Historie změn v programu PowerLIVE!

Soupis změn v jednotlivých vydaných verzích programu PowerLIVE! a úprav v rozhraní pro živé přenosy ze soutěží. Každou vydanou verzi je možné si stáhnout (všechny vydávané verze jsou archivovány).

v2.14.1 (rev 3) RC - ve vývoji
 • Družstva: úprava zobrazování závodníků ve stavu diskvalifikován nebo doping (jsou uvedeni pod "čarou", stejně jako nezapočítávaný závodník, včetně daného stavu)
 • Hodnocení týmů: podpora téměř libovolných matematických vzorečků pro výpočet bodů dle umístění v kategorii jako např. odečet dle počtu závodníků, fixní body apod.
v2.14.1 (rev 2) RC - 21.1.2020 | vývojová verze k testování | stáhnout program
 • Tisk a export: při kliknutí na export do zvoleného formátu se dané menu na tlačítku automaticky zavře
 • Licence: podepisování licenčních souborů algoritmem SHA1 místo výchozího SHA1/SHA256 dle verze OS a .NET FW (způsobovalo problémy na starších popř. neaktualizovaných OS)
 • Licence: doplnění podpory pro registraci licence i na starších OS (Windows XP, Vista, 2003) a tam, kde není dostupný .NET Framework alespoň ve verzi 4.5
 • Branding: podpora alternativních názvů pro definici značky vycházejících ze zkratky a úplného názvu (v místním i anglickém jazyce) organizací
 • Branding: přidána loga ČSV a SZV do grafického rozhraní programu
 • Linux: korekce poziciování a nastavování rozměrů oken (podpora dekorací), tím je opraven problém s umísťováním oken při více monitorech
 • Linux: podpora více monitorů zapojených jako multihead (samostatné obrazovky bez možnosti přesouvání oken mezi nimi) a rozšíření podpory pro RandR
 • Linux: podpora zjištění modelu monitorů z EDID nejen pomocí xrandr, ale i tvservice a přímého čtení ze /sys/class/graphics/<zařízení>/edid
 • Linux: korekce přenesení seznamu monitorů na server po připojení linuxového klienta k serveru
 • Linux: podpora opětovného navázání spojení se serverem pokud je detekováno odpojení
 • ukončení podpory pro Internet Explorer 6 a 7 (na Windows XP je k dispozici Internet Explorer verze 8)
 • přidána automatická kontrola aktualizací s podporou stabilní i testovací verze a přímou možností stažení
 • kontrolu dostupnosti nové verze programu lze vyvolat i manuálně kliknutím na číslo verze v pravém dolním rohu
 • IWF pravidla: aktualizace váhových kategorií mládeže pro olympijské hry (platnost od 1.1.2020)
v2.14.1 (rev 1) DEV - 15.12.2019
 • ošetření padání programu v případě zápisu hodnoty do buňky v posledním řádku gridu, aktivním seskupení a stisku Enter
 • Ovládací panel časomíry pro běhy v atletice: přidána možnost navrácení zpárovaného času zpět do seznamu měření
 • Ovládací panel časomíry pro běhy v atletice: podpora alternativních klávesových zkratek pro spuštění času (Ctrl+Enter) a mezičas (Mezerník)
 • Export a tisk: podpora členění dle dílčích soutěží ve výběru dalšího hodnocení
 • Rekordy: podpora časových disciplín, jednotek a názvosloví pro atletiku a přidána úroveň Rekord sezóny (SB, Season best)
 • Rekordy: úpraveno sestavování textu pro výsledky v případě disciplín s pouze jedním pokusem a pro soutěže s pouze jednou disciplínou
 • Evidence soutěže: podpora hromadného nastavení označených pokusů do stavu k nahlášení a nahlášeno
 • Rozhodčí: podpora pro libovolný počet rozhodčích a technické hodnocení (výkon složený z technických bodů)
 • Rozhodčí a činovníci: do funkcí byla přidána volba IT technik
 • Pole Dance: úvodní podpora v nastavení soutěže a definice pravidel IPSF resp. ČESPAS
 • Pole Dance: přizpůsobení hlavní evidence, ovládacího panelu časomíry, vyhodnocení pořadí v kategorii a obrazovky s pořadím nástupu
 • Mobilní signalizace: podpora zanesení a přenosu složených technických bodů s rozlišením dle rozhodčích
 • Slučování: přidána další podpora pro dohledávání závodníků dle jména (překlepy, více jmen, záměna pořadí jmen apod.)
