšíření existující podpory pro import výsledků družstev z archívu ČSST
 • Nastavení soutěže: přidání nabízení názvů oddílů a klubů v polích "Organizátor 1" a "Organizátor 2"
 • Sinclair: aktualizace koeficientu pro olympijské období 2021-2024 (BEYOND LIFTING)
 • IWF: aktualizace pravidel s platností od 5.12.2022 (váhové kategorie pro olympijské hry, vyhodnocování pořadí v kategorii)
 • SZV: aktualizace pravidel na základě změn v IWF pravidlech s platností od 1.1.2023 včetně použití nového Sinclair koeficientu
 • ČSV: aktualizace pravidel na základě změn v IWF pravidlech s platností od 1.1.2023 včetně použití nového Sinclair koeficientu
v2.14.3 (rev 3) DEV - 7.11.2022 | interní
 • Vzorce: oprava vyhodnocení varianty dle kontextu v případě použití vlastního (Custom) vzorce
 • Hodnocení týmů: oprava vyhodnocení bodů za umístění pro závodníka, který není zařazen v kategorii související s počítaným hodnocením
 • Hodnocení týmů: oprava započítávání závodníků při omezení maximálního počtu dle pohlaví a korekce kdy započítat body s věkovým zvýhodněním a kdy bez
v2.14.3 (rev 2) DEV - 27.9.2022 | interní
 • Slučování souborů: korekce rozlišování pohlaví při dohledávání kategorií
 • Importní filtry: aktualizace a rozšíření existující podpory pro Goodlift, IWF a ČSST
 • Vlajky: doplněny Zimbabwe, Palestine, Kuwait, Yemen, Jordan, Jamaica, Kenya, Russia (ROC, RWA)
 • ČSST: podpora výkonnostních tříd pro klasický (RAW) mrtvý tah, platné od 1.1.2022
 • Vzorce: určení varianty při výchozím nastavení se řídí kontextem závodníka, je tak možné např. kombinovat RAW + EQ body IPF GL vzorce ve družstvech
 • Hromadná změna kategorií: možnost hromadného přejmenování kategorií ve zvoleném jazyce popř. ponechání automatického překladu podle místa zobrazování
 • Generování kategorií: podpora generování kategorií s možností volby vybavení (EQ, RAW)
 • Hodnocení týmů: rozšířeno nastavení o věkové kategorie, započítávané body s věkovým koeficientem a filtry pro vynechání jednotlivců bez oddílu
 • Hodnocení týmů: rozšířeno nastavení o možnost omezit počet započítávaných mužů a žen, v obrazovce a tiskové sestavě podpořen minimální a úplný režim
 • GPC: aktualizace pravidel vůči věkovým kategoriím (Submasters) a způsobu hodnocení týmů v obdobích od 1/2016 a od 1/2022
 • FČST: aktualizace a sjednocení částí pravidel na základě úprav v pravidlech GPC
v2.14.3 (rev 1) DEV - 18.9.2021
 • Zveřejnění výsledků: podpora nastavení zabezpečení (TLS) pro připojení k FTP(S) serveru
 • Zveřejnění výsledků: rozšíření lokální kopie (zálohy) o možnost časové značky v názvu souboru a vytváření podadresáře pro každý den
v2.14.3 (rev 0) DEV - 2.9.2021
 • Historie času a změn: možnost úpravy závodníka a hromadné změny údajů přes kontextové menu obdobně jako v hlavní evidenci
 • Importní filtry: aktualizace podpory pro načtení výsledků ze systému Goodlift, ČSST, FPF a IWF
 • ČSST: aktualizace tabulek výkonnostních tříd z důvodu změn ve váhových kategorií žen od 1.1.2021
 • SAFKST: aktualizace tabulek nominačních limitů pro M-SR a reprezentaci platných od 1.1.2021
 • ČSV: aktualizace pravidel a šablony nové soutěže dle systému soutěží pro roky 2021 až 2024
 • Ovládací panel časomíry: oprava ručního zadávání technických bodů pro aktuální pokus (docházelo k odstranění nahlášené váhy i zadaných technických bodů)
 • Úprava rozhodnutí rozhodčích: přidána podpora pro úpravu technických bodů jednotlivých rozhodčích
v2.14.2 (rev 4) - 2.6.2021 | stáhnout program
 • doplněno uživatelské rozhraní pro přepis systému nástupu a určování věku v úpravě pravidel
 • podpora pro nastavení rozdílného systému nástupu na konkrétní skupině v časovém pořadu
 • IPF pravidla: aktualizace pravidel platných od 1.1.2021 (změna váhových kategorií u žen)
