Historie změn v programu PowerLIVE!

Soupis změn v jednotlivých vydaných verzích programu PowerLIVE! a úprav v rozhraní pro živé přenosy ze soutěží. Každou vydanou verzi je možné si stáhnout (všechny vydávané verze jsou archivovány).

v2.14.2 (rev 3) RC - ve vývoji
 • podpora započítávání soutěžících do družstva dle definice počtů pro různý věk a pohlaví (používáno např. na V4 a VC ve vzpírání)
v2.14.2 (rev 2) RC - 6.10.2020 | vývojová verze k testování | stáhnout program
 • Hromadná změna družstev: přidána možnost hromadné opravy názvů družstev a oddílů dle adresáře (nutný adresář oddílů, jinak nepovoleno)
 • Hromadná změna soutěžících: přidána možnost hromadné opravy názvů oddílů uvedených u závodníků (nutný adresář oddílů, jinak nepovoleno)
 • Hromadná změna soutěžících: přidána možnost hromadného vložení mateřsých oddílů k závodníkům (nutný adresář osob, jinak nepovoleno)
 • doplnění a korekce anglického překladu ve formulářích pro hromadnou změnu
 • přidány překlady obrazovek do finštiny (fi-Fi) od Markus Väliviita
 • oprava výpočtu IPF GL bodů pro RAW trojboj u můžů (chybný parametr C)
v2.14.2 (rev 1) DEV - neveřejná
 • GUI: úprava chování řazení v gridech zvláště pokud je vybráno více sloupců (Ctrl + klik zařadí/vyřadí sloupec z řazení, jen klik myší mění směr)
 • GUI: oprava podbarvování řádků v gridu dle vybraných buněk v souvislosti s překreslováním při přidání nebo odebrání položky (řádku)
 • Licence: oprava chyby při ověřování platnosti licence vůči otevíranému výsledkovému souboru a organizátorovi
 • přidána úvodní podpora pro adresář oddílů a klubů s možností dohledání dle názvu a zkratky a také podpora předbídnutí (suggest)
 • v textových polích pro uvedení oddílu a názvu družstva se automaticky předbízí oddíly z adresáře dle kontextu soutěže a také oddíly uvedené jen v evidenci této soutěže
 • v obrazovce Časomíry se zobrazuje oficiální zkratka oddílu resp. družstva pokud je dostupná a to také u soutěží s mezinárodní účastí, kde se zobrazí včetně vlajky
 • zkratka družstva se automaticky sestavuje a zobrazuje i v kartě družstva přímo při vepisování názvu
 • v dialogovém okně pro přidání události do časového pořadu podpořeny klávesové zkratky pro přidání, úpravu a odstranění dílčí události
v2.14.2 (rev 0) DEV - 21.4.2020
 • přidána podpora pro import výsledků z Kraft.is (Icelandic Powerlifting Federation)
 • rozšířena podpora pro import nominací a startovních listin pro FPF (Finnish Powerlifting Federation)
 • rozšíření kontroly data narození u závodníka, aby nebylo možné zadat neexistující den
 • přidána podpora pro regionální nastavení formátu den/měsíc resp. měsíc/den ve formátování a čtení hodnoty data narození v kartě závodníka
 • do menu pro úpravu vybraných pokusů přidána možnost přepočítat vzorcem
 • přidána podpora stavu odložena a rozšířena pro stav zrušena
 • podpora otevření souboru v jiném formátu z příkazové řádky obdobně jako u výsledkového souboru a otevře se dialog s určením filtru a způsobu převodu
 • úprava nastavení aktuálního závodníka pro tabuli časomíry, pokud byly během zavřeného ovládacího panelu provedeny změny týkající se pořadí nástupu
 • přidána podpora pro vzorec Wilks 2.0 [zdroj: Powerlifting Australia]
 • přidána podpora výběru variant vzorce Wilks (1996 - původní, 2020 - 2.0)
 • přidána podpora pro vzorec Dots od Tima Konertze [zdroj: BVDK, Wikipedia]
 • přidána podpora pro vzorec IPF GL Formula a jeho variant (3-Lift Classic, 3-Lift Equipped, Bench Classic, Bench Equipped) [zdroj: IPF]
 • přidána podpora pro další varianty vzorce IPF Formula (Squat Classic, Squat Equipped, Deadlift Classic, Deadlift Equipped)
 • přidána podpora pro masters věkový koeficient Huebner/Meltzer/Faber (rozlišuje muže a ženy) [zdroj: USA Masters Weightlifting]
 • IPF pravidla: aktualizován vzorec (IPF GL Formula) s platností od 1.5.2020
 • IWF pravidla: aktualizován věkový koeficient pro masters (Huebner/Meltzer/Faber) s platností od 21.8.2019