 • korekce výpočtu prognózy pořadí ve vzpírání (docházelo k vynechání některých pravidel po dokončení soutěže závodníky se shodným výkonem)
 • podpora disciplín, které jsou hodnoceny pouze na technické body, v obrazovce Časomíry se specifickou podporou pro pole dance
 • podpora disciplín, které jsou hodnoceny pouze na technické body, v obrazovkách a sestavách s výsledky se specifickou podporou pro pole dance
 • v pořadí nástupu se nezobrazuje záhlaví s informací o pokusech v případě, že se jedná o disciplínu s pouhým jedním pokusem
v2.14.1 (rev 0) DEV - 6.11.2019
 • doplněny vlajky např. pro Bangladéš, Benin, Botswanu, Guam, Nepál, Kubu, Svatého Vincence a Grenadiny, ...
 • do karty závodníka přidána možnost zařazení do výkonnostní skupiny F, G a H (viz soutěže IWF)
 • úprava importního filtru pro Goodlift: podpora zemí a případných teamů v pohárových soutěžích
 • rozšíření importního filtru pro EWF a IWF: podpora nominací (entry list) a rozlišování stavu závodníka (nominován, přihlášen)
 • ve slučování souborů přidána základní podpora činovníků a rozhodčích (vloží se pokud není v cílovém souboru dosud žádný definován)
 • ve slučování souborů přidána podpora pro zpárování časového pořadu všech typů událostí (dosud jen skupiny)
 • ve slučování souborů přidána podpora pro varianty vzorců při dohledávání zda vzorec již existuje
 • Samostatné soutěže: opraveno přidání nové soutěže v případě již existujících soutěží v evidenci
 • Samostatné soutěže: přidán slovenský (sk-SK) a anglický (en-US) překlad textů ve formuláři
 • Bonifikace: rozšíření podpory o násobící, dělící a odečítací způsob započítávání
 • Bonifikace: rozšíření podpory o možnost definice jednotlivých bonifikací dle věku a pohlaví v nastavení vzorce
 • Bonifikace: rozšíření podpory o možnost definice individuálních bonifikací na kartách závodníků, tyto bonifikace lze měnit i přímo v tabulce evidence
 • Bonifikace: úprava započítávání (obzvláště u družstev) a zobrazování v obrazovkách a tiskových sestavách
 • Karta závodníka: výběr soutěžní divize rozšířen o obecné věkové kategorie obdobně jako je tomu v definici soutěžních kategorií
 • Hromadná změna údajů závodníka: přidána podpora pro změnu vykonnostní skupiny (A, B, ...) u soutěží IWF
 • Karta závodníka: zrychlení inicializace a odfiltrování kategorií dle údajů závodníka (zpomalovalo otevření karty)
 • Slučování souborů: podpora sloučení činovníků a rozhodčích a jejich přiřazených funkcí (dosud jen připojení pokud nebyli definováni)
 • Výsledky družstev: korekce zobrazení údajů (zvláště výkony a body) v případě volby zobrazení a řazení dle prognózy
 • Výsledky kategorií: korekce zobrazení údajů (zvláště výkony a body) v případě volby zobrazení a řazení dle prognózy
 • Mimo soutěž: korekce zobrazení údajů (zvláště výkony a body) v případě volby zobrazení a řazení dle prognózy
 • Mimo soutěž: podpora zobrazení výsledků pro disciplíny na opakování a také podpora sekundární jednotky
v2.14.0 (rev 10) - 3.9.2019 | aktuální stabilní verze | stáhnout program
 • ČSV pravidla: od 1.1.2019 sjednocení věkových kategorií masters s mezinárodními pravidly tj. pro ženy přidána W7 a W8 (ověřeno u STK ČSV Dana Koláře)
 • SZV pravidla: korekce váhových kategorií pro dorostenky (-40 až +81), předchozí úprava se týkala pouze MSR 2019 (zdroj: STK SZV Tomáš Chovanec)
 • SZV pravidla: oprava váhových kategorií pro mladší žačky (v definici opomenuta kategorie -45kg)