v2.14.2 (rev 3) RC - 13.10.2020
 • podpora započítávání soutěžících do družstva dle definice počtů pro různý věk a pohlaví (používáno např. na V4 a VC ve vzpírání)
v2.14.2 (rev 2) RC - 6.10.2020
 • Hromadná změna družstev: přidána možnost hromadné opravy názvů družstev a oddílů dle adresáře (nutný adresář oddílů, jinak nepovoleno)
 • Hromadná změna soutěžících: přidána možnost hromadné opravy názvů oddílů uvedených u závodníků (nutný adresář oddílů, jinak nepovoleno)
 • Hromadná změna soutěžících: přidána možnost hromadného vložení mateřsých oddílů k závodníkům (nutný adresář osob, jinak nepovoleno)
 • doplnění a korekce anglického překladu ve formulářích pro hromadnou změnu
 • přidány překlady obrazovek do finštiny (fi-Fi) od Markus Väliviita
 • oprava výpočtu IPF GL bodů pro RAW trojboj u můžů (chybný parametr C)
v2.14.2 (rev 1) DEV - neveřejná
 • GUI: úprava chování řazení v gridech zvláště pokud je vybráno více sloupců (Ctrl + klik zařadí/vyřadí sloupec z řazení, jen klik myší mění směr)
 • GUI: oprava podbarvování řádků v gridu dle vybraných buněk v souvislosti s překreslováním při přidání nebo odebrání položky (řádku)
 • Licence: oprava chyby při ověřování platnosti licence vůči otevíranému výsledkovému souboru a organizátorovi
 • přidána úvodní podpora pro adresář oddílů a klubů s možností dohledání dle názvu a zkratky a také podpora předbídnutí (suggest)
 • v textových polích pro uvedení oddílu a názvu družstva se automaticky předbízí oddíly z adresáře dle kontextu soutěže a také oddíly uvedené jen v evidenci této soutěže
 • v obrazovce Časomíry se zobrazuje oficiální zkratka oddílu resp. družstva pokud je dostupná a to také u soutěží s mezinárodní účastí, kde se zobrazí včetně vlajky
 • zkratka družstva se automaticky sestavuje a zobrazuje i v kartě družstva přímo při vepisování názvu
 • v dialogovém okně pro přidání události do časového pořadu podpořeny klávesové zkratky pro přidání, úpravu a odstranění dílčí události
v2.14.2 (rev 0) DEV - 21.4.2020
 • přidána podpora pro import výsledků z Kraft.is (Icelandic Powerlifting Federation)
 • rozšířena podpora pro import nominací a startovních listin pro FPF (Finnish Powerlifting Federation)
 • rozšíření kontroly data narození u závodníka, aby nebylo možné zadat neexistující den
 • přidána podpora pro regionální nastavení formátu den/měsíc resp. měsíc/den ve formátování a čtení hodnoty data narození v kartě závodníka
 • do menu pro úpravu vybraných pokusů přidána možnost přepočítat vzorcem
 • přidána podpora stavu odložena a rozšířena pro stav zrušena
 • podpora otevření souboru v jiném formátu z příkazové řádky obdobně jako u výsledkového souboru a otevře se dialog s určením filtru a způsobu převodu
 • úprava nastavení aktuálního závodníka pro tabuli časomíry, pokud byly během zavřeného ovládacího panelu provedeny změny týkající se pořadí nástupu
 • přidána podpora pro vzorec Wilks 2.0 [zdroj: Powerlifting Australia]
 • přidána podpora výběru variant vzorce Wilks (1996 - původní, 2020 - 2.0)
 • přidána podpora pro vzorec Dots od Tima Konertze [zdroj: BVDK, Wikipedia]
 • přidána podpora pro vzorec IPF GL Formula a jeho variant (3-Lift Classic, 3-Lift Equipped, Bench Classic, Bench Equipped) [zdroj: IPF]
 • přidána podpora pro další varianty vzorce IPF Formula (Squat Classic, Squat Equipped, Deadlift Classic, Deadlift Equipped)
 • přidána podpora pro masters věkový koeficient Huebner/Meltzer/Faber (rozlišuje muže a ženy) [zdroj: USA Masters Weightlifting]
 • IPF pravidla: aktualizován vzorec (IPF GL Formula) s platností od 1.5.2020
 • IWF pravidla: aktualizován věkový koeficient pro masters (Huebner/Meltzer/Faber) s platností od 21.8.2019

Zobrazit změny v programu i pro starší verze.


Nepřihlášený uživatel