v2.14.1 (rev 4) - 24.2.2020 | aktuální stabilní verze | stáhnout program
 • Hromadná změna závodníka: přidána možnost odstranění disciplín a/nebo nominačního výkonu
 • Hromadná změna závodníka: přidána možnost úpravy záznamu v evidenci obdobně jako interní poznámky
 • ČSV pravidla: aktualizace dle Soutěžního řádu platného od 1.2.2020 (úprava bodování mladších žáků)
 • Vzorce: podpora vlastního vzorce s možností uvedení výrazu pro výpočet koeficientu i samotných bodů
v2.14.1 (rev 3) RC - neveřejná
 • Družstva: úprava zobrazování závodníků ve stavu diskvalifikován nebo doping (jsou uvedeni pod "čarou", stejně jako nezapočítávaný závodník, včetně daného stavu)
 • Hodnocení týmů: rozšíření podpory vzorců pro výpočet bodů dle umístění v kategorii jako např. odečet dle počtu závodníků, fixní body apod.
v2.14.1 (rev 2) RC - 21.1.2020
 • Tisk a export: při kliknutí na export do zvoleného formátu se dané menu na tlačítku automaticky zavře
 • Licence: podepisování licenčních souborů algoritmem SHA1 místo výchozího SHA1/SHA256 dle verze OS a .NET FW (způsobovalo problémy na starších popř. neaktualizovaných OS)
 • Licence: doplnění podpory pro registraci licence i na starších OS (Windows XP, Vista, 2003) a tam, kde není dostupný .NET Framework alespoň ve verzi 4.5
 • Branding: podpora alternativních názvů pro definici značky vycházejících ze zkratky a úplného názvu (v místním i anglickém jazyce) organizací
 • Branding: přidána loga ČSV a SZV do grafického rozhraní programu
 • Linux: korekce poziciování a nastavování rozměrů oken (podpora dekorací), tím je opraven problém s umísťováním oken při více monitorech
 • Linux: podpora více monitorů zapojených jako multihead (samostatné obrazovky bez možnosti přesouvání oken mezi nimi) a rozšíření podpory pro RandR
 • Linux: podpora zjištění modelu monitorů z EDID nejen pomocí xrandr, ale i tvservice a přímého čtení ze /sys/class/graphics/<zařízení>/edid
 • Linux: korekce přenesení seznamu monitorů na server po připojení linuxového klienta k serveru
 • Linux: podpora opětovného navázání spojení se serverem pokud je detekováno odpojení
 • ukončení podpory pro Internet Explorer 6 a 7 (na Windows XP je k dispozici Internet Explorer verze 8)
 • přidána automatická kontrola aktualizací s podporou stabilní i testovací verze a přímou možností stažení
 • kontrolu dostupnosti nové verze programu lze vyvolat i manuálně kliknutím na číslo verze v pravém dolním rohu
 • IWF pravidla: aktualizace váhových kategorií mládeže pro olympijské hry (platnost od 1.1.2020)
v2.14.1 (rev 1) DEV - 15.12.2019
 • ošetření padání programu v případě zápisu hodnoty do buňky v posledním řádku gridu, aktivním seskupení a stisku Enter
 • Ovládací panel časomíry pro běhy v atletice: přidána možnost navrácení zpárovaného času zpět do seznamu měření
 • Ovládací panel časomíry pro běhy v atletice: podpora alternativních klávesových zkratek pro spuštění času (Ctrl+Enter) a mezičas (Mezerník)
 • Export a tisk: podpora členění dle dílčích soutěží ve výběru dalšího hodnocení
 • Rekordy: podpora časových disciplín, jednotek a názvosloví pro atletiku a přidána úroveň Rekord sezóny (SB, Season best)
 • Rekordy: úpraveno sestavování textu pro výsledky v případě disciplín s pouze jedním pokusem a pro soutěže s pouze jednou disciplínou
 • Evidence soutěže: podpora hromadného nastavení označených pokusů do stavu k nahlášení a nahlášeno
 • Rozhodčí: podpora pro libovolný počet rozhodčích a technické hodnocení (výkon složený z technických bodů)
 • Rozhodčí a činovníci: do funkcí byla přidána volba IT technik
 • Pole Dance: úvodní podpora v nastavení soutěže a definice pravidel IPSF resp. ČESPAS
 • Pole Dance: přizpůsobení hlavní evidence, ovládacího panelu časomíry, vyhodnocení pořadí v kategorii a obrazovky s pořadím nástupu
 • Mobilní signalizace: podpora zanesení a přenosu složených technických bodů s rozlišením dle rozhodčích
 • Slučování: přidána další podpora pro dohledávání závodníků dle jména (překlepy, více jmen, záměna pořadí jmen apod.)