 • SZV pravidla: podpora limitů pro rekordy ve věkových kategoriích Open, U20 a U17 platných zpětně od 1.1.2019 (zdroj: STK SZV Tomáš Chovanec)
 • Vzpírání: korekce vyhodnocení pořadí (umístění) v případě shody výkonu a startu závodníků jedné kategorie ve více skupinách (viz IWF TCRR 6.8.2)
 • závodnící bez skupiny jsou řazení na konec, pokud již nějací závodníci ve skupině jsou (úprava se týká pořadí nástupu a rozdělení do skupin)
 • Další hodnocení: při zapnutém členění dle váhových kategorií je možnost zadat vlastní kategorie pro muže a/nebo ženy místo výchozích dle pravidel
 • Hlavní evidence: zemi a oddíl je možné upravovat přímo v gridu obdobně jako ostatní údaje (klávesa F2)
 • ošetření slučování souborů na úrovní xml dat (problém s duplikováním identifikátorů)
v2.14.0 (rev 9) RC - 24.5.2019
 • vylepšena podpora pro kopírování obsahu tabulek (gridů) do schránky, je podpořen formát Text i CSV stream (pro Excel) a kopírují se i názvy sloupců (hlavička)
 • Medaile: do menu Kalkulačka přidán formulář na zobrazení počtu medailí pro jednotlivá hodnocení a disciplíny
 • Automatické zařazování do družstev dle výkonu: přidána podpora pro rozlišování členění dle pohlaví a dle věku a také pro A, B, C, ...
 • Automatické zařazování do družstev dle výkonu: opraveno padání programu, kdy byla změnou v zařazení vyvolána opětovně změna (zacyklení)
 • Rozhodčí a činovníci: korekce zobrazení zařazení do funkce v případě zobrazení dle časového pořadu a za podmínky, že je znám pouze datum konání
 • Družstva: přidána podpora pro nominační výkon družstev, který je možné zadat v kartě družstva obdobně jako body za předchozí kola
 • Startovní listina: přidána podpora režimu minimálních údajů u družstev, kdy se zobrazuje pouze jejich seznam s případným nominačním výkonem
 • Medaile: přidána podpora pro výpočet předpokládaného počtu medailí na základě přihlášených závodníků
 • oprava sestavování url adres (cest) k vlajkám a jiným obrázkům v tiskových sestavách a obrazovkách (problém s obsaženou diakritikou a mezerami)
 • přidáno propojení na seznam zemí (IOC, ISO) s podporou názvů v anglickém a českém jazyce
 • kódy a úplné názvy zemí se zobrazují při seskupení seznamu soutěžících nebo družstev dle země a jsou také podpořeny jako proměnné v diplomech
 • korekce zaměněných textů ve formuláři Další hodnocení pro slovenskou (sk-SK) lokalizaci (oznámil Luděk Kalenský)
v2.14.0 (rev 8) RC - 14.5.2019
 • Kalkulačka výkonu a umístění: podpora obousměrných přepočtů mezi zvednutou vahou a body pro všechny podporované vzorce a jejich uživatelské modifikace
 • Kontrola osobního vybavení: do tiskové sestavy přidán sloupec Výhrady (podnět zaslal Mário Šedivý)
 • přepracování části síťové komunikace pro odesílání dat ze síťového klienta => lepší odezva v uživatelském rozhraní (GUI)
 • přepracování části síťové komunikace pro inicializaci síťového klienta na Linuxu pro podporu RPi s nainstalovaným MONO 5.0 a novějším
 • ve formuláři pro zápis rekordu do výsledkové listiny se již korektně předvyplňuje věková kategorie, chyba byla zanesena v předchozí revizi (oznámil Luděk Kalenský)
 • ve formuláři pro zápis rekordu do výsledkové listiny se nabízejí jen věkové kategorie dle věku a pohlaví závodníka
 • oprava sestavování url adres (cest) k vlajkám a jiným obrázkům v tiskových sestavách a obrazovkách (problém s lomítky)
