Stehna - popis svalstva

Kvadriceps:
- je svalová skupina na přední straně stehna, která funguje jako natahovač bérce. Zahrnuje čtyři svaly: rectus femoris, vastus intermedius (tyto dva svaly formují tvar písmene "V" uprostřed stehna), vastus medialis na vnitřní straně a vastus teralis na zevní straně stehna.
- Základní funkce: extenze bérce.

Biceps femoris:
- spolu s přidruženými svaly ohýbá bérce umístěné na jeho zadní straně.
- Základní funkce: flexe bérce.

Dalšími důležitými svaly horní poloviny nohy jsou tensor fasciae latae, který sestupuje z boku na vnější stranu stehna, a sartorius, nejdelší sval v těle, který překřižuje přední stranu stehna.

Nepřihlášený uživatel