 • korekce výpočtu prognózy pořadí ve vzpírání (docházelo k vynechání některých pravidel po dokončení soutěže závodníky se shodným výkonem)
 • podpora disciplín, které jsou hodnoceny pouze na technické body, v obrazovce Časomíry se specifickou podporou pro pole dance
 • podpora disciplín, které jsou hodnoceny pouze na technické body, v obrazovkách a sestavách s výsledky se specifickou podporou pro pole dance
 • v pořadí nástupu se nezobrazuje záhlaví s informací o pokusech v případě, že se jedná o disciplínu s pouhým jedním pokusem
v2.14.1 (rev 0) DEV - 6.11.2019
 • doplněny vlajky např. pro Bangladéš, Benin, Botswanu, Guam, Nepál, Kubu, Svatého Vincence a Grenadiny, ...
 • do karty závodníka přidána možnost zařazení do výkonnostní skupiny F, G a H (viz soutěže IWF)
 • úprava importního filtru pro Goodlift: podpora zemí a případných teamů v pohárových soutěžích
 • rozšíření importního filtru pro EWF a IWF: podpora nominací (entry list) a rozlišování stavu závodníka (nominován, přihlášen)
 • ve slučování souborů přidána základní podpora činovníků a rozhodčích (vloží se pokud není v cílovém souboru dosud žádný definován)
 • ve slučování souborů přidána podpora pro zpárování časového pořadu všech typů událostí (dosud jen skupiny)
 • ve slučování souborů přidána podpora pro varianty vzorců při dohledávání zda vzorec již existuje
 • Samostatné soutěže: opraveno přidání nové soutěže v případě již existujících soutěží v evidenci
 • Samostatné soutěže: přidán slovenský (sk-SK) a anglický (en-US) překlad textů ve formuláři
 • Bonifikace: rozšíření podpory o násobící, dělící a odečítací způsob započítávání
 • Bonifikace: rozšíření podpory o možnost definice jednotlivých bonifikací dle věku a pohlaví v nastavení vzorce
 • Bonifikace: rozšíření podpory o možnost definice individuálních bonifikací na kartách závodníků, tyto bonifikace lze měnit i přímo v tabulce evidence
 • Bonifikace: úprava započítávání (obzvláště u družstev) a zobrazování v obrazovkách a tiskových sestavách
 • Karta závodníka: výběr soutěžní divize rozšířen o obecné věkové kategorie obdobně jako je tomu v definici soutěžních kategorií
 • Hromadná změna údajů závodníka: přidána podpora pro změnu vykonnostní skupiny (A, B, ...) u soutěží IWF
 • Karta závodníka: zrychlení inicializace a odfiltrování kategorií dle údajů závodníka (zpomalovalo otevření karty)
 • Slučování souborů: podpora sloučení činovníků a rozhodčích a jejich přiřazených funkcí (dosud jen připojení pokud nebyli definováni)
 • Výsledky družstev: korekce zobrazení údajů (zvláště výkony a body) v případě volby zobrazení a řazení dle prognózy
 • Výsledky kategorií: korekce zobrazení údajů (zvláště výkony a body) v případě volby zobrazení a řazení dle prognózy
 • Mimo soutěž: korekce zobrazení údajů (zvláště výkony a body) v případě volby zobrazení a řazení dle prognózy
 • Mimo soutěž: podpora zobrazení výsledků pro disciplíny na opakování a také podpora sekundární jednotky

Zobrazit změny v programu i pro starší verze.


Nepřihlášený uživatel