 • podpora evidence stavu Náhradník k soutěžícímu a upraveno zobrazení startovní listiny pro kategorie i družstva
 • SZV pravidla: korekce váhových kategorií pro mladší žáky a žačky, dorostenky a dorostence (ověřeno u STK SZV Tomáše Chovance)
v2.14.0 (rev 7) RC - 26.3.2019
 • korekce chování ComboBoxu při vepisování hodnoty, kdy má nabízet možnosti dle nabídky v seznamu a současně má být hlídán formát vstupní hodnoty
 • Hlavní evidence: seskupení dle dalšího hodnocení definovaného v dílčí soutěži zahrne i dosud nezařazené závodníky odpovídající definici dle věku a pohlaví
 • Ovládací panel časomíry pro běhy v atletice: korekce párování časů se závodníky dle startovních čísel při více dokončených bězích
 • Ovládací panel časomíry pro běhy v atletice: podpora uživatelského řazení sloupců ve všech seznamech, bez vlivu na řízení běhu a párování časů
 • Ovládací panel časomíry pro běhy v atletice: přidáno počítadlo závodníků na startu, v cíli a stále na trati
 • Ovládací panel časomíry pro běhy v atletice: přidáno zobrazení posledního zaznamenaného času
 • Ovládací panel časomíry pro běhy v atletice: přidána podpora pro stavy DNS, DNF a DSQ, které lze rychle nastavit přes pravé tlačítko na daném závodníkovi
 • Ovládací panel časomíry pro běhy v atletice: podpora otevření karty závodníka dvojklikem v seznamu popř. stiskem klávesy enter
 • úprava importního filtru pro Goodlift, z výsledkových listin byl odstraněn sloupec s koeficientem (IPF formula jej nemá)
 • úprava importního filtru pro Goodlift, podpora vyhodnocení/rozlišení pokusů k nahlášení
 • přidán importní filtr pro BVDG Bundesligu (https://german-weightlifting.de/bundesliga/)
 • přidána podpora pro výpočet bodů družstva v totalu z nejlepších započtených závodníků v jednotlivých dílčích disciplínách
 • korekce filtrování evidence rekordů dle pohlaví a vybavení (RAW, EQ) se zohledněním druhu soutěže a možných kategorií bez definovaného pohlaví a dalších parametrů
 • korekce hlídání nových rekordů na probíhající soutěži, zvláště pak vyhodnocení jejich stavu
 • údaj a sloupec s koeficientem se v evidenci, obrazovkách a tiskových sestavách nezobrazuje, pokud jej zvolený vzorec nepodporuje
 • korekce zachování nastavených zobrazovaných údajů a způsobu řazení při přepínání obrazovek v záložce "Stav soutěže"
 • korekce přenesení dat na síťové klienty po sloučení datových souborů v hlavní evidenci se spuštěným TCP/IP serverem
 • korekce načtení možných variant vybraného vzorce v souvislosti s nastavenými pravidly, které vzorec neobsahují
 • přepracována grafická podoba hlavičky tiskových sestav a přidána podpora pro branding nejen GUI, ale i obrazovek a tisku
 • podpora sestavování zkraceného tvaru datumového rozsahu dle národních specifik pro formát (tvar) datumu
 • doplnění odkazů na karty družstev do všech podporovaných obrazovek
 • oprava zobrazování názvů věkových kategorií v rozbalovacích seznamech v případě použití pravidel, která mají zvlášť definované věkové kategorie pro rekordy a pro soutěže
 • nadefinován branding (barvy a loga) obrazovek a tisku pro: ČSST, ČSV, FPF, SAFKST, SAST, SZV
 • korekce pozice ovládacích prvků v ovládacím panelu vyhlašování ve slovenské (sk-SK) lokalizaci
v2.14.0 (rev 6) RC - 24.2.2019
 • Slučování souborů: podpora přenesení časového pořadu v případě, že v cílovém souboru není dosud žádný definován, v opačném případě se pouze dohledává shoda
 • Evidence rekordů: korekce načítání a převodu zjednodušeného tvaru datového souboru jen s aktuálními rekordy i pro jiné discicplíny než v silovém trojboji
 • Úprava kódu časomíry a navázaných funkcí za účelem snížení zatížení CPU a tím na noteboocích snížení spotřeby baterie
v2.14.0 (rev 5) RC - 10.2.2019
 • ČSV pravidla: nové váhové kategorie pro mladší a starší žactvo platné od 1.1.2019 (ostatní kategorie dle pravidel IWF)
 • ČSV pravidla: přidána definice váhy medicinbalu dle věku a tělesné hmotnosti závodníka do aktuální i dřívější verze pravidel
 • SZV pravidla: nové váhové kategorie pro mladší a starší žáky/začky a dorostence platné od 1.1.2019 (ostatní kategorie dle pravidel IWF)
 • SZV pravidla: přidána definice váhy medicinbalu pro mladší žactvo do aktuální verze pravidel
 • XPC pravidla: korekce váhových kategorií pro muže a ženy (údaje zaslal Luděk Kalenský)
 • GPC a FČST pravidla: nastavení varianty a způsobu zaokrouhlování vzorce Reshel (od 1.1.2016 - varianta 0,10 kg, zaokrouhlování 4/4)
 • GPC a FČST pravidla: nastavení varianty a způsobu zaokrouhlování vzorce Reshel (do 31.12.2015 - varianta 0,25 kg, zaokrouhlování 3/4)
 • IRP pravidla: nastavení varianty a způsobu zaokrouhlování vzorce Reshel (varianta 0,25 kg, zaokrouhlování 3/4)
 • WUAP pravidla: nastavení varianty a způsobu zaokrouhlování vzorce Reshel (varianta 0,25 kg, zaokrouhlování 3/3)
 • IPF pravidla: pro ČSST a SAFKST je výchozí vzorec stále Wilks, pro ostatní již IPF formula
 • Karta závodníka: v pokusech u disciplíny Hod medicinbalem přidána informace o váze míče
 • Hlavní evidence: pro soutěže s disciplínou Hod medicinbalem přidán sloupec s informací o váze míče
 • Startovní listina: přidán sloupec zda je/není zaplaceno startovné v případě, že je na soutěži evidováno
 • Startovní listina: sloupce s nominačním výkonem se nezobrazí, pokud není žádný takový výkon znám
 • Disciplíny: oprava vkládání dalších a úpravy existujících disciplín v nastavení soutěže
v2.14.0 (rev 4) DEV - 8.1.2019
 • přidána podpora pro alternativní způsob načtení obrázků (vlajek) v obrazovkách a tiskových sestavách pro případy, kdy běžný způsob ve vloženém prohlížeči selže
 • pro účely zobrazení rekordu přidáno odvození váhové kategorie závodníka ze soutěžní kategorie, pokud závodník nemá uvedenou tělesnou hmotnost
 • přidána podpora stavu soutěže Zrušena, chová se obdobně jako Ukončena, rozdíl je ve významu
 • přidána podpora disciplín na opakování i pro družstva (dosud jen jednotlivci)
 • plná podpora disciplín na opakování v obrazovkách a tiskových sestavách s výsledky dle kategorií, dle družstev a v dalším hodnocení
 • přidána podpora vzorce IPF Formula a jeho variant (3-Lift Classic, 3-Lift Equipped, Bench Classic, Bench Equipped)
 • přidána podpora pro výběr varianty vzorce Reshel (tabulky dle 0,10 kg a 0,25 kg)
 • přidána podpora pro výběr varianty vzorce Sinclair (období 2001-2004, 2005-2008, 2009-2012, 2013-2016 a 2017-2020)
 • ve výběru a nastavení vzorců lze nyní také zvolit variantu vzorce pokud daný vzorec nějaké podporuje
 • IPF pravidla: pro soutěže od 1.1.2019 přidána podpora (povolení) 1, 1.5 a 2 kg kotoučů pro naložení činky v případě překonávání rekordu
 • IPF pravidla: pro soutěže od 1.1.2019 je výchozím vzorcem IPF Formula
 • korekce textů a pozic ovládacích prvků ve formuláři Úprava vzorce pro slovenskou (sk-SK) a anglickou (en-US) lokalizaci
 • prvotní podpora pravidel XPC (Xtreme Powerlifting Coalition) platných od 1.2.2012
v2.14.0 (rev 3) DEV - 21.11.2018
 • ve formuláři Automatické generování a přiřazení kategorií doplněny obecné skupiny věkových kategorií a také zpřesněno jejich předvyplnění dle soutěže
 • základní podpora evidence startovného tj. na úrovni datového souboru lze funkci povolit a poté evidovat předepsanou/zaplacenou částku na kartě závodníka
 • v Evidenci soutěže se při seskupení např. dle oddílu sečte suma startovného a kolik je třeba ještě zaplatit
 • ve formuláři Hromadná změna údajů přidána možnost změny startovného a zda zaplaceno
 • přidána podpora pro časomíru s vysokou přesností (nutná podpora ze strany OS), úroveň přesnosti minimálně 0,001s
 • přidána podpora pro režimy časomíry odpočet (výchozí) a stopky a tyto režimy podpořeny i v mobilní signalizaci
 • seskupování výběru soutěžní kategorie dle případného zařazení do samostatné soutěže
 • zachování oddílu, klubu a země dle družstva v případě vyřazení závodníka z družstva obdobně jako je tomu při odstranění družstva
 • korekce slučování družstev v případě volby "neimportovat výkony"
 • přidána podpora samostatných soutěží ve formuláři Generování startovních čísel
 • přenos výkonu z konečného stavu disciplíny do pokusu pokud má disciplína definován právě 1 a nejsou evidována opakování ani body za techniku
 • přidána varianta ovládacího panelu časomíry pro řízení běžeckých závodů s přehledem závodníků na trati a v cíli
 • pro disciplíny na čas se ve výsledcích dle kategorií a v dalším hodnocení dle kategorií zobrazuje v tiskových sestavách sloupec Ztráta
 • přidána podpora pro DNS (Do Not Start) a DNF (Do Not Finish) jako stavu disciplíny a rovněž je možné tyto stavy na kartě závodníka určovat
 • v režimu minimálních údajů se pod výsledky nezobrazují a netisknou rozhodčí a činovníci ani záznamy v zápisu
 • korekce vkládání rekordů v kartě závodníka v soutěžích RAW a EQ dohromady tj. oprava vyhodnocení použitého vybavení
 • korekce vložení překladů pro ovládací prvek gridu pro slovenskou (sk-SK) lokalizaci
v2.14.0 (rev 2) DEV - 2.11.2018
 • v Nastavení soutěže přejmenovány Váhové kategorie na Soutěžní kategorie (zakráceně pak Kategorie)
 • v Nastavení soutěže v seznamu soutěžních kategorií jsou ve výchozím stavu zobrazeny jen sloupce, které obsahují nějaký údaj
 • korekce pozice prvků a textů ve formuláři Karta rekordu v Evidenci rekordů pro slovenskou (sk-SK) a anglickou (en-US) lokalizaci
 • korekce vyhodnocení pravidel dle data soutěže (problém při definovaných pravidlech s pouze jednou historickou změnou)
 • korekce vkládání nového rekordu dle "šablony" předchozího rekordu v Evidenci rekordů (již se záznam nepřepisuje)
 • při zadávání nového rekordu v Evidenci rekordů se automaticky filtrují dostupné kategorie dle údajů závodníka a předvybere se nejvhodnějí
 • při zadávání nového rekordu v Evidenci rekordů a výběru kategorie nebo disciplíny se automaticky nastaví navýšená hodnota dle aktuálního rekordu
 • při zadávání nového soutěžícího v Evidenci soutěže se automaticky předvolí nejvhodnější kategorie dle zadávaných údajů
 • korekce filtrování seznamů v Evidenci rekordů (docházelo k chybám při seskupování záznamů při vkládání nových rekordů)
 • doplněna volitelná možnost zobrazení rekordů včetně historie přímo v Evidenci rekordů
v2.14.0 (rev 1) DEV - 26.10.2018
 • rozšíření a zpřesnění slučování závodníků na základě jejich údajů s podporou překlepů, neúplných jmén, špatných ročníků apod.
 • oprava slučování družstev resp. jejich dohledávání mezi dvěma datovými soubory
 • podpora dohledání primárního hodnocení importovaného družstva pro přenos bodů z předchozího kola
 • roztažení formuláře pro generování soutěžních kategorií za účelem zvětšení prostoru pro výběr věkových kategorií
 • podpora pravidel bez určených váhových kategorií tj. zohlednění této varianty v chování programu
 • přidána úvodní podpora pro atletiku a pravidla IAAF a ČASu (věkové kategorie)
 • ve formuláři Soutěžní kategorie schování výběru váhové kategorie a/nebo vybavení pokud se zvolenými pravidly a/nebo soutěží nesouvisí
 • ve formuláři Karta závodníka schování zadání tělesné hmotnosti, výšky a/nebo stojanů pokud se zvolenými pravidly a/nebo soutěží nesouvisí
 • zobrazování ročníku, tělesné hmotnosti a startovního čísla v tiskových sestavách startovních listin, rozdělení do skupin a výsledků jen pokud jsou údaje známy
 • podpora jednotek, časových disciplín a žádného vzorce ve formuláři Kalkulačka výkonu a umístění
 • podpora vyhodnocení nejlepšího výkonu v disciplíně na čas v případě více pokusů (rychlejší lepší)
 • korekce pozice prvků a textů ve formuláři Hromadná změna údajů závodníka pro slovenskou (sk-SK) a anglickou (en-US) lokalizaci
v2.14.0 (rev 0) DEV - 16.10.2018
 • podpora slučování datových souborů soutěží RAW a EQ evidovaných samostatně s příznakem vybavení definovaným na celé soutěži
 • korekce pozice ovládacích prvků v dialogu pro otevření datového souboru ve slovenské (sk-SK) lokalizaci
 • korekce zobrazování soutěžících mimo pořadí (zanesena chyba při přidání podpory doplňkové/informační jednotky)
 • v hlavní evidenci ve stavu soutěže je možné na volbu v menu řadit zobrazované seznamy (výsledky apod.) dle prognózy
 • podpora soutěží i jednotlivých hodnocení bez vzorců, které sloužící pro přepočet výkonu na body
 • korekce filtru možných soutěžních kategorií v kartě závodníka pro případ, kdy jsou soutěžní kategorie definovány pro skupinu věkové kategorie (např. žactvo místo starší žactvo apod.)
 • dokončena úvodní podpora disciplín a hodnocení na čas jak v ovládání a nastavení programu, tak v hodnoceních a obrazovkách
 • možnost zadat vlastní název a zkratku pro Total pokud obsahuje "vlastní" disciplínu
 • možnost zadat popis dalšího hodnocení, který se následně zobrazuje v tiskových sestavách
 • korekce pozice prvků ve formuláři Zveřejnění výsledků pro slovenskou (sk-SK) a anglickou (en-US) lokalizaci

Zobrazit změny v programu i pro starší verze.


Nepřihlášený uživatel